• <

Nieruchomości Vistal Gdynia z nowym właścicielem

30.06.2020 21:51 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Nieruchomości Vistal Gdynia z nowym właścicielem - GospodarkaMorska.pl
fot. port.gdynia.pl/Paweł Brutel

W ramach realizacji planu restrukturyzacyjnego Vistalu, Agencja Rozwoju Przemysłu, a dokładnie jej spółka Operator ARP, odkupiła od gdyńskiej grupy nieruchomości przy Nabrzeżu Węgierskim w Gdyni.

Transakcja obejmuje przejęcie prawa do użytkowania wieczystego działki oraz prawo własności znajdującego się na niej budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość. Przedmiot transakcji znajduje się przy ul. Czechosłowackiej 3. Wartość nieruchomości oszacowano na prawie 6,3 mln zł.

Zgody na sprzedaż nieruchomości udzielił w maju Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  

Vistal Gdynia – spółka dominująca grupy Vistal –  jest producentem konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

W 2017 roku Vistal Gdynia ogłosiła upadłość, a na początku 2018 roku Vistal złożył w sądzie plan restrukturyzacji Grupy, który został zatwierdzony w połowie roku.

Zakres restrukturyzacji grupy Vistal obejmuje ograniczenie kosztów firmy, dezinwestycje aktywów nieprodukcyjnych i koncentrację na najbardziej zyskownych elementach działalności, czyli w szczególności prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych, w tym przede wszystkim mostowych. mostowych. Punktem wyjścia planu, który ma na celu wyciągnięcie spółki z finansowego kryzysu, było rozpoczęcie programu pt. "Budujemy mosty". W ramach inicjatywy spółka skupia swoje działania na budowie mostów kolejowych w Polsce i Skandynawii.

Warto przypomnieć, że w 2018 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia zakupił nieruchomości przy ul. Czechosłowackiej 3 od firmy Vistal Stocznia Remontowa za kwotę 39,5 mln zł.

Nowy nabywca nieruchomości Operator ARP jest spółką powołaną do życia w kwietniu 2004 roku przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Obecnie, Spółka nie tylko optymalizuje majątek, ale też skutecznie zarządza gruntami inwestycyjnymi, które wchodzą w jego skład. Jest to możliwe dzięki wytężonym działaniom w zakresie poszukiwania podmiotów zainteresowanych zakupem terenów inwestycyjnych w Polsce lub ich wydzierżawieniem. Operator ARP świadczy także usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie podmiotów trzecich, przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do transakcji kupna - sprzedaży, a także oferuje usługi doradcze.

okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.