• <
smartre_2023

W Porcie Gdańsk załadowano ciężki sprzęt US Army [ZDJĘCIA]

09.01.2023 23:58
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie W Porcie Gdańsk załadowano ciężki sprzęt US Army [ZDJĘCIA]

Partnerzy portalu

W Porcie Gdańsk załadowano ciężki sprzęt US Army [ZDJĘCIA] - GospodarkaMorska.pl
BLG AutoTerminal Gdańsk Sp. z o.o.

Blisko 940 jednostek techniki wojskowej należącej do amerykańskiej 4. Dywizji Piechoty (4th Infantry Division) zostało załadowanych na Terminalu Oliwskim w Gdańsku. To już kolejna operacja związana z obsługą wojsk NATO, jaką zrealizowała BLG AutoTerminal Gdańsk Sp. z o.o.

Załadunek realizowano na Terminalu Oliwskim 6 stycznia br. Było to blisko 940 sztuk sprzętu w postaci m.in. pojazdów bojowych i technicznych, biorących udział w ćwiczeniach wojskowych, oraz wykonujących zadania wpisane w ich zwyczajową służbę. Załadunek był prowadzony na transportowiec USNS Pililaau (T-AKR-304) typu Bob Hope. Jest to jednostka pomocnicza (United States Naval Ship), która choć znajduje się w w wyposażeniu amerykańskiej floty, z nazewniczego punktu widzenia nie jest jednak okrętem, gdyż te są określane jako United States Ship (USS). W odróżnieniu od tych drugich, załogę jednostki transportowej stanowią w zdecydowanej mierze cywile, a nie zawodowi wojskowi.

USNS Pililaau ma długość 290 metrów, tonaż wynoszący 62 tys. ton i osiąga prędkość do 24 węzłów. Jest zdolny przyjąć 35 tys. m3 ładunku kontenerowego. W służbie znajduje się od 2000 roku. To piąty statek typu Bob Hope z siedmiu, wprowadzonych do wyposażenia US Navy w latach 1998-2003.

Zrealizowana w Gdańsku akcja ma związek z aktywnością państw NATO pk. Atlantic Resolve, będącą zbiorem działań sojuszu oraz zaprzyjaźnionych państw w związku z konfliktem na Ukrainie od 2014 i jego eskalacji w 2022 roku. Oznaczało to wzmocnienie tzw. wschodniej flanki NATO, w szczególności ochrony państw bałtyckich. Przedsięwzięcie wiąże się również z wzmocnieniem obecności sił zbrojnych sojuszu we wszystkich domenach (powietrznej, lądowej i morskiej). Towarzyszą temu regularne ćwiczenia międzynarodowe, które uległy zintensyfikowaniu, a w przypadku odbywających się w różnych krajach również umiędzynarodowieniu poprzez znaczny wzrost udziału w nich zagranicznych kontyngentów. Wzmacniają także zdolność NATO do obrony państw członkowskich, potwierdzając jego trwałą obecności w Europie Środkowej i Wschodniej.

W 2022 firma BLG przeprowadziła szereg operacji związanych z obsługą wyposażenia wojsk USA, Wielkiej Brytanii i Danii. Wojskowi chwalą sobie sprawność polskiej obsługi, która ma już doświadczenie w tego typu działalności. Współpraca sił zbrojnych z podmiotami zajmującymi się przeładunkami ma istotne znaczenie dla obronności kraju, gdyż ma istotne znaczenie dla działań NATO w razie zagrożenia m.in. terytorium Polski. W sytuacji konfliktu szybkie dostarczenie kontyngentów techniki wojskowej jest możliwe do przeprowadzenia właśnie drogą morską. Dotyczy to zarówno statków transportowych, jak i okrętów transportowych. W drugim przypadku przykładem tego była wizyta uniwersalnego okrętu desantowego-doku USS Kearsarge, która miała miejsce w Gdyni pod koniec września 2022 roku. Pokazuje to nie tylko zdolność polskich portów do stałej obsługi wojskowego wyposażenia, ale też ich strategiczne znaczenie nie tylko dla obronności kraju, ale też całego NATO. Dlatego jest istotne, aby bezpieczeństwo infrastruktury portowej oraz realizowanych transportów mogły również stale zapewniać okręty polskiej Marynarki Wojennej.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.