• <
gryfia_70lat

Ożywienie w przemyśle zwiększa zapotrzebowanie na usługi project cargo

ac

27.07.2021 12:07 Źródło: mat. prasowe
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Ożywienie w przemyśle zwiększa zapotrzebowanie na usługi project cargo

Partnerzy portalu

Ożywienie w przemyśle zwiększa zapotrzebowanie na usługi project cargo - GospodarkaMorska.pl
Fot. mat. prasowy

(Warszawa, 27.07.2021) – W pierwszym półroczu produkcja sprzedana przemysłu w Polsce wzrosła o 18, 2 proc. w porównaniu z ub.r. Najnowsze dane GUS wskazują na wyraźne ożywienie w branży po ubiegłorocznym wyhamowaniu, a analitycy podkreślają jej kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarki. To bardzo dobra informacja dla operatorów logistycznych, którzy specjalizują się w organizacji łańcuchów dostaw dla przemysłu, do których należy Fracht FWO Polska. Operator od początku roku utrzymuje dynamiczne tempo rozwoju, pozyskując kolejne kontrakty z zakresu project cargo. W lipcu firma rozpoczęła realizację kolejnych dwóch skomplikowanych logistycznie projektów dostaw dla sektora energetycznego – transport kilkudziesięciu sztuk ciężkich w eksporcie do Kanady i krajów Beneluxu. 

W pierwszym półroczu odnotowano w Polsce wzrost produkcji w prawie wszystkich sekcjach przemysłu, największy w przetwórstwie przemysłowym (o 19,3 proc.) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 15 proc.). Od stycznia do czerwca zwiększyła się też produkcja we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych, szczególnie dóbr konsumpcyjnych trwałych, inwestycyjnych i zaopatrzeniowych, a także związanych z energią. W tym okresie wyższa niż przed rokiem była też produkcja sprzedana w 28 z 34 działów przemysłu, tj. urządzenia elektryczne, komputery, elektronika, pojazdy samochodowe, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych a także metale (źr. GUS). Na dobrą koniunkturę w przemyśle wskazują też najnowsze dane EUROSTAT. W maju w  Europie produkcja przemysłowa wzrosła o 21,2 proc. r/r.  Co szczególnie warto podkreślić, Polska znalazła się w gronie 3 państw, obok Węgier i Słowacji, w których odnotowano najwyższy wzrost,  dla naszego kraju wyniósł on 30,2 proc. 

- Po ubiegłorocznym wahaniach, od początku roku widać wyraźne wzrosty w przemyśle, na co wskazują chociażby dane GUS. Utrzymanie trendu wzrostowego to duża szansa na rozwój dla operatorów logistycznych, wyspecjalizowanych w obsłudze łańcuchów dostaw dla przemysłu. Wykorzystując koniunkturę na rynku, przy wsparciu globalnej sieci logistycznej Grupy Fracht i jej partnerów, zamierzamy utrzymać tę wysoką dynamikę rozwoju transportów ładunków ciężkich i ponadnormatywnych dla energetyki i sektora wydobywczego – mówi Andrzej Bułka, prezes zarządu Fracht FWO Polska.  

Kompleksowe łańcuchy dostaw

W lipcu Fracht FWO rozpoczął realizację dwóch skomplikowanych logistycznie dostaw dla energetyki – łącznie przetransportuje kilkadziesiąt transformatorów do Kanady i krajów Beneluxu, ciężar niektórych przekroczy 100 ton. Fracht FWO odpowiada za kompleksową organizację łańcuchów dostaw tych urządzeń, od producentów aż do miejsc ich posadowienia.  

Fracht FWO w realizacji dostaw dla przemysłu, nie tylko project cargo ale też innych ładunków, wykorzystuje wszystkie gałęzie transportowe, tj. morską, drogową, lotniczą, kolejową oraz śródlądową. Dzięki wsparciu silnej, globalnej sieci ponad 115 oddziałów na 6 kontynentach i współpracy ze sprawdzonymi partnerami Grupy Fracht, organizuje transporty do najodleglejszych miejsc na świecie. Firma kompleksowo realizuje łańcuchy dostaw głównie dla takich branż jak  energetyczna, przemysłu ciężkiego, chemiczna czy automotive. 


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.