• <
siemens_gamesa_2022

Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku. Wykonano część budowlanych robót hydrotechnicznych [WIDEO]

AK

28.09.2021 09:55 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku. Wykonano część budowlanych robót hydrotechnicznych [WIDEO]

Partnerzy portalu

Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku. Wykonano część budowlanych robót hydrotechnicznych [WIDEO] - GospodarkaMorska.pl
Fot. UM w Gdyni

W połowie września Urząd Morski w Gdyni dokonał odbioru technicznego zasadniczej części prac, wchodzących w zakres modernizacji układu falochronów w Porcie Północnym.


– Dzięki realizacji tej inwestycji, operacyjność i wydajność Portu Północnego stanie się jeszcze bardziej niezależna od warunków pogodowych. Podniesiony zostanie również poziom bezpieczeństwa i zdolność eksploatacyjna portu, co niewątpliwie wpłynie na zwiększenie jego atrakcyjność w oczach operatorów – powiedział dr kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Jak podaje Urząd Morski w Gdyni, prace zrealizowane w ramach kontraktów z konsorcjum firm PORR SA – Rover Maritime S.L. – Roverpol Sp. z o.o. to:

budowa nowego falochronu osłonowego na przedłużeniu dotychczas istniejącego falochronu wyspowego (całkowita długość nowej konstrukcji wynosi 853 m)

budowa platformy dla ptaków, zlokalizowanej pomiędzy istniejącym wcześniej falochronem wyspowym, a jego przedłużeniem

budowa nowego „Południowo – Wschodniego” falochronu (o długości 826 m).

Wartość prac zakończonych we wrześniu to 606 756 175 zł. 

– Prace prowadzone były zgodnie z przyjętym harmonogramem, wykonawca wywiązał się z kontraktu terminowo. Najciekawszym rozwiązaniem podczas tej budowy było zastosowanie 38 skrzyń pływających o wymiarach około 40 na 10m i wysokości 13,4m, posadowionych na rzędnej -12,4m. Skrzynie były specjalnie prefabrykowane na pontonie zanurzalnym, który został sprowadzony z Hiszpanii i zaadoptowany do potrzeb tego projektu – powiedziała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych i jednocześnie pełnomocnik dyrektora ds. realizacji projektu.

– Pomyślnie zakończony projekt to zawsze satysfakcja dla wykonawcy. W tym przypadku jest ona jeszcze większa ze względu na duży poziom skomplikowania realizacji. Spośród wielu wyzwań technicznych, na jakie napotkaliśmy w czasie 33 miesięcy budowy, warto wymienić chociażby ustabilizowanie prefabrykacji wielkogabarytowych pływających skrzyń prefabrykowanych, dobór optymalnego sprzętu morskiego, a także opracowanie przy bardzo ograniczonym zapleczu lądowym oraz nabrzeżu logistyki dostaw i przeładunków materiałów. Pomimo nieustannie zmieniających się warunków hydrometeorologicznych utrzymaliśmy produktywność na stałym, wysokim poziomie i zakończyliśmy zadanie w terminie. Autorem tego sukcesu jest oczywiście doświadczony i zaangażowany zespół PORR oraz Rover Maritime S.L. – Roverpol – powiedział Krzysztof Laskowski, członek zarządu PORR S.A., odpowiedzialny za budownictwo infrastrukturalne.

Projekt pod nazwą „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” realizowany jest przez Urząd Morski w Gdyni od 2016 roku. Jego planowane zakończenie to rok 2023, a całkowita wartość wynosi 795 mln zł, w tym 85% dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Projekt jest realizowany w Porcie Północnym w Gdańsku na terenie około 232 ha (w tym powierzchnia prac czerpalnych to 145 ha). 

Pozostałe prace do wykonania w ramach projektu to:

remont falochronu wyspowego północnego (o długości 1625 m) – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 20.08.br., aktualnie procedowane jest odwołanie w Krajowej Izbie Odwoławczej; wartość robót wynosi ponad 30 mln zł; czas na wykonanie prac to 16 miesięcy)

wykonanie robót czerpalnych na projektowanych torach wodnych i obrotnicach wraz z odpowiednim rozmieszczeniem oznakowania nawigacyjnego – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 14.09.br. (konsorcjum firm Rohde Nielsen A/S, DC Industrial N.V. i  Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.; wartość kontaktu to 137 299 847 zł.; czas na wykonanie prac wynosi 14 miesięcy)

Więcej o projekcie: https://www.umgdy.gov.pl/?p=42697Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.