• <

„We deliver, you can rely on us" – Babcock International na XXI Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni rozmawiał o programie Miecznik

gm

25.10.2022 13:11 Źródło: Babcock International
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo „We deliver, you can rely on us" – Babcock International na XXI Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni rozmawiał o programie Miecznik

Partnerzy portalu

„We deliver, you can rely on us" – Babcock International na XXI Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni rozmawiał o programie Miecznik - GospodarkaMorska.pl
Delegacja Babcock International na XXI Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni z Katarzyną Gruszecką-Spychałą - Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. Fot. Magdalena Śliżewska

Jeden z kluczowych paneli dyskusyjnych na tegorocznym Forum Gospodarki Morskiej był skupiony wokół programu budowy trzech wielozadaniowych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Okręty Miecznik nie tylko zapewnią bezpieczeństwo Polski na Morzu Bałtyckim i ochronę infrastruktury, ale też staną się katalizatorem dla rozwoju regionu Pomorza. O tym, w jaki sposób będzie można to osiągnąć, Neil Bennett, Head of Build and Integration w Babcock International rozmawiał z przedstawicielami PGZ S.A., PGZ Stocznia Wojenna, Remontowa Shipbuilding S.A. i Thales Polska.

Jak co roku na Forum odbyło się wiele merytorycznych dyskusji na tematy bliskie sercu mieszkańcom Trójmiasta i regionu Pomorza m.in. dotyczących rozwoju lokalnych społeczności i przedsiębiorstw, zwłaszcza tych skupionych wokół domeny morskiej. Poruszono też aspekt ostatnich wydarzeń geopolitycznych i związanych z nimi zagrożeń, także związanych z infrastrukturą morską. Możliwość lokalnego rozwoju i ochronę infrastruktury morskiej wiąże jedno słowo: bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo – będące istotnym elementem programu Miecznik oraz ideą, która za nim stoi – było kluczowym zagadnieniem dyskusji, w trakcie której Neil Bennett, stojący na czele delegacji Babcocka w Gdyni, zapewnił wszystkich zebranych na sali słuchaczy i partnerów: „We deliver, you can rely on us". W swoim wystąpieniu podkreślił, że dzięki prowadzonemu niemalże równolegle siostrzanemu programowi budowy brytyjskich fregat Type 31, Babcock jest w stanie wykorzystywać wiedzę i doświadczenia płynące z realizacji tego programu, aby sprawnie przeprowadzić Miecznika do końca. Doświadczenie płynące z programu Type 31 pozwala Babcockowi szybciej zaadaptować pewne elementy fazy przygotowawczej Miecznika w taki sposób, aby etap ten został szybko i sprawnie przeprowadzony.

Neil Bennett podkreślił także, że digitalizacja pracy wokół programu Miecznik będzie obejmować każdy jego etap: fazę inżynieryjną, prace w halach i ustalanie łańcucha dostaw, budowę i integrację okrętów oraz testy. Zaznaczył też, że przełoży się to bezpośrednio na wprowadzenie w Polsce koncepcji Stoczni 4.0 – zautomatyzowanych, najnowocześniejszych placówek stoczniowych, gotowych do podjęcia najbardziej wymagających zamówień w przyszłości. Koncepcja Stoczni 4.0, opierająca się na regularnych, przemyślanych i połączonych ze sobą inwestycjach, zaowocuje stworzeniem miejsca, w którym wszystkie aspekty działalności oparte będą o automatyzację procesów na każdym etapie funkcjonowania zakładu, jednocześnie stawiając nacisk na regularne podnoszenie kwalifikacji pracowników. Co więcej, doświadczenia z innych krajów rozwijających u siebie w przyszłości projekt Arrowhead 140, mogłyby być swobodnie wymieniane pomiędzy zaangażowanymi w niego stoczniami.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników, stworzenie nowych miejsc pracy, a nawet wykreowanie zupełnie nowych ścieżek kariery zawodowej na Pomorzu, to tylko jedne z korzyści dla lokalnej społeczności, o których wspominał w trakcie swojego wystąpienia Neil Bennett. Polska zyska trzy wielozadaniowe okręty, wzmacniające MW RP, które będzie wspierać, serwisować i modernizować równie silna branża stoczniowa głęboko zakorzeniona lokalnie. To w końcu – jak podkreślił Neil Bennett – rozwój łańcucha dostaw poprzez umocnienie lokalnych dostawców i zaangażowanie ich w globalny łańcuch dostaw Babcocka.

Lokalne benefity to nie jedyne korzyści, jakie wygeneruje program Miecznik. „Programme Legacy" – to idea długoterminowych zysków, której Neil Bennett poświęcił sporo uwagi. „Miecznik to szansa na zamówienia na okręty na rynki zagraniczne lub branie udziału w zamówieniach eksportowych w ramach dalszego rozwoju AH140. To natomiast oznacza umocnienie partnerstwa z Wielką Brytanią, jej branżą zbrojeniową i stoczniową na długie dekady, jak i każdym partnerem, który w swoim kraju będzie budować swoje jednostki Arrowhead."

Pozostali członkowie dyskusji podkreślili zaangażowanie swoich firm i instytucji w ten przełomowy dla branży stoczniowej i MW RP program. Cezary Cierzan, Dyrektor Programu Miecznik podkreślił, że idzie on zgodnie z harmonogramem. Uspokoił też, że współpraca pomiędzy licznymi zaangażowanymi instytucjami państwowymi i prywatnymi firmami – zarówno z Polski, jak i Wielkiej Brytanii – idzie bardzo dobrze. Jak sam Dyrektor Cierzan podkreślił, każda ze stron deklaruje i – co najważniejsze – okazuje wsparcie w doprowadzeniu Miecznika do końca w wyznaczonym terminie.

Andrzej Wojtkiewicz, Dyrektor ds. handlowych przybliżył zebranym na seminarium kwestię inwestycji w infrastrukturę, jakie zamierza przeprowadzić PGZ Stocznia Wojenna. A zakres zaplanowanych prac jest imponujący, bo obejmuje: budowę hali do integracji okrętu oraz hali z zapleczem warsztatowym do wyposażenia okrętu, modernizację istniejących obiektów i modernizację systemu IT. Ważnym przedsięwzięciem będzie także zmiana lokalizacji doku pływającego. Andrzej Wojtkiewicz w swoim wystąpieniu podkreślił, że przy budowie hali do integracji okrętu, inspiracją jest hala The Venturer Building w Rosyth, zbudowana specjalnie na potrzeby programu Type 31.

O planach inwestycyjnych, jakie nakreśliła sobie Remontowa Shipbuilding S.A., mówiła także Joanna Ryngwelska, Project Manager w stoczni RSB. Podkreśliła jednocześnie, jak wielkim projektem o niezwykłej skali jest program Miecznik i jak bardzo stocznia, jak i jej pracownicy są dumni z możliwości udziału w nim.

Magdalena Nizik, Country Director i CEO w Thales Poland & Baltics zaprezentowała przykłady transferu wiedzy i technologii, jakich jej firma dokonała na rynkach zagranicznych. Dyrektor Nizik podkreśliła też, że CMS dla Miecznika – system TACTICOS cechuje się rozszerzalną architekturą i jest gotowy do zaadaptowania do potrzeb MW RP.

Zwieńczeniem panelu dyskusyjnego była prezentacja Wojciecha Nowodzińskiego, Kierownika Projektu Programu Miecznik w PGZ. W swojej prezentacji zaznaczył on, że łańcuch dostaw jest niezbędny dla budowy okrętów Miecznik, ponieważ informacje pochodzące z łańcucha pozwalają przygotować projekt i spełnić wymagania zamówienia. Namawiając lokalne firmy do zgłaszania się do udziału w tym wielkim projekcie, podkreślał, że chce, aby partnerzy podejmując się wyzwania, byli gotowi zaangażować się nie tylko na pełen okres trwania programu, ale także w przyszłości – przy kolejnych zamówieniach, jak i w trakcie Through Life Support dla polskich okrętów.

Zapewnienia jakie padły w trakcie poświęconej programowi Miecznik debacie są najlepszym wyznacznikiem tego, że realizacja tego programu idzie w dobrym kierunku. Rozpędzający się program wielkimi krokami zbliża się do momentu, kiedy niezwykle istotna faza planowania strategicznego przejdzie w realizację fizyczną - w nowoczesnych stoczniach. Kluczowe będzie lokalne wsparcie, co buduje nadzieję, że program okaże się katalizatorem nie tylko dla Marynarki Wojennej, ale całego regionu Pomorza. Bezpieczeństwo, inwestycje, rozwój i współpraca – program Miecznik jest najlepszym przykładem, że razem jesteśmy silniejsi.

O programie Miecznik

Program Miecznik to nie tylko budowa okrętów wojennych — to także strategiczne partnerstwo między Polską a Wielką Brytanią w sektorze obronnym i szansa na współpracę przemysłową i modernizację przemysłu stoczniowego w Polsce poprzez rozbudowany transfer wiedzyi technologii. Jego celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i obrony Polsce oraz w całym regionie Morza Bałtyckiego, a także zapewnienie strategicznych zdolności obronnych Marynarce Wojennej RP zintegrowanych z centralnym systemem obrony powietrznej kraju.

Na początku marca br. Agencja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej wybrała Arrowhead 140 (AH140) od firmy Babcock spośród trzech zaproponowanych wstępnie przez Konsorcjum PGZ-MIECZNIK w lipcu 2021 roku ofert na dostarczenie projektu platformy okrętowej.

Zamówienie przez Agencję Uzbrojenia trzech fregat od Konsorcjum kierowanego przez PGZ w ramach programu MIECZNIK zapewni Polsce pozyskanie suwerennych zdolności do zwalczania zagrożeń zarówno powietrznych, jak i morskich w celu zabezpieczenia polskich interesów morskich i oceanicznych, a także do wspierania przez Polskę działań operacyjnych na morzu w ramach członkostwa Polski w NATO.

Firma Babcock zapewni Konsorcjum PGZ-MIECZNIK szerokie wsparcie w budowie trzech fregat opartych o projekt AH140 w polskich stoczniach, przez lokalnych pracownikówi ze znacznym udziałem polskich dostawców i przy wykorzystaniu globalnego łańcucha dostaw firmy Babcock.

Wskazując firmę Babcock jako dostawcę projektu platformy dla swojego programu fregat, Polska jest kolejnym krajem po Wielkiej Brytanii i Indonezji, które wybrały platformy AH140 jako projekt bazowy dla realizacji własnych programów budowy fregat odpowiednio w 2019 i 2021 roku.

Firma Babcock współpracuje ściśle z rządem Wielkiej Brytanii, promując eksportowy wariant fregaty AH140 i jej zdolności interoperacyjne pośród marynarek wojennych na całym globie. Podstawową zaletą fregaty AH140 jest to, że jej projekt bazowy można skonfigurować tak, aby spełniała szeroki zakres wymagań dotyczących działań operacyjnych na morzu,
bez względu na to, gdzie na świecie są one prowadzone.

Gospodarka Morska
Fot. BTT Systems

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.