• <
gryfia_70lat

Top 10 morskich nacji. Chiny na pierwszym miejscu. Polska poza rankingiem

16.04.2022 13:57 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Top 10 morskich nacji. Chiny na pierwszym miejscu. Polska poza rankingiem

Partnerzy portalu

Top 10 morskich nacji. Chiny na pierwszym miejscu. Polska poza rankingiem  - GospodarkaMorska.pl
Infografika: Vessel Value

Chiny, Japonia i Grecja zdominowały rynek transportu morskiego.  Dziś ta trójka należy  najpotężniejszych krajów posiadających statki handlowe i pasażerskie. W końcu 2021 łączna wartość flot będąca w dyspozycji armatorów z tych krajów osiągnęła około 520 mld USD – oszacowali analitycy VesselsValue. To więcej niż łączna  wartość flot armatorów działających w pozostałych 7. krajach uwzględnionych w rankingu.

Wykorzystując metodykę przyjętą do budowania  rankingu „Top 10 Ship Ownership Nations” można szacować, że dzisiaj wartość floty 10. Czołowych państw morskich przekroczyła 1 bilion USD. Wojna na Ukrainie sprawiła, że operatorzy korygują łańcuchy logistyczne i wykorzystują skoki popytu na ładunki.

W rankingu wartości flot uwzględniono następujące rodzaje  statków: masowce, zbiornikowce, kontenerowce, chłodniowce, małe drobnicowce, zbiornikowce LNG i LPG, samochodowce, statki Ro-Ro, pasażerskie oraz  OSV, OCV, MODU i CTV. Uwzględniając wartość flot według podanych kategorii statków, Olivia Watkins, główna analityczka ds. transportu morskiego w VesselsValue, opublikowała listę państw posiadających największe floty na świecie  według ich wartości.

Kontenerowce w czołówce

Wartość światowej floty kontenerowców oszacowana została na 315 mld USD, a masowców znajdującej się w dyspozycji 10 nacji morskich na około 245 mld USD. Japonia dysponuje flotą masowców o najwyższej wartości (62,9 mld USD).

Chiny przodują wartością floty kontenerowców (ponad 78,8 mld USD), a Grecy posiadają flotę zbiornikowców o wartości ponad 41,55 mld USD. Dziś można zakładać, że te wartości w kwietniu br. mogą być nawet o 10% wyższe, a więc odpowiednio: około 70 mld USD, około 87 mld USD oraz ponad 45 mld USD.

1. Chiny na topie

W kwietniu br. wartość floty operatorów Chin można już szacować na około 210 mld USD – stosując metodykę określania wartości flot Vessel Value.

Chiny posiadają największą liczbę kontenerowców, a niedawny wzrost frachtów i wartości jednostek wysunął flotę chińskich kontenerowców na czołowe miejsce. Ich łączna wartość przekroczyła 78,8 mld USD  i jest trzykrotnie większa niż wartość kontenerowców znajdujących się w rękach armatorów greckich.

Wzrost frachtów i niedobór przestrzeni ładunkowej  wywołał również gwałtowny wzrost zamówień.  Od stycznia 2021 r. zamówiono łącznie 516 kontenerowców różnych typów. Wartość portfela zamówień osiągnęła 39,54 mld USD. Przy czym 46% kontraktów  zapewniły  chińskie firmy, w tym SITC i COSCO Shipping. Od tego czasu portfel zamówień zwiększył się o 145 kontenerowców, a jego wartość wzrosła o około 13,6 mld USD.

Wzrost frachtów w grupie masowców spowodował wg. VesselsValue podwojenie wartości chińskiej floty masowców w ciągu ostatnich 10 miesięcy ubr. z około 28 mld USD do ponad 53,2 mld USD.

2. Japonia

Wartość floty japońskiej wzrosła o około 70 mld USD od stycznia 2021 r. A mimo to Japonia w ciągu ponad roku spadła w rankingu z 1 na 2 miejsce, które zajmowała w 2019 r. Jej armatorzy pod koniec ubr. dysponowali flotą o wartości zbliżonej do 187,7 mld USD. W kwietniu br. jej wartość mogła się zbliżyć do 200 mld USD.

Jest to znaczny wzrost wynikający z dynamicznie rozwijającego się rynku masowców, zbiornikowców LPG i rosnącej wartości floty samochodowców.  W tej ostatniej kategorii z flotą o wartości prawie 13,4 mld USD przebija wszystkie nacje, które łącznie nie dysponują. Stało się dzięki temu, że w ciągu roku  łączna wartość floty do przewozu pojazdów kołowych wzrosła w ciągu roku o 6,1 mld USD.

Wzrost wartości floty japońskiej jest wynikiem aktywności rynkowej  czołowych japońskich operatorów. Wyróżniają się MOL, NYK Line i K Line, które w ubr. złożyły  zamówienia na 26 nowych jednostek. Jednocześnie japońskie stocznie już w ubr. podniosły ceny kontraktowe na nowe jednostki do 100 mln USD za samochodowiec 7000 CEU z silnikami dual fuel, w których paliwem podstawowym jest gaz.

Część przestrzeni przeznaczona  jest więc na zbiorniki LNG i systemy rozprężania i tłoczenia gazu do silników. A to oznacza wzrost cen co najmniej o 10 mln USD za statek, w porównaniu do 2020 roku. Mniejsze jednostki około 4500 do 5000 CEU w 2020 r. kontraktowano nawet po około 50 tys. USD. Stocznie zaczęły 2022 rok z kontraktami na 6 samochodowców (od 4500 do 7000 CEU) na łączną kwotę 566 mln USD.

3. Grecja

Grecja, która w 2019 r. zajmowała pierwszą, a w 2020 r.  drugą pozycję, w końcu ubr. zajęła  trzecie miejsce w rankingu. I to mimo tego, że łączna wartość greckiej floty wzrosła z 93,2 mld USD na początku ubr. do 145,9 mld USD w listopadzie 2021. Można szacować, że w kwietniu br. jej wartość zbliżyła się już do 160 mld USD.

Grecja przebija wszystkie nacje pod względem wartości zbiornikowców (ponad 41,55 mld USD). Według Vessel Value zadecydował wzrost stawek spot, które podniosły wartości całej floty. Od początku roku ceny kontraktowe nowych budów oraz wartość zbiornikowców na rynku wtórnym wzrosły o 20-30%. Głównie dotyczy to jednostek VLCC, Suezmax i Aframax.

Grecka flota masowców niemal podwoiła swoją wartość z 28 mld USD do 52,76 mld USD. Tu również zadecydowały rosnące frachty.  Grecy wykorzystują koniunkturę i od lat są aktywni na rynku wtórnym. Armatorzy z Grecji odpowiadają za około jedną czwartą zakupionych w ubr. masowców. 

Grecy świetnie wyczuli trendy rynkowe i zainwestowali we flotę zbiornikowców  LNG. Przy obecnych rosnących kursach spot, wartość ich floty wzrosła o 2 mld USD od początku roku do ponad 19,1 mld USD w listopadzie 2021 r. Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację na rynku, wartość greckiej floty zbiornikowców LNG przekroczyła już 21 mld USD.

Grecy wyprzedzili operatorów z Japonii, których flota LNG została przez Vessel Value oszacowana na ponad 18,1 mld USD. Operatorzy z Hellady dysponują zbiornikowcami LNG o wartości prawie dwukrotnie przekraczającej wartość zbiornikowców LNG znajdujących się w dyspozycji armatorów z Chin.

4. Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone zajęły 4. miejsce z łącznymi aktywami o wartości 96 mld USD zaangażowanymi w krajowej flocie. Taką pozycję armatorzy amerykańscy zawdzięczają wartości statków wycieczkowych (56 mld USD).  W USA swoje siedziby mają dobrze znane firmy Carnival i Royal Caribbean.

Pomimo pandemii Covid-19, dzięki działaniom osłonowym rządu amerykańskiego, pozbyciu się starszych jednostek, odchudzeniu załóg oraz aktywnym działaniom marketingowym, branża utrzymuje się na powierzchni. Stany Zjednoczone dzięki operatorom statków pasażerskich nadal utrzymują pozycję największego globalnego właściciela statków wycieczkowych. Załamanie rynku sprawiło jednak, że wartość floty cruisów spadła w ciągu niespełna roku  o 7 mld USD.

Stany Zjednoczone mają również silną pozycję w sektorze ro-ro. Od stycznia do listopada ubr.  rynek odnotował wzrost wartości o 1,2 mld USD. W efekcie armatorzy dysponują flotą  o wartości zbliżającej się do 2,2 mld USD. Warto również zwrócić uwagę, że Amerykanie dysponują flotą OSV o znacznej wartości, bo ponad 4,65 mld USD. Dziś można ją oszacować na ponad 5 mld USD.  I jest to największa flota tego typu wśród państw objętych rankingiem. Prawie dwukrotnie przekracza wartość podobnej floty znajdującej się pod kontrolą armatorów z Norwegii.

5. Singapur

Singapur utrzymuje się na 5. pozycji od stycznia ubiegłego roku. A w 2020 r. był już nawet na miejscu 4. Dziś wartość floty zarządzanej przez operatorów z Singapuru można szacować na około 85 mld USD. 

Pozycja Singapuru w pierwszej 5. to zasługa aktywności inwestycyjnej m.in. OM Maritime i X-Press Feeders. Armatorzy mający siedziby w Singapurze wykorzystali koniunkturę i przychody z wysokich frachtów i zainwestowali w rozwój flot, w tym małych kontenerowców  2700 i 1800 TEU. Dzięki temu szybko zwiększyli swój udział w żegludze feederowej i short sea shippingu.
Armatorzy z Singapuru starają się utrzymać zrównoważony potencjał i dywersyfikują tonaż. Stąd w dyspozycji operatorów znajdują się masowce (o wartości prawie 17,5 mld USD), zbiornikowce (ponad 18,2 mld USD), kontenerowce (ponad 25,8 mld USD), zbiornikowce LN (około 6 mld USD) oraz flota OSV (ponad 2,2, mld USD). Daje im to przewagę konkurencyjną w żegludze bliskiego zasięgu.

Inwestycje operatorów Singapuru w sektor kontenerowy sprawiły, że firmy te skorzystały na  globalnym wzroście na przewozy pojemników, zwiększając wartość floty z 10 mld USD do ponad 25,8 mld USD.

6. Niemcy

Armatorzy z Niemiec utrzymali swój kraj na szóstym miejscu.  Wartość floty niemieckiej (76,8 mld USD) to połowa wartości floty Greków w listopadzie ubr. O pozycji  armatorów niemieckich zadecydowała szybko rosnąca wartość flot kontenerowców,  z 34 mld USD na początku ubr. do 45 mld USD pod koniec ubr. 

W kwietniu br. flota w dyspozycji armatorów Niemiec może przekraczać wartość 83 mld USD. To efekt ich przemyślanej polityki inwestycyjnej. Operatorzy z Niemiec skorzystali na koniunkturze na przewozy jednostkami małymi Small Dry w żegludze bliskiego zasięgu. Nie zawsze jest ona doceniana przez żeglugowców jako źródło dobrego biznesu. A wartość tego segmentu wzrosła w krótkim czasie znacznie, bo aż o 1 mld USD, osiągając pod koniec roku prawie 5 mld USD. To usytuowało armatorów z Niemiec w grupie czołowych operatorów żeglugi bliskiego zasięgu UE i krajów sąsiednich.

7. Korea Południowa

Korea Południowa awansowała w ciągu roku na 7. Miejsce. Wyprzedziła Wielką Brytanię, która w poprzednich latach plasowała się na miejscu 9. Łączna  wartość floty armatorów Korei Płd. od stycznia wzrosła o 24 mld i osiągnęła prawie 58,3 mld USD.  Dziś można szacować jej wartość na ponad 53 mld USD.

Armatorzy Korei Południowej skoncentrowali się na inwestycjach w zbiornikowce LNG i LPG. Był to ruch niezwykle trafny, bo wartość tych flot się  podwoiła w czasie niespełna roku. Skorzystali na tym armatorzy Hyundai LNG, Pan Ocean i H Line, którzy zamówili  w ubr. kolejnych 15 dużych zbiornikowców LNG.  Była to kropla w morzu zamówień gazowców. W 2021 r. portfele stoczniowe zapełniło ponad 160 kontraktów na tego typu jednostki o wartości prawie 20 mld USD.

Korea Południowa nadal utrzymuje silną pozycję jako światowy eksporter samochodów drogą morską. Wartość floty samochodowców tego kraju zbliżyła się do 3,2 mld USD.  Wiodącymi operatorami statków są Glovis, który w ostatnich latach mocno zainwestował w statki PCTC. Silną pozycję ma Eukor, w którym  20% udziałów ma Hyundai Glovis i Kia Motors.

Wysoki wolumen eksportu samochodów sprawia, że Korea Południowa stawia na własną flotę i po Japonii i Norwegii  jest trzecim krajem pod względem wielkości floty do przewozu samochodów osobowych.

8. Wielka Brytania

Wielka Brytania przesunęła się z 9. na 8. miejsce, z flotą o łącznej wartości 54,55 mld USD. W ubr. całkowita wartość floty armatorów brytyjskich wzrosła o 15 mld USD.  Dziś można szacować ją na około 64 mld USD.

Największe wzrosty wartości odnotowano w dynamicznie rozwijających się flotach armatorów zarządzającymi statkami do przewozu masowych i kontenerów. Przewozami tych ostatnich zainteresowali się nawet  spedytorzy, o czym pisaliśmy na łamach GospodarkaMorska.pl

Rynek kontenerowy obsługiwany przez operatorów z Wielkiej Brytanii oparł się pandemii  Covid-19 i zakłóceniom w terminalach kontenerowych w Chinach. Nie osłabiły go również zakłócenia w rozkładach rejsów i opóźnienia w dostawach towarów.

Felixstowe, jeden z głównych portów kontenerowych w Wielkiej Brytanii odczuwał szczególne spiętrzenie kontenerów i zakłócenia w obsłudze statków w końcu roku. W okresie przed Bożym Narodzeniem  informowano o problemach związanych z poważnymi brakami kierowców ciężarówek i pojazdów z naczepami do przewozu kontenerów. Kontenery zalegały w terminalach. W styczniu br. sytuacja znacznie się poprawiła. Choć spedytorzy zgłaszają, że bywają problemy z kontenerami do Azji. W marcu i kwietniu doszły problemy związane z kontenerami, które w wyniku sankcji, nie zostały wysłane do portów w Rosji.

9. Tajwan

Tajwan znalazł się na 9. miejscu rankingu Vessel Value ze względu na  istotne inwestycje tonażowe w rozbudowę floty masowców i kontenerowców. W efekcie wartość floty tego wyspiarskiego  kraju przekroczyła pod koniec ubr. 47,8 mld USD, z czego ponad 32 mld USD to wartość operatorów floty kontenerowej.

Korzystając z koniunktury i wysokich przychodów ze sprzedaży usług transportowych TS Lines, Wan Hai Lines i Evergreen podpisały w ubr.  107 kontraktów na nowe budowy. To w ubr. była 1/5 portfela  zamówień, który przekroczył 39,5 mld USD. W kwietniu br. armatorzy z Tajwanu mogą dysponować flotą o wartości około 53 mld USD.

10. Norwegia

Norwegia zajęła 10. miejsce w rankingu Vessel Value. W poprzednich latach na tej pozycji była Dania. Kraj ten wypadł z rankingu w wyniku spadku wartości floty offshore. Odbiło się to również na wartości floty norweskiej. Wiele norweskich aktywności i inwestycji pozycjonowanych jest w sektorze MODU. Spadek wartości tego segmentu jest spowodowany tym, że firmy offshore tną wydatki, niektóre kontrakty MODU są rozwiązywane, inne zawieszane lub odkładane. Wzrost cen ropy i gazu w wyniku wojny w Ukrainie sprawił, że wzrosła rentowność przedsięwzięć „offshore oil and gas”.

Ale rynek wciąż nie rośnie w zadowalającym tempie. Straty z ubiegłych lat mają więc istotny wpływ na ranking wartości flot działających na rynku offshore. Jest to skutek tego, że najwięksi właściciele MODU, tacy jak np. Borr Drilling, stracili na wartości swoich flot. około pół miliarda USD.

Polska poza rankingiem

Polska z flotą około 90 statków nie jest w ogóle klasyfikowana w rankingu morskich nacji. Tym bardziej, że  większość naszej floty handlowej pływa pod obcymi banderami. Taka sytuacja ma nie tylko wpływ na rankingi.

Jest to również istotne utrudnienie w odbudowie i modernizacji naszej floty. Gdyby statki, np. promy pływały pod polską banderą lub jednego z państw UE, to inwestycje tonażowe można by wspierać środkami UE przeznaczonymi na innowacje, jak robią to np. Duńczycy czy Norwedzy.

Infografika: Vessel Value.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.