• <

Podwodne progi – plan Urzędu Morskiego na zabezpieczenie klifu w Orłowie

jj

04.07.2024 14:11 Źródło: Urząd Morski w Gdyni
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Podwodne progi – plan Urzędu Morskiego na zabezpieczenie klifu w Orłowie

Partnerzy portalu

Klif w Gdyni Orłowie, fot. archiwum Urzędu Morskiego w Gdyni

Klif w Orłowie, jeden z najbardziej malowniczych krajobrazów polskiego wybrzeża, zostanie objęty nowoczesnymi działaniami ochronnymi. Urząd Morski w Gdyni, we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planuje budowę progów podwodnych, które mają zabezpieczyć klif przed erozją oraz poprawić stabilność linii brzegowej.

24 czerwca br. Urząd Morski w Gdyni podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pre-umowę na realizację projektu Zabezpieczenie brzegów przed powodzią od strony wód Zatoki Gdańskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Inicjatywa obejmuje szereg działań, w tym budowę podwodnych progów w Gdyni Orłowie

Progi będą miały na celu częściowe rozpraszanie energii fal oraz przechwytywanie i gromadzenie ruchomych osadów morskich, co pozwoli na utrzymanie szerokiej i wysokiej plaży. System progów wzmocni sztuczne zasilanie strefy brzegowej i ustabilizuje linię brzegową. Ponadto, w ramach projektu planowana jest budowa wydmy metodami biotechnicznymi, która zakryje istniejącą opaskę brzegową. 

Aktualnie trwają prace nad koncepcją projektową wraz z badaniami geotechnicznym. Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego systemu, poprzez dobudowanie nowych progów w kierunku południowym, w kierunku Sopotu (obecnie funkcjonują trzy takie konstrukcje na północ od molo). Zatwierdzono projekt robót geologicznych, które będą podstawą do opracowania dokumentacji. Koncepcja będzie oparta na analizie fal i ruchu osadów, przygotowanej przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.

– Wszystkie zadania, przewidziane w projekcie, zostaną uzupełnione zabiegami biotechnicznymi na brzegach morskich całej Zatoki Gdańskiej, wykonywanymi sukcesywnie przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni z wykorzystaniem sprzętu do prowadzenia gospodarki wydmowo-leśnej, zakupionego w jego ramach. Ich efektem będzie lepsza ochrona lasów nadmorskich, klifów i odbudowa wydm po sztormach, w tym cennych siedlisk przyrodniczych sieci Natura 2000. Te prace pozwolą również zminimalizować oddziaływania istniejących, stałych umocnień na linię brzegową – mówi Robert Mokrzycki, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.