• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Zmodernizowana infrastruktura wodna na Odrze granicznej

05.04.2024 20:07 Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Zmodernizowana infrastruktura wodna na Odrze granicznej

Partnerzy portalu

Fot. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Wody Polskie zakończyły prace realizowane na Odrze granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Infrastruktura hydrotechniczna uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Aktualnie trwają prace porządkowe oraz gwarancyjne. Zgodnie z planem w przyszłym roku ruszy monitoring poinwestycyjny przedsięwzięcia. We współpracy z Niemcami, infrastruktura będzie utrzymywana dla spełniania celów przeciwpowodziowych.

Inwestycja na Odrze Granicznej obejmowała remont 171 ostróg, budowę 21 nowych oraz wykonanie umocnień brzegowych. Stanowi to ok. 2% z liczby istniejących blisko 10 000 ostróg, budowanych od XIX wieku na całym odcinku Odry.

Jej celem było przywrócenie warunków dla bezpiecznej pracy lodołamaczy, poprawa warunków dla żeglugi oraz umożliwienie spływu kruszonego w trakcie akcji lodołamania lodu z Odry do Jeziora Dąbie, na podstawie wypracowanej przez stronę polską i niemiecką koncepcji regulacji Odry oraz dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców zamieszkujących polsko-niemiecki odcinek graniczny Odry.

Prace zasadnicze na Odrze Granicznej dotyczące inwestycji realizowanej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły zostały zakończone 21 lutego 2024 roku. Ostatni odcinek uzyskał pozwolenia na użytkowanie 27 marca 2024 roku.

Aktualnie prowadzone są prace porządkowe mające na celu likwidację zaplecza budowy oraz placów przeładunkowych, które potrwają do 30 czerwca 2024 roku. Jednocześnie wykonawca sukcesywnie prowadzi demobilizację sprzętu.

Obecnie w związku z opadającym poziomem wody w rzece Odrze wykonawca uzupełnia ubytki powstałe na skutek wypłukania drobnych frakcji kamienia (do klinowania) w ramach zobowiązań gwarancyjnych. Okres gwarancyjny trwa do 29.12.2028 roku.

Ukończenie inwestycji jest związane z koniecznością wdrożenia monitoringu poinwestycyjnego, którego realizacja, zgodnie z założeniami wynikającymi z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, planowana jest do rozpoczęcia w styczniu 2025 r.

Ponadto, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z partnerami z Niemiec zobowiązany jest do prowadzenia prac utrzymaniowych wykonanych budowli regulacyjnych, w ramach Umowy zawartej w dniu 27.04.2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec. Wiąże się to z niezbędną potrzebą usuwania przemieszczającego się materiału sedymentacyjnego w korycie rzeki, jako naturalnego rezultatu prowadzonych działań.

Samoregulacja koryta, zanim ułoży się ono w postaci docelowej może trwać do 20 lat po realizacji kontraktu. Te okoliczności sprawiają, że można przewidywać prowadzenie w uzgodnionych terminach prac utrzymaniowych. Podobnie postępuje strona niemiecka po zrealizowaniu po swojej stronie inwestycji.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.