• <

Sejmowa komisja pozytywnie o opinii rządu w sprawie rozszerzenia sieci TEN-T

gm

23.03.2022 20:31
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Sejmowa komisja pozytywnie o opinii rządu w sprawie rozszerzenia sieci TEN-T

Partnerzy portalu

Sejmowa komisja pozytywnie o opinii rządu w sprawie rozszerzenia sieci TEN-T - GospodarkaMorska.pl

Sejmowa komisja do spraw Unii Europejskiej podzieliła w środę stanowisko rządu w sprawie planowanego rozszerzenia sieci TEN-T, w tym utworzenia na terytorium Polski nowego europejskiego korytarza transportowego Morze Bałtyckie-Morze Czarne-Morze Egejskie.

“Rząd pozytywnie odnosi się do inicjatywy rozszerzenia sieci TEN-T. Polska z zadowoleniem przyjmuje fakt tego procesu tym bardziej, że cały ten proces został przyspieszony m.in. z wniosku Polski” - powiedział podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. UE wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

“Rząd z zadowoleniem przyjmuje utworzenie na terytorium Polski nowego europejskiego korytarza transportowego Morze Bałtyckie-Morze Czarne-Morze Egejskie” - dodał.

Wiceminister powiedział też, że rząd popiera rozwiązania związane z zapewnieniem finansowania obejmujące bieżące utrzymanie infrastruktury, pozytywnie ocenia ustanowienie nowego rodzaju sieci - rozszerzonej bazowej.

Weber zaznaczył jednocześnie, że kwestie budzące wątpliwości rządu to m.in. powołanie organizacji specjalnego przeznaczenia dla projektów transgranicznych.

“W naszej ocenie nie wpłynie to pozytywnie na przyspieszenie ich realizacji, a będzie stanowić dodatkowe obciążenie dla państw członkowskich. Również budzi wątpliwości wprowadzenie możliwości opiniowania planów rozwoju infrastruktury transportowej przez Komisję Europejską. Biorąc pod uwagę, że Komisja Europejska miałaby dodatkowe sześć miesięcy na wydanie opinii, to wprowadzenie takiego rozwiązania skutkowałoby paraliżem inwestycyjnym wynikającym z braku dokumentów programowych” - podkreślił Weber.

Wiceminister wyjaśnił, że projekt zmiany w kształcie sieci TEN-T zawarty jest w aktualizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.

Wskazał, że główne cele to wprowadzenie rozszerzonej sieci bazowej TEN-T z terminem realizacji do 2040 roku.

“Poza tym pełna integracja kolejowych korytarzy towarowych z dotychczasowymi korytarzami sieci bazowej TEN-T i stworzenie europejskich korytarzy transportowych, rozszerzenie sieci węzłów miejskich obejmujących miasta o populacji ponad 100 tys. mieszkańców, lub stolice regionów, wraz z nowymi wymaganiami dotyczącymi planów zrównoważonej mobilności miejskiej do 2025 roku” - powiedział.

Z wypowiedzi wiceministra wynika też, że zmiany mają wprowadzić podniesienie prędkości dla transportu kolejowego powyżej 160 m/h dla pociągów pasażerskich na sieci bazowej i na rozszerzonej sieci bazowej.

TEN-T to transeuropejska sieć transportowa, czyli szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju UE.

Źródło: PAP

Fot. Depositphotos

okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.