• <
PZT_1100x200_gif_2020

Projekt planu dla kąpieliska na Stogach gotowy. Teren wejścia na plażę nr 25 wypięknieje

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Projekt planu dla kąpieliska na Stogach gotowy. Teren wejścia na plażę nr 25 wypięknieje
Projekt planu dla kąpieliska na Stogach gotowy. Teren wejścia na plażę nr 25 wypięknieje - GospodarkaMorska.pl

Biuro Rozwoju Gdańska opracowało nowy plan dla kąpieliska na Stogach, dzięki któremu będzie tu ładniej i wygodniej. Zapisy planu umożliwiają niewielkie inwestycje - mogą się tu więc pojawić ławki, siedziska, drewniana kładka ułatwiająca dojazd osobom niepełnosprawnym i dziecięcym wózkom oraz natryski czy publiczna toaleta.

Projekt planu dotyczy terenu o powierzchni 14,65 ha, położonego w północnej części Stogów. Obecnie dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania, który został uchwalony w 2009 r. i zgodnie z nim, rejon kąpieliska przeznaczony jest pod plaże, zieleń krajobrazowo-ekologiczną oraz funkcje usługowe i wydzielony ciąg pieszy stanowiący wejście na plażę nr 26. To wejście jest dziś najbardziej popularnym ciągiem pieszym w tej dzielnicy, z którego korzystają gdańszczanie i goście naszego miasta chcący spędzić czas na plaży.

Nowe zapisy w dokumencie umożliwiają urządzenie i zagospodarowanie znajdującego się kilkadziesiąt metrów dalej wejścia nr 25 (znajduje się ono w kierunku przeciwnym niż port), w tym budowę toalety publicznej, natrysków i innej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Większość terenów, które obejmuje nowy plan, stanowi własność Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa. Znajduje się tu również prywatna działka.

Opracowany dokument to odpowiedź miasta na sprzeciw mieszkańców wobec przegłosowanego w ubiegłym roku przez Radę Miasta Gdańska Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gdańska, który m.in. zmieniał przeznaczenie fragmentu plaży o powierzchni 10 hektarów, a także lasu o powierzchni 40 ha na Stogach, dopuszczając tu rozwój funkcji portowych. Co ważne, wspomniane 10 ha plaży leży w granicach administracyjnych portu.

Na takie zmiany na plaży nie zgodzili się jednak mieszkańcy Stogów, a także innych dzielnic Gdańska. Zebrali tysiące podpisów pod wnioskiem o utrzymanie funkcji rekreacyjnych. Radni przychylając się do ich racji wprowadzili zmiany w Studium, natomiast Miasto przystąpiło dodatkowo do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego plażę na Stogach.

- Chcemy przy wejściu na plażę nr 25 wprowadzić takie zmiany, by można było ją uzbroić w podobne urządzenia, jak przy wejściu na plażę nr 26 (przy nim znajduje się obecnie m.in. budynek ratowników i toalety). Tamta część plaży nie jest bowiem urządzona. Chcemy to zmienić. Dzięki temu plaża byłaby „wydłużona” o około 350 metrów w kierunku wschodnim. Takie były głosy mieszkańców Przeróbki i Stogów, ale też innych dzielnic Gdańska - podkreślał podczas specjalnie zwołanej konferencji na plaży, w ubiegłym roku, prezydent Paweł Adamowicz.

Plaża na Stogach pozostanie plażą - Miasto rozpoczęło procedurę


BRG prace nad nowym planem zakończyło. Do dokumentu dołączono również załącznik, w którym zaproponowano koncepcje projektów plażowych siedzisk czy wyglądu drewnianych kładek.

Głównym założeniem planistów z BRG było umożliwienie stworzenia w tej części miasta rekreacyjnej przestrzeni publicznej o wysokim standardzie, przy jak najmniejszej ingerencji w krajobraz.

- Poprzez ten plan chcemy chronić naturalne walory tego miejsca - podkreślają planiści z BRG.

Przygotowany plan przewiduje powstanie w tym miejscu m.in. urządzonego ciągu pieszego z miejscami do wypoczynku. Każde z nich miałoby mieć szerokość 10 metrów i składać się z podstawowego wyposażenia, czyli siedziska, poidełka, śmietnika i oświetlenia o neutralnej barwie, przyjaznej dla ptaków i nocnych owadów.

Strefa wejściowa na plażę została podzielona na trzy obszary funkcjonalno-przestrzenne. I tak, w zachodniej części, w miejscu nieistniejącej historycznej zabudowy, wyznaczono strefę usług, w której dopuszczono budowę budynku służącego obsłudze ruchu turystyczno - rekreacyjnego. Założono, że nowy budynek "wpisany będzie" w krajobraz. Ewentualny inwestor będzie musiał zadbać też o to, by nad pierwszą kondygnacją powstał taras widokowy, oczywiście z widokiem na morze.

Strefą parkową objęto tamtejszy gaj lipowy ze ścieżką pieszą, która stanowi początkowy odcinek dojścia do plaży. Plan zakłada zachowanie gaju, a także uzupełnienie brakujących drzew i zieleni.

Źródło:
gdynia.pl
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28267,00 $ tona 1,68% 16 kwi
 Cynk 2853,00 $ tona 1,57% 16 kwi
 Aluminium 2308,00 $ tona -0,86% 16 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.