• <

Ubezpieczenia morskie w 2023/2024. Stawki w górę nawet o 10%. Wzrosną koszty transportu morskiego i usług offshore

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Ubezpieczenia morskie w 2023/2024. Stawki w górę nawet o 10%. Wzrosną koszty transportu morskiego i usług offshore

Partnerzy portalu

Ubezpieczenia morskie w 2023/2024. Stawki w górę nawet o 10%. Wzrosną koszty transportu morskiego i usług offshore - GospodarkaMorska.pl

Od 20 lutego obowiązywać będą nowe zabezpieczenia reasekuracyjne statków – informuje Steamship Mutual, powołując się na komunikat Marine Insurance P&I Club. Firmy ubezpieczeniowe zabezpieczają się przed rosnącymi kosztami.   

W roku 2023 ogólny limit zabezpieczenia ryzyk dla czarterujących, którzy zostali wymienieni jako współubezpieczeni w ramach Owner’s Entry, wzrośnie z 350 mln USD do 500 mln USD. To globalny limit dla roszczeń związanych z zanieczyszczeniem i niezwiązanych z zanieczyszczeniem dla każdego zdarzenia – informuje Gard P. & I. (Bermuda) Ltd wraz Assuranceforeningen Gard.

Ustalenia dotyczące odnowienia programu reasekuracji International Group na rok rozpoczynający się 20 lutego 2023 r., w tym składki Hydra, zbiorowej ochrony ubezpieczeniowej od wycieków, alokacji TRIA, ubezpieczenia wojennego i stawek Laid Up, zostały już sfinalizowane.

Wzrost stawki nawet o ponad 10%


Najwyższe wzrosty opłat, bo o 10,5% do 0,4051 USD za GT, ustalono za transfer ryzyk związanych z ubezpieczeniem żeglugi oceanicznej zbiornikowców przewożących ropopochodne (benzynę, lekki olej napędowy i naftę). Uznano również konieczność podniesienia ubezpieczeń o 10,5% za kontenerowce do 0,7277 USD za GT. Ubezpieczenia za zbiornikowce ropy naftowej wzrosną 3% do i tak wysokiej stawki 0,6663 USD za GT, a statków do przewozu ładunków masowych suchych o 6,2% do 0,5991 USD za GT.

Należy więc założyć, że w ślad za wzrostem ubezpieczeń flot zajmujących się transportem morskim, wzrosną ubezpieczenia flot obsługujących oil & gaz offshore oraz morskie farmy wiatrowe. Na pewno wzrosną ubezpieczenia flot rybackich i obsługujących farmy rybne i produkujące owoce morza.

Również właściciele jachtów muszą liczyć się z większymi wydatkami na ubezpieczenia. Wzrost ubezpieczeń dotknie również statki szkolne i jednostki administracji państw morskich.

Podwyżka ubezpieczeń zapewne nie pogłębi efektu inflacyjnego wywołanego wzrostem frachtów i kosztem spedycji i usług portowych, lecz na pewno zmieni w wielu przypadkach istotnie rentowność wykonywanych usług, koszty morskiej turystyki i budowy oraz obsługi instalacji offshore.

Firmy ubezpieczeniowe i asekuracyjne na pewno nie zignorują sygnału, który dał operator linii promowej Havila Kystruten (w GospodarkaMorska.pl pod linkiem: https://www.gospodarkamorska.pl/ekologiczny-armator-promow-nie-chce-przewozic-elektrycznych-samochodow-68983). Zakaz transportu e-pojazdów na podstawie zleconej analizy ryzyka sprawi, że również analitycy instytucji zajmujących się ubezpieczeniami promów od nowa przyjrzą się tej usłudze.

P&I Club się zabezpiecza


Standardowa ochrona ubezpieczeniowa instytucji stowarzyszonych w P&I Club dla armatorów w odniesieniu do ryzyka związanego z pasażerami i marynarzami łącznie dla wszystkich kategorii statków jest zagwarantowana do kwoty 3 mld USD dla każdego statku w wyniku jednego zdarzenia. Dodatkowy limit w wysokości 2 mld USD zagwarantowany jest wyłącznie dla ryzyka związanego z zabezpieczeniem roszczeń związanych z pasażerami.

W bieżącym roku reasekuracja ochrony przed rozlewem została ustalona przez International Group na roszczenia do 1 mld USD przekraczające limit General Excess Loss Reasekuration. Limit odpowiedzialności każdego Członka P&I CLUB do opłacenia wezwania z tytułu rozlewu pozostaje niezmieniony i wynosi 2,5% limitu konwencyjnego dla każdego zgłoszonego statku.

Zabezpieczenie przed ryzykiem wojennym


Warunki, na jakich zapewniona zostanie specjalna ochrona ubezpieczeniowa P&I na ryzyko transportu morskiego w strefie wojny w roku ubezpieczeniowym 2023, są w dużej mierze takie same jak w roku 2022. Jednak ze względu na trwającą wojnę między Rosją a Ukrainą reasekuratorzy nadwyżki wojennej IG P&I (International Group of P&I Associations) wymagają klauzuli terytorialnego wyłączenia dla statków prowadzących handel na tych wodach.

To znajdzie również odzwierciedlenie w warunkach specjalnego ubezpieczenia nadwyżki ryzyka wojennego IG P&I. International Group of P&I Associations jeszcze negocjuje dostępność ograniczonej ochrony ubezpieczeniowej dla statków dotkniętych wojną i wynik negocjacji będzie upubliczniony.

Limit ochrony ubezpieczeniowej ustalono na 500 mln USD. Pozostał on niezmieniony od 20 lutego 2020 r. Zabezpieczenie obejmie wyłącznie roszczenia przekraczające wartość zgłoszonego do ubezpieczenia statku.

Ryzyko terroryzmu


Ubezpieczenia skutków wynikających z aktów terroryzmu realizowane są zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej Terrorism Risk Insurance Act 2002, czyli ustawie o ubezpieczeniach od ryzyka terrorystycznego z 2002 r., z późniejszymi zmianami. Została ona przedłużona do 2027 r. Do stawki standardowej doliczana jest premia w wysokości 0,25 centa amerykańskiego za zgłoszony GT.

Specjalne ubezpieczenie P&I od ryzyka wojny wyklucza straty, szkody lub wydatki wynikające z aktu terroryzmu, który członek może ponieść lub za który członek może ponosić odpowiedzialność na mocy TOPIA 2006, porozumienia zawartego przez ubezpieczycieli zbiornikowców – Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement (TOPIA). W ramach TOPIA Fundusz Uzupełniający jest rekompensowany w wysokości 50% wszelkich kwot wypłaconych tytułem odszkodowania za zdarzenia z udziałem tankowców objętych umową.

„W 2016 roku dokonano przeglądu i zmiany umów w oparciu o 10-letnie doświadczenie procesowe od momentu wejścia w życie umów. Nowe wersje, STOPIA (the Small Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement) 2006 (z poprawkami z 2017 r.) i TOPIA 2006 (z poprawkami z 2017 r.), weszły w życie 20 lutego 2017 r.” – wyjaśnia IOPC Funds.

„W przypadku zagrożeń związanych z cyberatakami, Covid i innymi pandemiami dostępna jest teraz bezpłatna i nieograniczona ochrona roszczeń do 650 mln USD powyżej 100 mln USD. Powyżej 750 mln USD istnieje możliwość pokrycia roszczeń do 1,35 mld USD rocznego zagregowanego zabezpieczenia w odniesieniu do tych trzech rodzajów ryzyka” – informuje Steamship Mutual.

Powyżej tej kwoty P&I Club kontynuuje łączenie transferu ryzyk pomiędzy Klubami Grupy ryzyka niereasekurowanego. Ta kombinacja oznacza, że nie ma zmian w zakresie ubezpieczenia członkowskiego na rok 2023. Zbiorowa ochrona ubezpieczeniowa Overspill (o 1 mld USD ponad 2,1 mld USD) i dodatkowe ubezpieczenia są odnawiane ze składkami zawartymi w ogólnej stawce za GT – wyjaśnia The American Club.

Nie zmieniły się szczegółowe warunki ubezpieczenia związane z zanieczyszczeniami biologicznymi, chemicznymi i wirusami. W 2023/2024 r. warunki ubezpieczeń i reasekuracji pozostaną na takim samym warunkach.

Firmy ubezpieczeniowe tworzą konsorcja oraz fundusze reasekuracyjne, by zabezpieczać wypłaty w przypadku strat poniesionych przez armatorów, czarterujących lub zlecających przewóz ładunków morzem. Ubezpieczyciele zapewniają również transfer ryzyk związanych z zanieczyszczeniem środowiska lub strat w ludziach (marynarzy lub pasażerów).

Rocznie morzem przewozi się ponad 11 mld t ładunków. Między portami podróżują ładunki ponad 103 tys. statków o pojemności powyżej 100 GT i nośności przekraczającej  2 199 mln t. Ponad 43% to masowce, a 28,6% zbiornikowce. 

Fot. Depositphotosbulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.