• <
bulk_cargo_port_szczecin

Port Gdynia gościł przedstawicieli IMO [WIDEO, ZDJĘCIA]

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia gościł przedstawicieli IMO [WIDEO, ZDJĘCIA]

Partnerzy portalu

Port Gdynia gościł przedstawicieli IMO [WIDEO, ZDJĘCIA] - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

W piątek, 19 listopada, przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego Państw-Członków Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) gościli w Gdyni. Wizyta studyjna odbyła się w ramach wspierania polskiej kandydatury do Rady IMO w kategorii C na lata 2022-23.


Grupa dyplomatów z krajów działających w IMO przyjechała do Polski w ramach wizyty promującej naszą kandydaturę do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Jednym z gospodarzy wizyty był Zarząd Morskiego Portu Gdynia. W promocji kandydatury Polski aktywnie uczestniczą polskie uczelnie morskie, porty i Ośrodek ds. IMO przy PRS, które wspomagają państwowe władze w staraniach o jak największą liczbę głosów.

– Bardzo się cieszymy, że mimo tej pandemicznej sytuacji udaje nam się dzisiaj przyjąć tę międzynarodową delegację dyplomacji, że jesteśmy w stanie porozmawiać o priorytetach, które prezentuje IMO. Mamy możliwość właśnie temu środowisku przedstawić Port Gdynia i zwiększyć wyobrażenie całej społeczności na to, co port już osiągnął i jakie ma plany na przyszłość, a jest ich sporo, jest się czym chwalić – powiedział Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

W oficjalnym spotkaniu z przedstawicielami IMO na terenie Portu Gdynia wzięli udział także reprezentanci miasta Gdynia, ministerstwa infrastruktury oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Po oficjalnym powitaniu gości w Gdyni głos zabrał Marcin Rzeszewicz, zastępca dyrektora ds. UE w resorcie infrastruktury, który przedstawił mocne strony polskiej kandydatury do Rady IMO, wspominając między innymi o bogatych tradycjach morskich, świetnej edukacji morskiej oraz prężnie rozwijających się portach morskich.

– Bardzo się cieszymy, że możemy zaprezentować dyplomatom, korpusowi dyplomatycznemu i konsularnemu potencjał gospodarki morskiej, to, co Polska ma do zaoferowania dla społeczności międzynarodowej. Chcemy zarazem przekazać, że chcemy być aktywnym członkiem działań na rzecz dalszego rozwoju, współpracy w ramach IMO – powiedział Rzeszewicz.

Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia także zwrócił się do gości, podkreślając wagę ich wizyty studyjnej w Gdyni. Sadaj wyraził przekonanie, że postępujące inwestycje i rozwój Portu Gdynia i całego sektora morskiego będą ważnym czynnikiem dla polskiej kandydatury do Rady IMO. Więcej o samym porcie opowiedział delegatom dr Michał Tuszyński, który przybliżył statystyki oraz zarysował kierunki rozwoju i trwające, jak i planowane inwestycje.

Uniwersytet Morski w Gdyni był reprezentowany przez rektora uczelni prof. Adama Weintrita oraz dra Sambora Guzego. Dr Guze przedstawił zebranym doświadczenia i możliwości Uniwersytetu w krótkiej prezentacji, zaś rektor Weintrit podkreślił tradycje i wieloletnią współpracę w ramach struktur IMO. Oficjalną część spotkania zakończył Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, który podkreślił związki gospodarki morskiej i miasta oraz zaprosił do obejrzenia krótkiego filmu „Morze nigdy się nie nudzi” – tegorocznego zwycięzcy konkursu na najlepszy film krótkometrażowy promujący gospodarkę morską w Polsce.

Po oficjalnej części wizyty w Porcie Gdynia przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego Państw-Członków IMO mieli okazję zobaczyć port od strony wody. Podczas krótkiego rejsu po wodach wewnętrznych portu mogli dokładnie zobrazować sobie planowane i wykonywane inwestycje. Następnie delegacja udała się do Uniwersytetu Morskiego, gdzie zaprezentowane zostały możliwości nowego systemu symulacyjnego na Wydziale Nawigacji.

– Jako element gospodarki morskiej kraju próbujemy uzyskać głosy, by Polska stała się członkiem Rady IMO. Mamy długie tradycje. Jako Uniwersytet Morski w Gdyni jesteśmy 101 lat na mapie szkolnictwa wyższego. Nasza administracja morska również tyle lat funkcjonuje. Mamy wypracowany dobry know how jeżeli chodzi o kształcenie kadr morskich. Pracownicy między innymi naszej uczelni biorą czynny, aktywny udział w pracach komitetów i podkomitetów roboczych Międzynarodowej Organizacji Morskiej, stąd też musimy dołożyć wszelkich starań, by tym razem się udało – powiedział dr Sambor Guze, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Po prezentacji goście powrócili do Portu Gdynia, by – tym razem od strony lądu – obejrzeć nowy budynek Publicznego Terminala Promowego, który od stycznia zacznie obsługę gości i promów. To była jednocześnie ostatnia część oficjalnej wizyty studyjnej w Gdyni.

Wagę polskiej kandydatury do Rady IMO podkreślał w rozmowie z portalem GospodarkaMorska.pl wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć.

– Obecność w tego typu międzynarodowych gremiach, szczególnie w agendach Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest niezwykle ważna. Mamy dobre doświadczenia z uczestnictwa w sieciach ONZ-owskich, takich jak sieć miast przyjaznych starzeniu, sieć miast uczących się. Stąd jestem przekonany, że również nasza obecność w IMO będzie miała pozytywne skutki dla rozwoju portu, miasta, gospodarki morskiej – powiedział Michał Guć.

Wizyta odbyła się w ramach promocji polskiej kandydatury do Rady IMO w kategorii C na lata 2022-23. Kategoria C gromadzi 20 krajów członkowskich, które nie spełniają kryteriów kategorii A i B, są aktywne w transporcie morskim i żegludze, a ich wybór zapewni reprezentację wszystkich głównych obszarów geograficznych świata. Głosowanie odbędzie się w grudniu, podczas trwającej tydzień 32. Sesji Zgromadzenia Ogólnego IMO. O jedno z 20 dostępnych w Radzie miejsc w ramach kategorii C ubiega się 27 państw, w tym m.in. Dania, Bangladesz, Bahamy, Kolumbia, Cypr, Arabia Saudyjska, Filipiny i Katar. Polska kandydowała do Rady także na aktualną kadencję, jednak bez powodzenia – według nieoficjalnych informacji w głosowaniu, które odbyło się pod koniec listopada 2019 roku, Polsce zabrakło niewielu głosów.

– To wybory. Nie na wszystko mamy wpływ. My musimy dołożyć wszelkich starań, by móc sobie powiedzieć, że zrobiliśmy tyle, ile się dało. Jak wystarczy, to bardzo fajnie – powiedział Sambor Guze z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Polska jest jednak członkiem Międzynarodowej Organizacji Morskiej nieprzerwanie od 1960 roku. W ramach jej struktur i prowadzonych przez nią projektów od samego początku współpracuje wielu ekspertów reprezentujących krajowe instytucje.

– Eksperci, którzy są zgrupowani dookoła portu w Gdyni, którzy istnieją w naszej morskiej społeczności, uczestniczą w projektach IMO od dawna. Wybór Polski do Rady byłby momentem docenienia naszych dotychczasowych starań i być może przejęcia sterów na pewien czas, kiedy będziemy mogli się wykazać naszymi nowymi projektami i otwartym podejściem dla priorytetów i standardów, o które walczy IMO – tłumaczy Jacek Sadaj, prezes Portu Gdynia. Dodaje, że sukces w wyborach sprawi, że głos Polski w sprawach dotyczących mórz będzie jeszcze bardziej słyszalny. – Będziemy mieli dostęp do najnowszych badań, do spotkań, będziemy jeszcze mocniej uczestniczyli w tym całym środowisku. Jestem przekonany o tym, że nasza kandydatura jest najlepsza – podsumowuje Sadaj.

– Uczestnicząc w różnego rodzaju gremiach międzynarodowych widzę, iż jako Polska wnosimy tam świeżość spojrzenia, kreatywność, nowe pomysły. Nie mam wątpliwości, że mamy wiele do zaproponowania i że nasza obecność w IMO będzie świeżym powiewem w tej organizacji – mówił wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) to działająca przy ONZ agenda, zajmująca się kwestiami prawa morskiego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi. Uczestniczy w niej 174 krajów, które wchodzą w skład zgromadzenia ogólnego IMO, które spotyka się co dwa lata. W trakcie spotkań opracowywany jest program prac IMO, zatwierdzany budżet. Wybieranych jest także 40 członków Rady – po 10 w kategoriach A i B oraz 20 w kategorii C.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.