• <
Baltexpo2023_duży

Admiralskie nominacje w polskiej Marynarce Wojennej [GALERIA]

gm

10.11.2022 17:14 Źródło: PAP
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Admiralskie nominacje w polskiej Marynarce Wojennej [GALERIA]

Partnerzy portalu

Admiralskie nominacje w polskiej Marynarce Wojennej [GALERIA] - GospodarkaMorska.pl
Kancelaria Prezydenta RP

W przeddniu Narodowego Święta Niepodległości prezydent RP Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje na stopnie generalskie i admiralskie 17 oficerom Wojska Polskiego. W tym roku mianował dwóch oficerów Marynarki Wojennej na stopień kontradmirała.

W wydarzeniu uczestniczyli również minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, przedstawiciele kadry dowódczej rodzajów sił zbrojnych, a także innych instytucji. Akt mianowania otrzymali m.in. dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr Włodzimierz Kułagin oraz dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego kmdr Jarosław Wypijewski.

Kontradmirał Włodzimierz Kułagin urodził się 17 grudnia 1967 roku w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i dowodzenia w AMW oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w amerykańskiej Naval War College w Newport. Ukończył także szereg kursów specjalistycznych w kraju i za granicą m.in. w Szkole Zarządzania Kanadyjskich Sił Zbrojnych, belgijsko-holenderskiej Szkole Wojny Minowej w Ostendzie (Belgia) oraz Akademii Obrony NATO w Rzymie (Włochy).

Po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej w 1991 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w 13. Dywizjonie Trałowców. W czasie służby przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia od stanowiska dowódcy działu okrętowego, zastępcy dowódcy okrętu, poprzez dowódcę ORP „Wigry” i ORP „Flaming”, po zastępcę dowódcy dywizjonu, by od 2004 roku przez 2 lata być dowódcą jednostki. Następnie w latach 2006 – 2014 zajmował różne stanowiska w Centrum Operacji Morskich, Dowództwie Marynarki Wojennej oraz Inspektoracie MW Dowództwa Generalnego RSZ. W 2010 roku pełnił służbę w Sojuszniczej Misji Szkoleniowej - NATO Training Mission (NTM-I) w Iraku, natomiast w latach 2014 – 2017 był zastępcą Narodowego Przedstawiciela Łącznikowego przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacji w Norfolk i jednocześnie polskim oficerem łącznikowym przy Sztabie Połączonym SZ USA w Suffolk. Po powrocie do kraju objął stanowisko szefa sztabu w dowództwie 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

W trakcie swojej służby został odznaczony m.in.: Morskim Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, złotym medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” i złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Gwiazdą Iraku”, medalem NATO Training Mission – Iraq (NTM-I) oraz medalem Sił Zbrojnych USA za Chwalebną Służbę (Meritorious Service Medal).

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej z dniem 1 kwietnia 2021 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, natomiast 10 listopada 2022 roku otrzymał od prezydenta RP nominację na stopień kontradmirała.

Kontradmirał Jarosław Wypijewski urodził się 7 sierpnia 1968 roku w Inowrocławiu. Służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku podejmując naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. W 1991 roku objął pierwsze stanowisko służbowe – oficer sztabu w batalionie ochrony i obsługi Komendy Portu Wojennego Gdynia. W 1992 roku ukończył kurs komendantów garnizonowych ośrodków samoobrony. W 1999 roku został absolwentem studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W tym samym roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu w batalionie ochrony i obsługi Komendy Portu Wojennego Gdynia, a kilka miesięcy później objął obowiązki dowódcy batalionu. Po 11 latach służby w batalionie ochrony i obsługi, objął obowiązki szefa szkolenia Komendy Portu Wojennego Gdynia, gdzie służył w latach 2002 – 2011. Na tym stanowisku, w 2004 roku awansował na stopień komandora porucznika. W latach 2008 – 2009 został skierowany do służby w PKW UNDOF Syria, a w latach 2010 – 2011 do służby w PKW Afganistan (VIII). Niedługo po powrocie z misji w 2011 roku, został wyznaczony na stanowisko Komendanta Garnizonu Gdynia, gdzie obowiązki pełnił do końca 2012 roku. Następnie, od początku 2013 roku pełnił służbę w Dowództwie Marynarki Wojennej, skąd po raz trzeci został skierowany do służby poza granicami kraju, ponownie w PKW Afganistan (XIV). Po kilkumiesięcznym epizodzie w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w 2015 roku objął obowiązki Zastępcy Komendanta – Szefa Sztabu Komendy Portu Wojennego Gdynia, a 3 lata później został komendantem jednostki.

W 2019 roku został szefem zespołu w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, natomiast z dniem 8 listopada 2022 roku objął stanowisko dyrektora tej instytucji. 10 listopada 2022 roku został mianowany przez Prezydenta RP na stopień kontradmirała.

Dziękujemy za wysłane grafiki.