• <
premium

Dane kontaktowe

Udostępnij

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, który zakłada budowę trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1), która w czerwcu 2020 roku otrzymała techniczne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla mocy do 896 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od operatora sieci przesyłowej propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1489 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową na maksymalnie 1045 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest Polska Grupa Energetyczna PGE SA.

Program Offshore zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnej o mocy 0,9 GW po 2030 roku, co czyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej.


W styczniu 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2500 MW.

W lutym 2020 roku zakończono dwuletnią kampanię pomiarów wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu –  laserowego urządzenia pomiarowego badającego prędkości przemieszczających się nad nim mas powietrza  Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.

Kolejne etapy prac do uzyskania pozwolenia na budowę to badanie dna morza oraz prace koncepcyjne w kwestii wyprowadzenia mocy, czyli połączenia farm na morzu z lądem.

Publikacje

00:14:21
Wiatr zmian w polskiej energetyce. PGE Baltica o kierunkach rozwoju krajowego offshore wind [wideo]
00:02:56 23
Grunt to zbadać dno. Trwa kampania geotechniczna dla projektu Baltica 1 [wideo]
PGE: konieczność restrukturyzacji i duże inwestycje w offshore i sieci dystrybucyjne
PGE Baltica wybrała projektanta geotechnicznego oraz konstrukcyjnego dla Projektu Baltica 1
Bartosz Fedurek nowym prezesem spółki PGE Baltica
Zakończenie II edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej" na Uniwersytecie Morskim
PGE Baltica zawarła umowę na przeprowadzenie badań geologicznych dla Baltica 1
Zmiany w zarządzie PGE Baltica
Rada Nadzorcza PGE powierzyła obowiązki prezesa zarządu spółki Erykowi Kosińskiemu
Znamy wykonawcę wstępnej kampanii geotechnicznej dla MFW Baltica 1 i Baltica 1+
PGE Baltica publikuje informacje o postępowaniach zakupowych planowanych do uruchomienia w 2024 roku
Podsumowanie projektów offshore PGE Baltica w 2023 roku
PGE Baltica rozpoczyna rozbiórkę starych budynków w porcie w Ustce
PGE i Ørsted sfinalizowały kontrakty na dostawy komponentów dla części morskiej projektu Baltica 2
15
Inauguracja kolejnej edycji studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa
00:00:44
Prawie pół tysiąca osób na Dniu Dostawców organizowanym przez PGE i Ørsted
Nowe koncesje na offshore tylko dla PGE i Orlenu, kolejne porty zaangażowane w energetykę
Inwestycje PGE w sieci dystrybucyjne wzmacniają bezpieczeństwo dostaw energii
Pokaż więcej

Filmy
Pokaż więcej

Dziękujemy za wysłane grafiki.