• <

Pręty zbrojeniowe w Szczecinie – obsługa portowa

gm

22.08.2021 23:55 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Pręty zbrojeniowe w Szczecinie – obsługa portowa - GospodarkaMorska.pl
Fot. TSL Silesia

Wśród wyrobów stalowych obsługiwanych w portach morskich, oprócz pół produktów w postaci slabów, kęsisk oraz blach w kręgach i arkuszach, często spotykane są także pręty zbrojeniowe o różnorodnych wymiarach.

Pręt zbrojeniowy jest popularnym produktem walcowanym, który jest szeroko stosowany w różnych gałęziach branży budowlanej. W budownictwie pręty stalowe stosowane są głównie do zbrojenia betonu i wzmacniania elementów konstrukcyjnych. Zapewniają w ten sposób większą odporność oraz sztywność konstrukcji. Znajdują zastosowanie w słupach, belkach i ławach fundamentowych, co pozwala na wzrost wytrzymałości pionowych i poziomych obciążeń budynku. Ponadto, pręty doskonale sprawdzają się jako elementy połączonych przegubami konstrukcji stalowych, zwanych kratownicami. Są one wykorzystywane w budownictwie mostów, sieci energetycznych oraz przy budowie dachów hal w obiektach przemysłowych.

Pręty zbrojeniowe należą do grupy produktów długotrwałych, co oznacza, że od ich wyprodukowania do momentu użytkowania może minąć kilka lat. Tym niemniej, sposób ich składowania oraz manipulacji nimi może mieć wpływ na ich jakość. Dla każdego rodzaju prętów struktura stali powinna charakteryzować się składem chemicznym odpowiadającym wymogom wynikającym z finalnego przeznaczenia. Dlatego prawidłowe przechowywanie i transportowanie jest bardzo ważne, gdyż zapewnia niezmienność ich właściwości technicznych.
Pręty obsługiwane w porcie w Szczecinie (zachodniopomorskie) najczęściej pakowane są w wiązki o długości 12 m i średniej masie ok. 4500 kg. Zróżnicowanie pojawia się przy ich średnicy – od 10 mm do 28 mm. Wiązki są zabezpieczane bandówkami oraz oznakowane informacją techniczną o produkcie.

Dostawa do portu w Szczecinie odbywa się drogą morską. Po zacumowaniu statku przy nabrzeżu pracownicy TSL Silesia sprawdzają czy ładunek jest prawidłowo złożony w ładowni statku. Odpowiednie złożenie ładunku pozwala znacznie ograniczyć ryzyko powstawania uszkodzeń podczas transportu (deformacji oraz korozji). Kolejnym etapem pracy jest kontrola oraz nadzór nad prawidłowym złożeniem towaru na placu, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od klienta. Wiązki składa się na przekładkach drewnianych odpowiedniej grubości, rozłożonych na całej długości. Zapewnia to właściwą separację między towarem a podłożem oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami towaru.

Do prac przeładunkowych wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt (trawers wyposażony w zawiesia) zabezpieczający towar przed deformacją oraz uszkodzeniami mogącymi powstać w takcie przemieszczania towaru. Po zakończeniu rozładunku statku, spedytorzy sprawdzają zgodność towaru z dokumentami konosamentowymi oraz weryfikują towar pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Raportowanie niezgodności jest bardzo istotne z perspektywy klienta, który może w porę podjąć kroki w celu ustalenia odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia.

Załadunek prętów odbywa się w relacji plac-samochód za pomocą maszyn portowych. Ze względu na specyfikę towaru (przede wszystkim długość – 12000 mm) TSL Silesia dobiera odpowiednie samochody, które przystosowane są do przewozów tego typu elementów, zapewniające dostawę do odbiorcy w nienaruszonym stanie.

Do chwili obecnej, w 2021 roku TSL Silesia obsłużyła 7 statków – 6584 ton prętów, czyli 1517 wiązek.

okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.