• <
gryfia_70lat

Najliczniejsze od lat ślubowanie w MOSG

gm

08.07.2022 14:33 Źródło: MOSG

Partnerzy portalu

Najliczniejsze od lat ślubowanie w MOSG - GospodarkaMorska.pl
Fot. MOSG

39 nowych funkcjonariuszy rozpoczęło służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Jest to jak dotychczas najliczniejsza w ostatnich kilku latach grupa przyjętych osób. W obecności pocztu sztandarowego i rodzin nowych funkcjonariuszy 8 lipca w Komendzie MOSG w Gdańsku odbyło się uroczyste ślubowanie.

Słowa roty ślubowania wypowiedziało 18 kobiet i 21 mężczyzn. W zastępstwie Komendanta MOSG odebrał je kmdr por. SG Lesław Krysa Zastępca Komendanta MOSG. Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia MOSG kmdr por. SG Jarosław Górski odczytał im zasady etyki funkcjonariusza Straży Granicznej, a błogosławieństwa udzielił kapelan MOSG ks. kmdr ppor. SG Andrzej Szpura.

Nowo przyjętych powitał w szeregach funkcjonariuszy MOSG kmdr por. SG Lesław Krysa. Pogratulował im pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Podkreślił, że dzień ślubowania jest rozpoczęciem odpowiedzialnej służby, która nierzadko będzie wymagać poświęceń oraz wyrzeczeń, ale też przyniesie wiele satysfakcji. Wyraził przekonanie, że nowi funkcjonariusze będą godnie i odpowiedzialnie chronić nienaruszalności polskiej granicy i że złożone ślubowanie stanie się najwyższą wartością. Rodziny nowych funkcjonariuszy kmdr por. SG Lesław Krysa poprosił o okazywanie im wsparcia zwłaszcza na początku służby. 

Już od poniedziałku ślubujący dziś funkcjonariusze rozpoczną naukę w koszalińskim ośrodku szkolenia Straży Granicznej. Potem podejmą służbę w swoich macierzystych placówkach i dywizjonach.

Podczas uroczystości Zastępca Komendanta MOSG uhonorował odznaką pamiątkową i listem gratulacyjnym od Komendanta Głównego Straży Granicznej mł. chor. SG Przemysława Taube z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku. Odznaka jest formą uhonorowania tego funkcjonariusza jako uczestnika operacji międzynarodowych oraz wyrazem docenienia przez Komendanta Głównego SG jego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa na świecie oraz godnego reprezentowania formacji na arenie międzynarodowej.

W tym roku Morski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć do służby łącznie do 80 osób, rekrutacja trwa nadal. Chętni mogą składać dokumenty w najbliższych miejscu zamieszkania jednostkach Straży Granicznej. Przez kwalifikację do służby pomagają im przebrnąć specjalnie powołani koordynatorzy. Kandydaci z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721-961-599, z pozostałych województw pod numerem 797-337-256. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. O naborze można również porozmawiać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 58/524 24 24 lub 58/524 21 15.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.