• <
siemens_gamesa_2022

Przebudują system umocnień brzegowych w Mielnie

AK

29.09.2021 10:25 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Przebudują system umocnień brzegowych w Mielnie

Partnerzy portalu

Przebudują system umocnień brzegowych w Mielnie - GospodarkaMorska.pl
Fot. Petrb/Wikimedia

Rozpoczęły się prace przygotowawcze przy przebudowie systemu umocnień brzegowych w Mielnie – powiedział PAP w środę główny inspektor ds. ochrony wybrzeża w Urzędzie Morskim w Szczecinie Piotr Domaradzki. Inwestycję za prawie 21,5 mln zł realizuje Hydrobud z Ustronia Morskiego.

Firma Hydrobud wybrana w rozstrzygniętym w I kw. br. przetargu organizowanym przez Urząd Morski w Szczecinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” ma przebudować system umocnień brzegowych w Mielnie (woj. zachodniopomorskie) do stycznia 2023 r. Po fazie projektowej, przyszedł czas na rozpoczęcie budowy.

„Ruszyły prace wstępne i przygotowawcze. Na miejscu pracuje ekipa, która sprawdza, dysponując wcześniej wykonanym raportem ferromagnetycznym, plażę i dno morskie pod kątem obecności niewybuchów i niewypałów. Następnie będą wyrywane stare, zniszczone drewniane ostrogi. Zastąpią je, z pewnym przesunięciem w gruncie, 33 nowe ostrogi” – powiedział Domaradzki.

Zaznaczył, że inwestycja zakłada także wykonanie trzech odcinków opaski kamiennej narzutowej, chroniącej dotąd niezabezpieczony odcinek wydmy od dawnego Unieścia (obecnie dzielnica Mielna) do Mielna, gdzie już są umocnienia, w tym gwiazdobloki. Miejsca, w których doszło do ich zapadnięcia się, zostaną uzupełnione o nowe tego typu konstrukcje.

Na zachodnim końcu Mielna, na odcinku 250 m, opaska narzutowa również zostanie wykonana. Przez nią przebiegać będzie drewniane zejście na plażę, by nie odcinać leśnej ścieżki pieszo-rowerowej od plaży.

Projekt realizowany z unijnym dofinansowaniem w ramach działania „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zakłada także prace refulacyjne na odcinku blisko 2300 m. Na te prace Urząd Morski w Szczecinie będzie ogłaszać osobny przetarg, ponieważ, jak podał Domaradzki, wymagają one zastosowania zupełnie odmiennej technologii.

„Planujemy ogłosić przetarg na przełomie 2021 i 2022 r. Liczymy na to, że po sztucznym zasileniu plaża poszerzy się przynajmniej dwukrotnie” – zaznaczył Domaradzki. Dodał, że te prace powinny zakończyć się do kwietnia 2023 r., by w wyznaczonym na czerwiec terminie móc rozliczyć cały projekt.

Zaznaczył, że oba zadania w ramach projektu prowadzone będą odcinkami, by móc je kolejno udostępniać. Na sezon letni prace będą wstrzymywane.

Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom i turystom korzystanie z szerokiej, piaszczystej, zadbanej i bezpieczniejszej plaży oraz promenady, a także ograniczyć negatywne skutki występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w szczególności coraz silniejszych spiętrzeń sztormowych, związanych ze zmianami klimatu.

Przebudowa umocnień brzegowych w Mielnie zgodnie z pierwotnymi planami miała być gotowa w połowie 2020 r. Urząd Morski w Słupsku (zlikwidowany 1 kwietnia 2020 r.) na inwestycje w Mielnie uzyskał 45,9 mln zł unijnego dofinansowania z NFOŚiGW. Jednak dopiero w sierpniu 2019 r. była gotowa dokumentacja projektowa. Na kilka tygodni przed likwidacją słupskiego Urzędu Morskiego wybrano trójmiejskie konsorcjum do nadzoru inwestorskiego, a na wykonawcę inwestycji konsorcjum z liderem Korporacji Budowlanej DORACO z Gdańska, które chciało projektować i budować za ponad 40 mln zł. To rozstrzygnięcie zostało zaskarżone. KIO nakazało ponowne rozstrzygnięcie postępowania. Stało się to w czerwcu 2020 r., gdy to już Urząd Morski w Szczecinie przejął realizację zadania po słupskiej placówce.

Ten w lipcu i w sierpniu 2020 r. unieważnił przetargi. W obu przypadkach powołał się na „wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”. Ponadto, analizując zamówienie uznał, że te same cele można zrealizować w sposób bardziej racjonalny, efektywny. Okroił planowane wydatki o ok. 21 mln zł, rezygnując z części robót, które w ocenie zamawiającego nie znalazły „wystarczalnego uzasadnienia”.

 Źródło: PAP

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.