• <

Zrównoważony rozwój rybactwa. Projekt ustawy przyjęty przez rząd

Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Zrównoważony rozwój rybactwa. Projekt ustawy przyjęty przez rząd

Partnerzy portalu

Fot. I, Kkic, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2530453

Rząd przyjął w środę projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego. Ma on umożliwić realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, którego budżet to blisko 732 mln euro - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Chodzi o przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie KPRM, projektowana ustawa umożliwi realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA). "Nowe przepisy m.in. określają zadania i kompetencje organów odpowiedzialnych za program oraz wskazują działania do realizacji. Budżet programu to blisko 732 mln euro" - podano.

Jak wskazała KPRM, priorytety EFMRA przewidują wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, a także zrównoważonej działalności dotyczącej akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, a co za tym idzie – przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w UE. Ich elementem jest również wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi.

Do priorytetów EFMRA zalicza się także sprzyjanie tzw. zrównoważonej, "niebieskiej" gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych. "Chodzi o tradycyjną i nowo powstającą działalność gospodarczą związaną z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi, oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury" - wyjaśniono na stronie KPRM.

Alokacja na program Fundusze Europejskie dla Rybactwa to prawie 732 mln euro, z czego ponad 512 mln euro pochodzić będzie z UE, a ponad 219 mln euro to wkład z budżetu państwa. Program przewiduje nowe obszary wsparcia, takie jak działania dotyczące bezpieczeństwa na morzu czy szeroko pojętego wsparcia "niebieskiej" gospodarki - zaznaczono.

Jak podała KPRM, większość rozwiązań opierać się będzie na przepisach, które funkcjonowały w okresie programowania 2014–2020. "Znaczącą różnicą będzie podział instytucjonalny. Rolę instytucji pośredniczącej dla całego programu będzie pełnić wyłącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie się ona zajmować m.in. obsługą wniosków o dofinansowanie, podpisywaniem umów z beneficjentami oraz wypłatą przyznanej pomocy" - podkreślono.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

mk/ drag/

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.