• <

Porty serwisowe offshore w Polsce mocno napędzą local content

gm

27.05.2022 09:42
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Porty serwisowe offshore w Polsce mocno napędzą local content

Partnerzy portalu

Porty serwisowe offshore w Polsce mocno napędzą local content  - GospodarkaMorska.pl
Łeba. Fot. Pixabay

Przez minimum 30 lat port w Łebie posłuży do serwisowania morskiej farmy wiatrowej. Swoje bazy serwisowe ulokuje tam spółka Baltic Power (należąca do Orlenu i Northland Power) oraz norweski Equinor wraz z Polenergią - w ten sposób Łeba stanie się prawdziwym centrum offshore, zapewniając stabilną współpracę polskich i zagranicznych inwestorów, setki miejsc pracy oraz wzbogacając know-how polskich firm. 

Morska energetyka wiatrowa to jeden z głównych filarów polskiej transformacji energetycznej. Przy odpowiednim wsparciu wiatr z Bałtyku przyczyni się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzmocnienia polskiej gospodarki poprzez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych. Obecnie kluczowy jest jak największy udział local content w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, czego najlepszym przykładem będzie port serwisowy w Łebie. 

O rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce rozmawiali w Łebie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas spotkania z samorządowcami i przedstawicielami branży morskiej energetyki wiatrowej. Podczas spotkania omawiano m.in. przygotowanie portu dla obsługi morskich farm wiatrowych. 

– Osiągnięcie jak najwyższego poziomu local content to obecnie kluczowe wyzwanie. Polska może zrealizować ten ambitny cel tylko z pomocą odpowiedniego wsparcia instytucjonalno-regulacyjnego i odpowiednio rozplanowanych i poprowadzonych wielokierunkowych działań, mających na celu stworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego dla rozwoju offshore, charakteryzującego się atrakcyjnymi szansami dla nowych uczestników rynku. Obecnie musimy opracować w parlamencie zmiany w ustawie dotyczącej offshore, która pozwoli udrożnić realizacje pierwszych projektów farm wiatrowych. Ważne aby projekt zmian wszedł szybko, tak aby takie centra serwisowe, jak w Łebie powstały na czas – mówił senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Port serwisowy, który powstanie w Łebie jest niezwykle istotny dla sprawnego funkcjonowania morskich inwestycji.

– Port serwisowy w Łebie to kluczowy element dla realizacji inwestycji Baltic Power. Od jego lokalizacji i efektywności  zależy ciągłość  pracy i stabilność produkcji energii. Realizacja portu serwisowego w Łebie stworzy  nowe miejsca pracy i zwiększy wpływy do lokalnych budżetów. Port będzie impulsem ekonomicznym dla całego regionu. Zbudowanie lokalnego łańcucha dostaw jest ważnym elementem realizacji morskiej energetyki wiatrowej. Uwzględniamy to w swojej strategii biznesowej i jesteśmy nastawieni na współpracę ze wszystkimi interesariuszami – mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, prezes zarządu Baltic Power, dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych PKN Orlen.

Na inwestycji w porty serwisowe na polskim wybrzeżu skorzysta cały region. Oprócz infrastruktury, powstaną nowe miejsca pracy, a także będą mogły rozwijać się nowe kierunki nauczania w miejscowych szkołach średnich, uwzględniające zapotrzebowanie na pracowników sektora obsługi energetyki.

– Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest dużą szansą dla rozwoju zarówno Łeby, jak i całej  gminy, bo pozwala na zwiększenie dochodów poprzez wpływy z dzierżaw terenów portowych przyszłym developerom, z podatków, a także ze sprzedaży terenów inwestycyjnych. Niech Łeba stanie się przykładem do naśladowania dla nadmorskich miast, które także mogą aktywnie uczestniczyć w łańcuchu dostaw dla polskiego offshoru – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Przy odpowiednim wsparciu morskie farmy wiatrowe mają szansę odegrać kluczową rolę w transformacji obecnej gospodarki energetycznej na gospodarkę niskoemisyjną, przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzmocnić polską gospodarkę poprzez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych.

– Morska energetyka wiatrowa to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i filar transformacji energetycznej. To cywilizacyjna szansa na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne. Dzięki uruchomieniu inwestycji wartych ok. 130 mld złotych powstaną też nowe, dobrze płatne miejsca pracy – dodaje Maciej Stryjecki, dyrektor ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polenergii.

Na zdjęciu od lewej Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. / Fot. PSWE

okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.