• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Port Gdynia: Nowoczesny model BIM w idei #smartport

sons

24.06.2020 15:52 Źródło: Port Gdynia

Partnerzy portalu

Port Gdynia: Nowoczesny model BIM w idei #smartport - GospodarkaMorska.pl

W 2019 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. rozpoczął pracę nad wdrożeniem modelu BIM (ang. Building Information Management).

Technologia ta zakłada współdziałanie wszystkich podmiotów (inwestor, projektant, wykonawca, klient, użytkownik) wytwarzających, korzystających i zarządzających informacjami o obiekcie, w oparciu o jego spójny, kompleksowy model przestrzenny zapisany w postaci cyfrowej.

Model BIM stanowi niezawodną podstawę dla podejmowania decyzji w trakcie cyklu funkcjonowania, od pierwszej koncepcji aż do rozbiórki budynku. Służy do generowania i wykorzystania danych o budowli, jej projektowania, budowy i eksploatacji podczas pełnego cyklu funkcjonowania. Daje możliwość wszystkim uczestnikom inwestycji na dostęp do tych samych informacji, w tym samym czasie, przez interoperacyjność platform oraz narzędzi technologicznych.

Wprowadzenie technologii BIM pozwoli na sprawną komunikację oraz zminimalizowanie zagrożenia wystąpienia niezgodności w dokumentacji na etapie planowania i realizacji inwestycji. Zmiana obejmie także obieg dokumentacji i komunikacji poprzez wprowadzenie ogólnodostępnej platformy CDE do wymiany informacji i zarządzania inwestycjami w ZMPG S.A. W ramach realizacji projektu, w czerwcu 2020, zakupiona została „Platforma Wymiany Danych - CDE” (ang. Common Data Environmental), która umożliwia dostęp do cyfrowej wersji dokumentacji projektowej (w tym modeli BIM). Narzędzie, mające na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy wszystkimi uprawnionymi uczestnikami procesu budowlanego, będzie pełnić rolę repozytorium dokumentacji cyfrowej zakończonych projektów budowlanych.

Platforma została wdrożona przez firmę Arkance Systems Poland sp. z o.o., należącą do międzynarodowej grupy wdrażającej od 30 lat rozwiązania informatyczne w branży budowlanej. Obecnie na rynku światowym, europejskim a także polskim obserwujemy coraz większe zainteresowanie tematyką BIM. Unia Europejska w ramach działań strategicznych na rzecz efektywności sektora budowlanego opublikowała „Podręcznik dotyczący wprowadzenia modelowania informacji o obiektach budowlanych przez europejski sektor publiczny”. Podręcznik jest odpowiedzią na rosnące wyzwania, przed jakimi stają rządy i klienci z sektora publicznego, związane z pobudzeniem wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania środków publicznych dzięki szerszemu wprowadzaniu BIM.

Wśród europejskich instytucji publicznych zauważalny jest trend dostosowania swojego prawodawstwa do wytycznych obowiązujących w zamówieniach publicznych w kierunku obligatoryjnego stosowania technologii BIM. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. postanowił podjąć działania, które mają na celu wykorzystanie elementów metodyki BIM przy realizacji planowanych przedsięwzięć budowlanych w Porcie.

W 2019 roku w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia SA przeprowadzony został audyt potrzeb, mający na celu wskazanie dalszych kroków przy procesie wdrażania standardów BIM. Wsparcie merytoryczne w zakresie BIM w ZMPG S.A., świadczy wieloletni ekspert - Aleksander Szerner, który od ponad 20 lat wprowadza zmiany w działalności przedsiębiorstw w kierunku poprawienia ich efektywności funkcjonowania w cyfrowym świecie. “W erze digitalizacji każde nowoczesne przedsiębiorstwo podąża w kierunku nowych technologii cyfrowych.

Wprowadzenie standardu BIM pozwoli na realizację Strategii R ozwoju Portu Gdynia do 2027 roku.” - mówi Adam Meller, Prezes Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Projekt BIM jest kolejnym krokiem, które podejmuje Zarząd Portu w celu cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie, wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne. Jest też spójny z ideą Smart Port – konsekwentnie wdrażaną przez Port Gdynia.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.