• <
BOTA_2023

Prezes URE zatwierdził poziom wsparcia dla MFW Baltica

sg

13.12.2022 15:11 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Prezes URE zatwierdził poziom wsparcia dla MFW Baltica

Partnerzy portalu

Prezes URE zatwierdził poziom wsparcia dla MFW Baltica  - GospodarkaMorska.pl
zdjęcie poglądowe

PGE otrzymała decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") w sprawie indywidualnych cen w kontraktach różnicowych dla etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica ("MFW Baltica") - Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy do 2,5 GW. Projekt realizowany jest wspólnie z Ørsted.

Indywidualna cena w kontrakcie różnicowym (CfD) dla obu etapów MFW Baltica została ustalona na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 319,60 PLN/MWh. Cena będzie podlegała corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

Decyzje Prezesa URE finalizują proces ustalania poziomu wsparcia dla MFW Baltica, przy czym bezpośrednio przed podjęciem Finalnej Decyzji Inwestycyjnej wysokość przyznanego wsparcia weryfikowana będzie względem faktycznie spodziewanych nakładów inwestycyjnych celem zapewnienia braku wystąpienia nadmiernego wzrostu poziomu stopy zwrotu z inwestycji.

Fot. Depositphotos

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.