• <
mewo_2022

Zmiany w zarządzie PGE Baltica

27.02.2024 14:37 Źródło: PGE Baltica

Partnerzy portalu

Dariusz Lociński, fot. GospodarkaMorska.pl

23 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza PGE Baltica podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki Arkadiusza Sekścińskiego, Prezesa Zarządu, oraz uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki p. Grzegorza Wysockiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów. 

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 lutego 2024 r. podjęła uchwałę o powołaniu Dariusza Locińskiego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

Aktualny skład Zarządu Spółki PGE Baltica sp. z o.o. jest następujący:

  • Dariusz Lociński – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,
  • Piotr Dziubałtowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.

Dariusz Lociński z Grupą PGE, z przerwami, związany od 2017 roku. Pełnił funkcję Dyrektora Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. O/Szczecin, wiceprezesa zarządu Megazec Sp. z o.o., gdzie opracował i wdrażał Plan Naprawczy dla spółki oraz nadzorował segmenty administracyjne, produkcji, finansów i zakupów, jak i pełnomocnika zarządu ds. inwestycji i remontów w PGE Energia Ciepła S.A. Z PGE Baltica związany jest od 2021 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych, nadzorowania inwestycji, wdrażaniu rozwiązań zarządczych w obszarach redukcji kosztów, optymalizacji zasobów i surowców, budowania efektywnej kadry menedżerskiej i technicznej. Odpowiadał za koordynację projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa jako istotnego elementu w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego.

Piotr Dziubałtowski posiada 20 lat doświadczenia w sektorze energetycznym. Przed dołączeniem do zespołu PGE Baltica sp. z o.o.  Dyrektor Pionu Operacyjnego w Tauron Polska Energia. Wcześniej związany z PGE Energia Ciepła, największą w Polsce spółką produkującą energię elektryczną i ciepło wytwarzane w procesie wysokosprawnej kogeneracji, gdzie zajmował stanowiska dyrektora Departamentu Inżynierii i dyrektora Pionu Produkcji. 

Pracował jako dyrektor ds. Technicznych oraz wiceprezes ds. Technicznych w Tauron Ciepło.  

W swojej pracy odpowiadał m.in. za zarządzanie majątkiem w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji, nadzór nad obszarem handlu, logistykę paliw, ochronę środowiska, inwestycje rozwojowe oraz fuzje i przejęcia.

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

seaway7
aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.