• <

Wydobyto 400-letni wrak statku z dna Bałtyku

kw

02.08.2023 10:42

Partnerzy portalu

Nurkowie z Lubeki w Niemczech zakończyli w poniedziałek akcję ratowania 400-letniego wraku statku, który leżał 11 metrów pod powierzchnią wody na południowo-zachodnim Bałtyku. Misja wydobycia pozostałości rozpoczęła się w czerwcu i miała trwać trzy miesiące. Jednak dzięki korzystnym warunkom pogodowym i dobrej widoczności pod wodą, prace udało się zakończyć przed planowanym terminem. 

Wrak został przypadkowo odkryty podczas rutynowych badań w lipcu 2022 roku. Projekt, którego koszt szacowany jest na 2 mln euro został sfinansowany przez mieszkańców Lubeki.

- Znaleźliśmy znacznie więcej niż się spodziewaliśmy i już wyciągamy ważne wnioski dotyczące ładunku i wyposażenia tego hanzeatyckiego statku - powiedział kierujący projektem, Felix Rösch.

Datowanie sugeruje, że statek prawdopodobnie pochodzi z około 1650 roku i został zbudowany w Holandii. Wstępne ustalenia wskazują, że statek był prawdopodobnie w drodze do Lubeki ze Skandynawii.

Według Rösch'a, czarne ślady na niektórych ładunkach wskazują na to, że statek prawdopodobnie zatonął w wyniku pożaru. Na pokładzie jednostki znajdowało się około 170 beczek z tlenkiem wapnia, powszechnie używanym wówczas w budownictwie. Te beczki zostaną wydobyte w najbliższych dniach.

Badacze sugerują, że woda, która przedostała się do beczek, mogła wywołać reakcję chemiczną, powodując intensywne ciepło i w konsekwencji pożar.

Wydobyte elementy wraku są przewożone do magazynu w Lubece, gdzie poddawane są dalszej ochronie i dokumentacji. Wykonuje się trójwymiarowe cyfrowe skany wszystkich obiektów, aby zabezpieczyć je przed zniszczeniem.

Jeśli hipoteza potwierdzi się, to będzie to pierwszy znaleziony wrak hanzeatyckiego statku handlowego, co da naukowcom wyjątkową szansę poznania historii Hanzy i hanzeatyckiej floty handlowej. Liga hanzeatycka była średniowieczną konfederacją handlową i obronną miast i kupców, rozciągającą się od Holandii po Polskę i na północ wzdłuż wybrzeża Skandynawii, działającą na Morzu Północnym i Bałtyku.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.