• <

Port Gdynia podsumował ubiegły rok – na fali wzrostów budujemy dla pokoleń [foto,video]

zc

23.03.2021 20:30 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia podsumował ubiegły rok – na fali wzrostów budujemy dla pokoleń [foto,video]

Partnerzy portalu

Port Gdynia podsumował ubiegły rok – na fali wzrostów budujemy dla pokoleń [foto,video] - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska

2020 był rokiem ogromnych wyzwań, jednak pomimo światowego spowolnienia gospodarczego wynikającego z pandemii, okazał się być rekordowy dla Portu Gdynia. Tempo inwestycji nie zwolniło, zapadły kluczowe decyzje dla dalszego rozwoju portu oraz osiągnięto rekordowy wynik przeładunków, dając wzrost o 2,9% w porównaniu do poprzedniego roku bez pandemii.

Ten wynik pozycjonuje Port Gdynia na drugiej pozycji w zestawieniu TOP 10 PORTÓW NA MORZU BAŁTYCKIM W 2020 ROKU, w zestawieniu dynamiki wzrostów przeładunków ogółem, porównując poprzedni rok.

Całkowite ogółem przeładunki w 10 największych portach morskich nad Morzem Bałtyckim w 2019 i 2020 roku (tys. ton)

 

TOP 10 PORTÓW NA MORZU BAŁTYCKIM 2020

Znacząca jest dynamika wzrostu przeładunków zboża - za 12 miesięcy wyniosła 68,6%. Ważny jest także wzrost przeładunków kontenerów – 0,9% w skali roku, co pozycjonuje Port Gdynia na drugiej pozycji wśród największych portów kontenerowych na Morzu Bałtyckim. Ten wynik uwiarygadnia realizację największej inwestycji od czasów powstania portu - Portu Zewnętrznego.

Przeładunki kontenerów w 10 największych portach kontenerowych nad Morzem Bałtyckim w 2019 i 2020 roku [TEU]Port Zewnętrzny dla następnych pokoleń

Budowa Portu Zewnętrznego to najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania. Projekt ten, przewidziany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmuje budowę nowego pirsu portowego, na którym zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy oraz infrastruktura do innych funkcji portowych np. port instalacyjny do budowy morskich farm wiatrowych.

W lutym 2021 odbyło się tzw. "sprawdzam", czyli otwarcie zgłoszeń podmiotów zainteresowanych dialogiem konkurencyjnym w projekcie "Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia". Wśród oferentów znaleźli się:

•    Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS oraz Gdynia Terminal Holding SAS
•    Hutchison Ports Poland S.à r.l. oraz Port of Felixstowe Limited
•    International Container Terminal Services Inc.
•    Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Z tych podmiotów, światowych konsorcjów, zostanie wybrany w procedurze PPP jeden oferent, który wybuduje i będzie jednocześnie operatorem Portu Zewnętrznego.

Już dziś realizowanych jest szereg inwestycji dostępowych oraz ułatwiających obsługę przyszłego terminalu. Bieżące inwestycje w infrastrukturę kolejową w Porcie Gdynia i na jego zapleczu opiewają na blisko 400 mln euro (ponad 1,5 mld zł) a ich przepustowość pozwoli na obsługę Portu Zewnętrznego. Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni w ramach zaprojektowania i wybudowania nowych falochronów jako infrastruktury dostępowej do Portu Gdynia. Warta ponad 673 mln PLN inwestycja jest kamieniem milowym w realizacji Portu Zewnętrznego oraz dalszego rozwoju Portu Gdynia. W planach inwestycyjnych jest również budowa Drogi Czerwonej, która będzie głównym węzłem komunikującym Port Zewnętrzny z głównymi, krajowymi szlakami: Autostradą A1, drogą ekspresową S6 i drogą ekspresową S7. W ostatnim kwartale 2020 Zarząd Portu Gdynia wraz z miastem Gdynia uzgodnił ostateczny przebieg tej strategicznej arterii. Również budowa realizowana obecnie budowa placów składowych na zapleczu portu, jest elementem strategii i będzie pełnić funkcję zaplecza logistycznego dla Portu Zewnętrznego.

- Chcemy kontynuować wizję budowniczych inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju. - Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

W Porcie Gdynia wszystkie inwestycje kontynuowane są zgodnie z harmonogramem

Do największych należą „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia” oraz „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia”, budowa Publicznego Terminalu Promowego oraz przebudowa infrastruktury kolejowej. Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych w obrębie Portu Gdynia to ponad 4 miliardy złotych.

Nowy Publiczny Terminal Promowy

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie prac przy budowie Nowego Publicznego Terminalu Promowego w nowej, funkcjonalnej i prestiżowej lokalizacji. Nowy obiekt będzie mógł obsługiwać promy o długości 240 m i zapewni krótszy czas obsługi dzięki czemu port zyska nowych armatorów w rozwijającym się segmencie ro- ro. Przy realizacji inwestycji w ramach zrównoważonego rozwoju i idei #greenport od 2021 możliwe będzie zasilania statków w czasie postoju z lądu, co spowoduje całkowitą redukcję spalin.

Budynek terminalu, magazyn oraz galeria pasażerska są już na ukończeniu, obecnie prowadzone są prace instalacyjne wewnątrz. Zakończono roboty konstrukcyjne związane z przebudową Nabrzeża Polskiego oraz rampy Ro-Ro. Konstrukcja estakady najazdowej wraz z nawierzchniami bitumicznymi jest ukończona, prowadzony jest obecnie montaż wyposażenia, wykonywane są nawierzchnie betonowe. Roboty kolejowe zostały całkowicie ukończone, zaś nawierzchnie drogowe placów i parkingów wykonano w ok. 90%.

- Dostosowujemy jakość infrastruktury do rosnących oczekiwań rynku. Poprzez inwestycje poprawia się pozycja konkurencyjna portu w basenie Morza Bałtyckiego. Dzięki realizowanym inwestycjom wzmacniamy rolę Polski w transeuropejskiej sieci transportowej. -  Jacek Sadaj, wiceprezes ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

- Wyniki finansowe za rok 2020 potwierdzają doskonałą kondycję spółki. Posiadamy zdolność generowania kapitałów, które służą dalszemu rozwojowi portu w interesie wszystkich jego interesantów. Bardzo dobre wyniki ZMPG SA, to dowód na wysoką jakość usług, oferowanych przez terminale portowe oraz efekt polityki inwestycyjnej Spółki.
- Maciej Bąk, wiceprezes ds. finansów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

#Dzielmysiędobrem

Posiadając realny wpływ na otaczające środowisko, w szczególnie wyjątkowym czasie, jakim jest światowa pandemia władze Spółki zainicjowały akcję „Dzielmy się Dobrem”, której ideą jest pomoc lokalnej społeczności, szpitalom, przedsiębiorcom w walce z niewidzialnym wrogiem.

Decyzją Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. opieką otoczone zostały osoby starsze ze stowarzyszeń, z którymi ZMPG S.A. pracuje, członków Światowego Związku Armii Krajowej, z którymi współpracuje od lat, wspierając działania statutowe, jak i uczestników Powstania Warszawskiego mieszkających w Gdyni. Każdego dnia dostarczane są posiłki oraz niezbędne artykuły i zakupy, tym kombatantom, którzy są w grupie dużego ryzyka i nie powinny wychodzić z domu.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia z nagrodą "Latarnie Gospodarki Morskiej 2021" portalu GospodarkaMorska.pl

"Latarnie Gospodarki Morskiej" to cykliczna nagroda portalu GospodarkaMorska.pl wyróżniająca firmy i ludzi z branży morskiej. Co roku Kapituła nagrody przyznaje "Latarnie" w kilku kategoriach. Zarząd Morskiego Portu Gdynia został laureatem nagrody w kategorii "Porty morskie, Logistyka morska".


 

- Przyznanie tak prestiżowej nagrody jak "Latarnia Gospodarki Morskiej 2021" przez Kapitułę portalu GospodarkaMorska.pl to ogromne wyróżnienie dla całego zespołu Zarządu Morskiego Portu Gdynia jak i dla wszystkich terminali i kontrahentów gdyńskiego portu. Jestem przekonany, że Nasza, wspólna praca sprawi, że bieżący rok będzie dla Portu Gdynia równie udany - informuje Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Nagroda za wyróżniające wyniki w wielu sferach działalności

- Uzasadnieniem tegorocznego wyboru są wyróżniające się wyniki Portu Gdynia w wielu sferach działalności jednocześnie. Port Gdynia mimo pandemii, jako nieliczny w regionie i jedyny w kraju odnotował w 2020 wzrost i jednocześnie rekord w przeładunkach. Zarząd Portu okazał się równie skuteczny w zakresie realizowanych inwestycji, utrzymując ich tempo, pomimo wielu trudności wynikających z ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Port Gdynia wykazał się również, w tak ważnym aspekcie w dzisiejszym czasach, jak społeczna odpowiedzialność biznesu. Od początku pandemii Zarząd Morskiego Portu Gdynia angażuje się w pomoc w walce z jej skutkami poprzez zakup sprzętu medycznego, pomoc najbardziej potrzebującym, osobom starszym i kombatantom ze Światowego Związku Armii Krajowej - informuje Mateusz Kowalewski wydawca portalu GospodarkaMorska.pl

okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.