• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Port Rotterdam notuje spadek przepustowości ładunków

kw

21.02.2024 12:59
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port Rotterdam notuje spadek przepustowości ładunków

Partnerzy portalu

Zarząd portu w Rotterdamie, mierząc się z globalnymi wstrząsami geopolitycznymi i gospodarczymi, odnotował w 2023 roku 6,1% spadek całkowitej przepustowości ładunków, co przekłada się na 438,8 mln ton w porównaniu z 467,4 mln ton w 2022 roku. Spadek ten dotyczył głównie przeładunku węgla, kontenerów i innych suchych ładunków masowych.

W przypadku przeładunku węgla nastąpił spadek o 20,3%, głównie z powodu zmniejszonego zapotrzebowania na węgiel do produkcji energii. Niepewności z 2022 roku, wynikające m.in. z wojny Rosji na Ukrainie, sankcji i zmieniającej się dynamiki potrzeb energetycznych w Europie, wpłynęły na osłabienie wzrostu gospodarczego i spadek przepustowości ładunków.

W segmencie suchych ładunków masowych odnotowano spadek o 11,8%, a spowolnienie wzrostu gospodarczego w Europie przyczyniło się do uderzającego spadku o 49,4% w przypadku pozostałych suchych ładunków masowych. Produkty płynne miały niższą przepustowość o 3,4%, wynosząc 205,6 mln ton w porównaniu z 212,7 mln ton w roku poprzednim.

W kontekście kontenerów, spadek przepustowości wyniósł 7%, co można tłumaczyć mniejszym zużyciem, niższą produkcją w Europie oraz ograniczeniami związanymi z sankcjami wobec Rosji. Ruch typu roll-on/roll-off spadł o 5% z powodu słabej gospodarki Wielkiej Brytanii i opóźnionej konsumpcji.

Mimo trudnych warunków w 2023 roku, Zarząd Portu utrzymał stabilność finansową, z odnotowanym wzrostem przychodów o 1,9% do 909 milionów dolarów. Wsparciem finansowym były wpływy kontraktowe z dzierżawy gruntów i opłat portowych. Przychody z kontraktów wzrosły o 28,4 mln euro z powodu podwyżek cen i nowych umów.

W 2023 roku port kontynuował inwestycje mające na celu przekształcenie się w obiekt zapewniający zrównoważony rozwój, pomimo trwających niepokojów geopolitycznych. Inwestycje te wyniosły 319,5 miliona dolarów, a ich celem było dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych i ambicji związanych z transformacją energetyczną. Mimo trudności, port podejmuje kluczowe decyzje inwestycyjne, takie jak budowa projektu transportu i składowania CO2 Portos oraz prace nad krajową siecią wodorową. Działania te pozostawiają port w Rotterdamie gotowym na przyszłość, pomimo niepewnych warunków rynkowych.

Fot. Depositphotos

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.