• <
BOTA_2023

Projekt dot. podziału środków finansowych na realizację programu "Fundusze Europejskie dla Rybactwa"

rk

12.05.2023 13:53
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Projekt dot. podziału środków finansowych na realizację programu "Fundusze Europejskie dla Rybactwa"

Partnerzy portalu

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano 12 maja projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano szereg działań, m.in. przyczynianie się do dobrego stanu środowiska, propagowanie warunków dla rentownych, konkurencyjnych i atrakcyjnych sektorów rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa, gromadzenie i analiza danych oraz promowanie wiedzy o morzu oraz przyczynianie się do osiągnięcia dobrego stanu środowiska poprzez wdrażanie i monitorowanie chronionych obszarów morskich, w tym obszarów Natura 2000.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest opracowanie regulacji prawnych mających na celu określenie podziału środków finansowych na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz ustalenie limitu na poszczególne priorytety, cele szczegółowe lub rodzaje interwencji. Nie jest możliwe osiągnięcie ww. celu za pomocą innych środków niż w drodze projektowanego
rozporządzenia.

Przyjęty podział środków w projektowanym rozporządzeniu uwzględnia fundusze, jakie zostały ustalone w programie i na co konkretnie zostaną przydzielone. Cała kwota wynosi 731 982 790 euro. Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego i Akwakultury (EFMRA)  sięga 512 387 950 euro, z kolei wkład państwa to  219 594 837 euro.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Dokument wejdzie w życie dzień po jego ogłoszeniu, co ma zapewnić możliwość sprawnej realizacji zadań w zakresie wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Z treścią można zapoznać się TUTAJ.

Fot. Depositphotos

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.