• <
siemens_gamesa_2022

Urząd Morski w Szczecinie ma 75 lat [ZDJĘCIA]

AK

27.09.2021 12:11 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Urząd Morski w Szczecinie ma 75 lat [ZDJĘCIA] - GospodarkaMorska.pl
Fot. UM w Szczecinie

Jubileusz 75-lecia istnienia Urzędu Morskiego w Szczecinie obchodzono w piątek (24 września). Podczas uroczystości minister Gróbarczyk dokonał wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i zakładowych pracownikom naszego Urzędu, a także 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Podczas wydarzenia obecny był m.in.: Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, posłowie na Sejm RP – Czesław Hoc, Michał Jach i Artur Szałabawka, wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki, dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, środowiska akademickiego, a także wielu firm i instytucji branży morskiej.

Za datę powstania Urzędu Morskiego w Szczecinie należy uznać 24 września 1946 roku. To właśnie wtedy Minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego dokonał nominacji pierwszego dyrektora urzędu – kpt. ż. w. Jana Godeckiego, pełniącego wcześniej obowiązki kapitana portu w Gdyni.

Rozporządzenie ministra utworzyło nowy, samodzielny organ terenowej administracji morskiej na Pomorzu Zachodnim, w miejsce, działającej do tego momentu w Szczecinie, Delegatury Głównego Urzędu Morskiego w Gdańsku, powołanej po okresie wojennym, w celu sporządzenia raportu na temat stanu urządzeń portowych i taboru pływającego.

Już w rok później, 5 września 1947 roku, w życie wszedł dekret o organizacji i zakresie działania polskiej administracji morskiej. Urząd Morski w Szczecinie przejął pieczę nad portami i morskim pasem przybrzeżnym w granicach ówczesnego województwa szczecińskiego, organizując m. in. przeładunki portowe oraz remonty i inwestycje w portach. W 1948 roku została przyjęta nazwa Szczeciński Urząd Morski (do swej pierwotnej, i aktualnej także dziś nazwy, Urząd Morski w Szczecinie powrócił 1 sierpnia 1975 roku). W tym samym roku SUM wydobył 135 wraków statków i urządzeń zalegających w wodach morskich oraz przeładował w porcie Szczecin 3.139 tys. ton towarów.

Jak przypomina Urząd Morski w Szczecinie, okres wczesnych lat pięćdziesiątych to czas wytężonej pracy na rzecz odbudowy portów i usuwania zniszczeń wojennych. Rozpoczęto także pomiary batymetrii toru wodnego i prace pogłębiarskie, by w roku 1957 uzyskać głębokość 12 m na torze podejściowym do Świnoujścia, a 9,6 m - na torze Świnoujście - Szczecin. W roku 1960 rozpoczęto prace nad dalszą stopniową poprawą parametrów torów wodnych, czego końcowym efektem było osiągnięcie w roku 1984 głębokości co najmniej 10,5 m i szerokości w dnie 90 m na całej długości toru wodnego Świnoujście - Szczecin.

W roku 1991 z zakresu działania urzędu wyłączono sprawy oznakowania nawigacyjnego i hydrografii, które przejęło nowe Biuro Hydrograficzne RP. W roku 1995 Biuro to zostało zlikwidowane, a hydrografia i oznakowanie nawigacyjne powróciły do zadań Urzędu.

Lata dziewięćdziesiąte to dla urzędu początek ery elektronicznych systemów kontroli bezpieczeństwa żeglugi. Początek dwudziestego pierwszego wieku to czas rozpoczęcia przez Urząd wielu znaczących inwestycji, w tym również takich, które stały się możliwe dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej. Są to przede wszystkim inwestycje związane z modernizacją infrastruktury dostępowej do portów. W latach 2010-2014 Urząd Morski w Szczecinie wybudował infrastrukturę zapewniającą dostęp do nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu, który powstał w związku z budową terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG). Budowa terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu została uznana przez rząd RP za inwestycję strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Najważniejsze inwestycje prowadzone w ostatnich latach przez Urząd Morski w Szczecinie to trwająca „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz zakończony w ubiegłym roku projekt „Nostri Maris - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych.

Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających również była projektem współfinansowanym przez UE, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, z perspektywy finansowej 2014 - 2020. Wartość projektu to 240 mln złotych. Supernowoczesne dwa bliźniacze statki, z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego, w codziennej eksploatacji służą do realizacji zadań statutowych Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni. 

Co w planach?

W nadchodzących latach przed Urzędem Morskim w Szczecinie stoją kolejne wyzwania, m.in. budowa toru podejściowego do Terminala Kontenerowego w Świnoujściu, modernizacja systemu monitorowania ruchu statków VTS, zakup pogłębiarki i innych nowoczesnych jednostek pływających do obsługi oznakowania nawigacyjnego i wykonywania pomiarów batymetrycznych.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.