• <
mewo_2022

PGE z największą liczbą punktów na obszar 43.E.1.

rk

09.01.2023 23:59 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas PGE z największą liczbą punktów na obszar 43.E.1.

Partnerzy portalu

PGE z największą liczbą punktów na obszar 43.E.1. - GospodarkaMorska.pl
PGE Baltica

Ministerstwo Infrastruktury przyznało w poniedziałek spółce PGE Baltica 4 pozwolenie na zagospodarowanie jednego z obszarów na Bałtyku, przeznaczonych pod morskie farmy wiatrowe.

Jak wyjaśnił resort, w postępowaniu rozstrzygającym dotyczącym wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na obszarze oznaczonym 43.E.1, na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej startowało czterech oferentów. Minimum kwalifikacyjne osiągnęli wnioskodawcy:

1. PGE Baltica 4 sp. z o.o.
2. EDF Renewable Offshore Polska I sp. z o.o.
3. Cormano sp. z o.o.
4. POW-Polish Offshore Wind-Co sp. z o.o.

- Uzyskanie przez Grupę PGE największej liczby punktów w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia dla morskich farm wiatrowych na obszarze 43.E.1 jest równoznaczne z uzyskaniem przez PGE pozwolenia na zagospodarowanie tego obszaru. Znajduje się on blisko realizowanych przez nas morskich projektów wiatrowych oraz budowanego portu serwisowego w Ustce, co pozwoli na wykorzystanie efektu synergii i skali prowadzonej działalności. Daje nam to przewagę i wyróżnia spośród konkurencji, ponieważ pozwala na skrócenie procesów i optymalizację kosztów wielu zadań projektowych. Pozwolenie to, obok realizowanych trzech projektów morskich farm wiatrowych na morzu Bałtyckim o łącznej zainstalowanej mocy ok 3,4 GW, to kolejny krok do osiągnięcia strategicznego celu Grupy PGE, jakim jest posiadanie co najmniej 6,5 GW zainstalowanych mocy wytwórczych na Morzu Bałtyckim do 2040 roku - podkreślił prezes PGE Wojciech Dąbrowski

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało w poniedziałek również o wyniku postępowania dla innego obszaru morskiego. Żaden z wnioskodawców nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego w kryterium proponowanych okresów obowiązywania pozwolenia, w tym dat rozpoczęcia i zakończenia budowy i eksploatacji farmy wiatrowej. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, nie jest możliwe opracowanie wykonalnego harmonogramu realizacji dla przedsięwzięcia, które uzyskałoby pozwolenie w 2022 lub 2023 roku - wskazało ministerstwo, uznając postępowanie za nierozstrzygnięte.

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.