• <

Chimeryczna Fortuna. Raport z rynku żeglugowego (tydzień 3-5/2021)

08.02.2021 11:51 Źródło: własne
Strona główna Chimeryczna Fortuna. Raport z rynku żeglugowego (tydzień 3-5/2021)
Chimeryczna Fortuna. Raport z rynku żeglugowego (tydzień 3-5/2021) - GospodarkaMorska.pl

Na rynkach żeglugowych, pomimo dobrych warunków, panujących na początku stycznia doszło do przesilenia, szczególnie, jeśli chodzi o przewozy ładunków masowych. Nieco więcej optymizmu było ostatnio w branży wydobycia ropy naftowej, gdzie wzrastające ceny surowca zwiększały również poziom opłacalności produkcji. Czy te nieco lepsze wyniki przełożą się na polepszenie ciężkiej sytuacji na rynku zbiornikowców? Jakie są najnowsze trendy na rynkach związanych z transportem gazu naturalnego, czy też projektami morskich farm wiatrowych?

W naszym cyklicznym raporcie w telegraficznym skrócie przyglądamy się najważniejszym ciekawostkom, trendom, analizom i przewidywaniom dotyczącym rynków żeglugowych oraz tych powiązanych z branżą offshore energy.

RYNEK PRZEWOZÓW MASOWYCH

    • Rynek frachtowy

Od początku stycznia na rynku pojawiało się coraz więcej ładunków do przewozów. Stymulowanie wielu gospodarek świata, w tym wilelomiliardowymi programami pomocowymi jak w Chinach zdawało się, że pobudza rynek. W związku z tym następowała dalsza poprawa parametrów rynków frachtowych dla przewozów masowych. Na początku tygodnia 3 poziom Baltic Dry Index wynosił całkiem przyzwoite jak na owe czasy 1,740 punktów. Taki wynik był lepszy niż w tym samym czasie rok temu o około 30%. W większości przypadków dobre wyniki frachtowe osiągały jednakże głównie największe tonażowo statki.

W tygodniu 4 rynek przewozów masowych w segmencie Capesize doznał spadków w zakresie oferowanych i osiąganych przez przewoźników stawek frachtowych. Taka sytuacja miała też miejsce w segmencie Panamax, który był pod silną presją obniżek wywoływaną przez załadowców. Dobre wyniki notowały natomiast segmenty Ultramax / Supramax oraz Handysize.

W tygodniu 5 kondycja przewozów masowych kształtowała się w zależności od sektora i klasy masowców a także rejonu żeglugi. Po kilku dniach strat zaczęły się poprawiać stawki dla największych jednostek klasy Capesize. W sektorze jednostek klasy Panamax osiągano mieszane wyniki. Najbardziej zbilansowany i stabilny był rynek zafrachtowań na północnym Atlantyku. Słaby tydzień okazał się dla jednostek klasy Supramax i to w większości rejonów za wyjątkiem zafrachtowań z rejonów Zatoki Meksykańskiej, gdzie można było uzyskać jeszcze w miarę pozytywne wyniki dla poszczególnych podróży.
Finalnie końcówka tygodnia 5 zamknęła się poziomem 1,333 punktów BDI.
Wykres kompozytowego indeksu Baltic Dry Index, obrazującego stan przewozów, bazujący na średniej wysokości stawek czarteru na czas w sektorach: Capesize, Panamax, Supramax na przestrzeni ostatniego roku.

Gospodarka Morska
Źródło: balticexchange.com

    • Rynek tonażowy

Braki w nowych zamówieniach na budowę statków masowych w stoczniach produkcyjnych biją niechlubne rekordy. Aktualny portfel nowych zamówień jest obecnie najniższy od 2003 roku, co jest pokłosiem wielu lat nadpodaży tonażu i aktualnej, ale też wieloletniej niepewnej sytuacji rynkowej.

Rynek kupna – sprzedaży używanych statków masowych, pomimo osłabienia parametrów frachtowych był coraz bardziej aktywny. Szczególnie zauważalne było to w segmencie Capesize. Łącznie w tygodniu 3 dokonano 16 transakcji na kwotę 193,2 mln USD.

W kolejnym tygodniu było to 15 transakcji na kwotę 196,1 mln USD.

RYNEK OFFSHORE ENERGY

Wydobycie i konsumpcja ropy naftowej

Ceny ropy naftowej na światowych rynkach na koniec tygodnia 3 wynosiły za baryłkę, w przypadku WTI (Nowy Jork): USD 52,74, natomiast Brent (Londyn): USD 55,70. W piątek 29 stycznia, czyli na koniec tygodnia 4 ropa WTI kosztowała USD 52,25 za baryłkę, ropa Brent USD 55,02 za baryłkę.

Początek lutego i cały tydzień 5 bieżącego roku, to dalsze wzrosty cen ropy na światowych rynkach.

Ropa WTI osiągnęła poziom za baryłkę około 57 USD, Brent Crude około 59,34 USD. Podobna cena ropy kształtowała się na rynkach rosyjskich, tj. ESPO, Sokol: USD 58-59 za baryłkę.
W ostatnich tygodniach miało miejsce więcej aktywności z zakresu wydobycia węglowodorów, co ściśle wiązało się ze wzrostem konsumpcji, ale przede wszystkim opłacalności wydobycia na skutek  poprawiających się cen surowców. Na tej podstawie wiele z dotychczas spowalnianych lub zawieszanych projektów z zakresu offshore energy zostało przywracanych do realizacji i nabierało coraz większego tempa.

Przykładowo Aker BP ogłosił, iż pozyskał kontrakt na dwa odwierty o wartości 19,5 mln USD. Prace zostaną przeprowadzane w trzecim kwartale 2021 roku za pomocą platformy samopodnośnej „Maersk Integrator” na norweskim złożu Ivar Asasen.

Rynek  wydobycia, transportu i konsumpcji gazu ziemnego

Średnioroczne wzrost zużycia gazu naturalnego wynosi około 3%. W ciągu następnych 5 lat analitycy szacują, że rocznie średni wzrost wyniesie około 1,5%.

Poziom cen gazu naturalnego na koniec 5 tygodnia oscylował w okolicach USD 2,86 i miał niewielki trend spadkowy.

Również stawki zafrachtowań w ostatnich tygodniach na gazowce miały tendencję malejącą. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, iż od dłuższego czasu utrzymują się one na bardzo wysokim poziomie.

Bardzo intensywnie wzrasta częstotliwość żeglugi statków do przewozu LNG. Takie dane wskazują na zwiększony poziom konsumpcji na całym świecie. Potwierdzają to dane marinetraffic.com, które podają, że w zależności od rejonu notuje się rok do roku (2020 vs 2019) wzrost zawinięć jednostek LNG od 6% nawet do 26% dla wybranych obszarów, np. USA.  

W dniu 19 stycznia br. USA objęły sankcjami statek do kładzenia rurociągu „Fortuna” oraz jego armatora. Natomiast 21 stycznia Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do powstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2 i do stworzenia nowej strategii współpracy z Rosją. Apel powtórzyło wiele krajów, między innymi Francja, która wezwała Niemcy do porzucenia projektu. Pomimo sankcji od 24-25 stycznia statek znajdował się na wodach duńskich celem wznowienia prac nad układaniem rurociągu. Według najnowszych informacji z soboty 6 lutego statek rozpoczął układanie rurociągu. W rejonie prac w tym czasie znajdowały się również inne rosyjskie jednostki wsparcia: „Katun” (statek pożarniczy), „Baltiyskiy Issledovatel” (statek zaopatrzenia offshore) a także i inny  statek, będący poza zasięgiem nadbrzeżnego systemu AIS (Automatic Identification System) i określony według portalu marinetraffic.com jedynie jako „holownik/jednostka specjalnego przeznaczenia”. Jednostka ratownicza „Muran”, która również miała brać udział w tym projekcie w dniu 7 lutego znajdowała się jeszcze w kaliningradzkim porcie.

Morska energia wiatrowa

Jak podała agencja Reuters, Korea Południowa zamierza uruchomić plan budowy największej morskiej farmy wiatrowej na świecie. Koszt całego przedsięwzięcia ma osiągnąć około 43,2 miliarda USD.
Na rynku bałtyckim pojawiła się informacja na temat podjęcia działań w celu stworzenia na duńskiej wyspie Bornholm hubu przesyłowego o projektowej nazwie „Bornholm Energy Island”, który miałby obsługiwać energię elektryczną generowaną z farm wiatrowych na Bałtyku.

Jak poinformowała w dniu 22 stycznia br. Kancelaria Prezydenta, tzw. ustawa offshore o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych została podpisana. Bardzo szybko, bo 3 lutego została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Dzięki tej właśnie ustawie zostanie wprowadzony tzw. dwustopniowy system wsparcia. W pierwszej fazie programu wsparcia dla morskich farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW przyznawane ono będzie w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE. Czas na składanie wniosków do Prezesa URE został wyznaczony do końca 2021 r.

Tymczasem kwestie konkretnych projektów na południowym Bałtyku nabierają coraz bardziej realnych kształtów.

W Grupie PGE - Morska Elektrownia Wiatrowa „Baltica-1” o planowanej mocy 896 MW ma już umowę o podłączenie do krajowej sieci przesyłowej.

W innym projekcie jak poinformował PKN Orlen dokonano wyboru partnera w projekcie budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku pod nazwą „Baltic Power”. Wybór padł na kanadyjską firmę Northland Power Inc.

Jak oszacował PKN Orlen łączny koszt budowy morskiej farmy wiatrowej wyniesie nawet kilkanaście miliardów złotych.

Rynek statków wsparcia (Offshore Support Vessels – OSV / Offshore Construction Vessels - OCV)

    • Kontrakty

Kolejne pozytywne wieści spływały od armatorów jednostek wsparcia branży offshore. Norweski Solstad Offshore ASA ogłosił, że firma podpisała kontrakt z MHI Vestas na 140 – dniowy plus okres
w opcji czarter jednostki CSV „Normand Fortress” w celu wsparcia operacji W2W (ang. walk to work) na brytyjskiej morskiej firmie wiatrowej „Triton Knoll”. Również włoski Saipem ogłosił, iż pozyskał nowy kontrakt. Zlecenie warte jest niebagatelną sumę 460 milionów EUR a do jego obsługi dedykuje się jednostkę „Saipem 3000”. Ma ona brać udział w projekcie budowy morskiej farmy wiatrowej „Courseulles-sur-Mer” na wybrzeżu francuskiej Normandii. Projekt czeka jednak na finalną decyzję inwestycyjną, czyli tzw. FID (Final Investments Decision).

Sytuacja poprawy warunków opłacalności w branży wydobycia ropy naftowej wpływała zatem pozytywnie w ostatnich tygodniach na rynek kontraktowania jednostek OSV a rozpędzające się projekty budowy farm wiatrowych zapewniają prace najbardziej wyspecjalizowanym dla tej branży jednostkom.

    • Rynek tonażowy

18 stycznia br. gdańska stocznia produkcyjna Remontowa Shipbuilding S.A. zdała armatorowi statek PSV „Coey Viking”. Jest to jeden z nielicznych przykładów oddawania do eksploatacji jednostek wsparcia offshore w ostatnim czasie. Jest to bardzo nowoczesna jednostka o hybrydowym napędzie gazowo - elektrycznym, gdzie dodatkowo zainstalowano baterię.  

W ujęciu całościowym rynek obrotu tonażu z tzw. drugiej ręki odnotował w tygodniu 3 jedną transakcję dla jednostek OSV na kwotę 2,5 mln USD i  jedną transakcję dla jednostki OCV na kwotę 6 mln USD.

W 4 tygodniu odnotowano również 1 transakcję dla jednostek OSV o wartości 1,5 mln USD oraz 2 transakcje jednostek OCV na kwotę 16 mln USD.

RYNEK PRZEWOZÓW ROPY I JEJ PRODUKTÓW

    • Rynek frachtowy

Zapowiedzi warunków frachtowych dla rynku zbiornikowców na cały 2021 rok były nadal pesymistyczne. Wskaźnik dedykowany temu segmentowi, tzw. WS – World Scale wynosił ostatnio zaledwie około 31 punktów. Pomimo tego zdaje się, że sytuacja zafrachtowań w najbliższym czasie ze względu na wzrost konsumpcji, wydobycia i cen ropy naftowej może się poprawić. Na rynku, szczególnie w tygodniu 5 pozostawało bardzo dużo dostępnego tonażu do czarteru na rynku spot. Dotyczyło to największych jednostek tzw. klasy VLCC – Very Large Crude Carriers. Stąd też większość z osiąganych wyników podróży frachtowanych tankowców jest nadal dla ich armatorów na granicy lub poniżej opłacalności, tj. poniżej tzw. kosztów OPEX, a więc kosztów operacyjnych statków. W takiej sytuacji armatorzy zbiornikowców starają się utrzymać jak najwyższy poziom stawek frachtowych i czarterowych.

    • Rynek tonażowy

Odnotowywana była niewielka ilość zamówień nowych jednostek. Co więcej wiele z już zawartych kontraktów na budowę zbiornikowców anulowano. Stocznie z południowokoreańskiej grupy Hyundai Heavy Industries zaraportowały anulację 10 kontraktów wartych aż 871,6 mln USD. Oznacza to, że w tej chwili we wszystkich stoczniach na świecie zawartych jest jedynie 76 kontraktów na nowe budowy tankowców. Niewiele więcej aktywności miało miejsce na rynku wtórnym. W samym tygodniu 3 br. doszło do 9 transakcji, ale na sporą kwotę, bo aż 259,6 mln USD. W kolejnym 4 tygodniu br. miały miejsce zaledwie 4 transakcje na łączną kwotę około  143,5 mln USD.

Radosław Marciniak

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35362,00 $ tona 1,22% 17 wrz
 Cynk 3109,00 $ tona 1,50% 17 wrz
 Aluminium 2914,00 $ tona 1,60% 17 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.