• <

Port w Los Angeles zwiększa opłaty dla przewoźników oceanicznych

AK

15.01.2022 13:44
Strona główna Port w Los Angeles zwiększa opłaty dla przewoźników oceanicznych
Port w Los Angeles zwiększa opłaty dla przewoźników oceanicznych - GospodarkaMorska.pl
Fot. Port of Los Angeles

Port w Los Angeles, leżący w południowej Kalifornii rozszerzył swój program opłat za przechowywanie kontenerów. W ten sposób zagroził przewoźnikom oceanicznym wysokimi dziennymi opłatami za kontenery importowe znajdujące się w terminalach morskich. Do tej pory port nie rozpoczął jeszcze wprowadzania opłat.

Podobny program przyjął zarówno port w Los Angeles, jak i port w Long Beach pod koniec października. W ramach nowych zasad porty mogą pobierać opłaty od przewoźników oceanicznych za każdy załadowany kontener importowy przebywający przez co najmniej dziewięć dni - w przypadku kontenerów przewożonych ciężarówką oraz sześć lub więcej w przypadku kontenerów kolejowych.

Opłata zaczyna się od 100 USD za kontener i wzrasta o 100 USD za kontener dziennie, aż kontener opuści terminal.

Polityka została opracowana we współpracy z grupą zadaniową ds. zakłóceń łańcucha dostaw Biden-Harris, Departamentem Transportu USA i nieujawnionymi „interesariuszami łańcucha dostaw”, a wszelkie opłaty pobierane od ładunków mają zostać ponownie zainwestowane w „programy mające na celu zwiększenie wydajności, przyspieszenie prędkość ładunku i przeciwdziałanie skutkom zatorów.”

Początkowo planowano, że program będzie trwał 90 dni od planowanego do rozpoczęcia 1 listopada, z początkowym 15-dniowym okresem karencji.  15 listopada dyrektorzy wykonawczy zdecydowali o przesunięciu wprowadzenia opłat o tydzień, powołując się na jego skuteczność w zmniejszaniu liczby długo przebywających kontenerów importowych w terminalach. Opłaty są teraz przesuwane przez oba porty co tydzień od początku programu.

W czwartek komisja portowa dla portu w Los Angeles głosowała 5-0 za przedłużeniem programu opłat za pobyt do 29 kwietnia, jednocześnie zmieniając opłatę, aby importowane kontenery kolejowe miały taką samą 9-dniową granicę, jak kontenery przewożone w ciężarówkach.

„Od czasu ogłoszenia opłaty w październiku, import ładunków utrzymujących się przez dziewięć dni lub dłużej spadł o 60% w porcie w Los Angeles” – powiedział Seroka. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów, dlatego opłata nie została uchwalona. Dane będą nadal monitorowane codziennie, ponieważ współpracujemy z naszymi partnerami, aby znaleźć dalsze usprawnienia”.

Zgodnie ze zaktualizowaną polityką, Port Los Angeles będzie miał prawo obciążać przewoźników oceanicznych za każdy załadowany kontener importowy przebywający przez dziewięć dni lub dłużej, niezależnie od tego, czy jest to kontener kolejowy, czy ciężarowy.

Aktualizacja operacji ładunkowych w porcie Los Angeles z piątku wykazała, że ​​15 209 kontenerów importowych znajduje się przez dziewięć dni lub dłużej.

Aktualizacja z portu Long Beach w piątek powiedziała, że ​​​​teraz planuje opóźnić rozpatrzenie opłaty do 21 stycznia, ale nie jest jasne, czy przedłuży on również program poza jego obecny wygaśnięcie pod koniec miesiąca.

Źródło: gcaptain.com

Dziękujemy za wysłane grafiki.