• <

Morze wyzwań. Marlena Gierszewska o zarządzaniu hotelowym na pokładzie promu

jj

16.05.2024 21:00
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Morze wyzwań. Marlena Gierszewska o zarządzaniu hotelowym na pokładzie promu

Partnerzy portalu

Fot. Polferries

Marlena Gierszewska, ochmistrzyni na promie Wawel z floty Polskiej Żeglugi Bałtyckiej – Polferries, odsłania unikalne aspekty zarządzania działem hotelowym na morzu. W okolicznościach zbliżającego się Dnia Kobiet w Branży Morskiej dzieli się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i strategiami, które sprawiają, że codzienne funkcjonowanie operacji hotelowych na pokładzie staje się rzeczywistą przygodą .

Pani Marleno, proszę podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat zarządzania działem hotelowym na promie. Jakie kluczowe różnice i wyzwania wyróżniają to doświadczenie od pracy w tradycyjnym hotelarstwie na lądzie?

Zarządzanie działem hotelowym na promie generuje unikalne wyzwania, które fundamentalnie różnią się od tych na lądzie. Kluczowym czynnikiem jest praca w zamkniętym środowisku z dala od bliskich. Podczas rejsu jesteśmy samowystarczalni i odcięci od pomocy zewnętrznej (pomijając sytuacje zagrażające życiu), co wymusza na nas niezależność w rozwiązywaniu problemów. To zadanie wymaga nie tylko rutynowego zarządzania zasobami ludzkimi i logistycznymi, ale także adaptacji do ograniczonej przestrzeni. Jako ochmistrzyni, moim zadaniem jest zapewnienie, aby wszystkie operacje hotelowe przebiegały płynnie, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Praca ta wymaga zarówno strategicznych umiejętności menedżerskich, jak i głębokiej empatii, aby zrozumieć i zaspokoić potrzeby zarówno pasażerów, jak i członków załogi. Dodatkowo, zmienne warunki pogodowe mogą istotnie wpłynąć na codzienną organizację pracy, co jest specyficzne dla środowiska morskiego.

Które momenty w Pani karierze były kluczowe dla awansu na stanowisko ochmistrzyni na promie? Jakie doświadczenia miały decydujące znaczenie dla Pani rozwoju w branży morskiej?

Moja ścieżka zawodowa na promie zaczęła się od praktyk realizowanych w ramach studiów z turystyki i rekreacji. To właśnie one otworzyły przede mną drzwi do świata hotelarstwa morskiego. Wieloletnia praca na różnych stanowiskach i różnych promach PŻB, od pracy na sekcji pasażerskiej, obsługi w punktach gastronomicznych, przez prowadzenie sklepu, aż po funkcję hotel supervisora, pozwoliła mi zgłębić każdy aspekt funkcjonowania działu hotelowego na promie. Jednym z najważniejszych momentów w mojej karierze była propozycja objęcia roli ochmistrzyni, którą otrzymałam po dziesięciu latach pracy. To było zarówno wyzwanie, jak i wyróżnienie. Dzięki wsparciu ówczesnego dyrektora i pokładanemu we mnie zaufaniu, zdecydowałam się przyjąć tę odpowiedzialność. Każde z tych doświadczeń uczyniło mnie bardziej kompetentną i przygotowało do pełnienia obecnej roli. Postrzegam każde nowe zadanie jako okazję do nauki i osobistego rozwoju.

W jaki sposób Pani praca jako ochmistrzyni na promie Wawel wpływa na codzienne funkcjonowanie operacji hotelowych?

Jestem odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie działu hotelowego pod kątem gotowości eksploatacyjnej kabin pasażerskich i pomieszczeń ogólnodostępnych promu. Nadzór nad sekcją pasażerską, kontrola jakości usług housekeepingu oraz koordynowanie pracą zespołu to moje główne zadanie. Odpowiadam za kontrolę nad stanem technicznym części hotelowej, zlecanie bieżących napraw służbie technicznej promu lub aranżowanie serwisów zewnętrznych. Również ważnym elementem jest zarządzanie stewardami recepcyjnymi, tak aby obsługa przebiegała kompleksowo, wszelkie informacje dla pasażerów były przekazywane jasno i zrozumiale, a każde problemy rozwiązywane szybko i efektywnie. Priorytetem jest również utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i czystości, co bezpośrednio wpływa na komfort i zadowolenie pasażerów. Do moich obowiązków należy również zaopatrzenie promu w bieliznę pościelową, porcelanę, szkło, środki czystości, czy inne materiały hotelowe – dbam by na pokładzie niczego nie zabrakło.  Jako ochmistrzyni jestem również odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji i rozliczeń takich jak: listy załogi, karty pracy, płace załogi i kontrola ważności wszelkich świadectw i certyfikatów morskich załogantów. Każdego dnia stawiam czoła nowym wyzwaniom, które wymagają elastyczności oraz dynamicznego podejścia do zarządzania zmieniającymi się warunkami oraz różnorodnymi potrzebami pasażerów i załogi.

Jakie strategie stosuje Pani, aby utrzymać wysoką motywację i efektywność zespołu, części załogi?

Efektywne motywowanie zespołu, zwłaszcza w wymagającym środowisku morskim, opiera się na głębokim zrozumieniu i empatii. Kluczowe jest dla mnie ciągłe słuchanie moich pracowników, rozumienie ich potrzeb i oczekiwań. Niezwykle ważna jest także skuteczna komunikacja oraz kreowanie atmosfery wspólnoty i wzajemnego wsparcia. Regularnie organizuję spotkania zespołowe, na których omawiamy bieżące kwestie i wspólnie szukamy rozwiązań napotkanych problemów. Doceniam także ciężką pracę mojej załogi, chwaląc ich za osiągnięcia, co wzmacnia ich zaangażowanie i poczucie bezpieczeństwa. Ponadto, promuję rotację zadań, co nie tylko zapobiega rutynie, ale także umożliwia rozwój nowych umiejętności. Elastyczność i gotowość do adaptacji są niezbędne, aby każdego dnia skutecznie reagować na zmieniające się warunki i nowe wyzwania. Bardzo cenię sobie pracę i zaangażowanie moich współpracowników,  wiem, że mogę na nich polegać także w trudnych sytuacjach.

W jaki sposób na promie Wawel podnoszone są standardy usług hotelowych, aby sprostać oczekiwaniom współczesnych pasażerów?

Na promie Wawel wprowadziliśmy szereg inicjatyw mających na celu podniesienie jakości naszych usług hotelowych i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb pasażerów. Jednym z nich jest badanie zadowolenia i zbieranie sugestii w ankietach. Zbieramy od pasażerów cenne opinie, w których wskazują, co im się podoba, a co moglibyśmy jeszcze poprawić. W Polferries mamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze milionów pasażerów. Duże doświadczenie otrzymane od poprzedników było punktem wyjścia do dalszych działań pozwalających wciąż zachowywać najwyższą jakość usług. Staramy się również elastycznie reagować na specjalne życzenia naszych gości, na przykład w zakresie specjalnych diet czy organizacji uroczystości na pokładzie. Wszystkie te działania nie tylko zaspokajają potrzeby pasażerów, ale przede wszystkim sprawiają, by ich podróż była jak najbardziej komfortowa i przyjemna.

Równość płci jest ważnym tematem w wielu branżach, w tym także morskiej. Jakie zmiany zauważyła Pani w tej kwestii na przestrzeni lat w pracy na promach? Czy branża staje się bardziej inkluzywna dla kobiet?

Zdecydowanie mogę powiedzieć, że branża morska rozwija się w kierunku większej równości płci, co obserwuję na podstawie własnych doświadczeń na promie. Kiedy zaczynałam, stanowiska kierownicze i większość ról operacyjnych były zdominowane przez mężczyzn. Jednak przez lata zauważyłam wzrost liczby kobiet na różnych poziomach zarządzania, w tym na stanowiskach, które kiedyś były uważane za typowo męskie, jak np. kapitan. Na promie Wawel i w całej naszej flocie pracuje coraz więcej kobiet pracuje na stanowiskach oficerskich, co świadczy o zmieniającej się dynamice i postawach. 

Jakie ma Pani aspiracje dotyczące dalszej kariery w branży morskiej? Czy są specyficzne cele zawodowe, które chciałaby Pani osiągnąć w najbliższej przyszłości?

Moje plany na przyszłość są ściśle związane z moją obecną rolą na promie. Choć branża morska oferuje różnorodne możliwości rozwoju, na razie skupiam się na doskonaleniu mojej pracy jako ochmistrzyni. Jestem zaangażowana w ciągłe podnoszenie standardów naszych usług hotelowych, co bezpośrednio przekłada się na zadowolenie pasażerów. Pragnę również dalej rozwijać swoje umiejętności w zarządzaniu i koordynacji pracy zespołu, co jest kluczowe w naszym dynamicznym środowisku. W przyszłości, jeśli nadarzy się okazja do awansu na wyższe stanowisko, z pewnością rozważę taką możliwość, ale obecnie moim priorytetem jest maksymalizacja efektywności w mojej obecnej roli.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję, do zobaczenia na pokładzie Wawela i pozostałych promów Polferries. Pozdrawiam załogę hotelową promu Wawel, jak i pozostałe działy naszej firmy.


bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.