• <
port_rezerwa_mega_1100_200

W Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście trwa rekrutacja na stanowisko prezesa zarządu

pc

29.05.2019 04:01 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski W Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście trwa rekrutacja na stanowisko prezesa zarządu
W Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście trwa rekrutacja na stanowisko prezesa zarządu - GospodarkaMorska.pl

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście szuka prezesa. Postępowanie kwalifikacyjne w tej sprawie ogłosiła Rada Nadzorcza spółki. Termin składania zgłoszeń upływa 14 czerwca.

Kandydaci na stanowisko prezesa powinni mieć m.in. wyższe wykształcenie; co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na władny rachunek; co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności na własny rachunek. Wymagane są także poświadczone konkretnymi przykładami doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych oraz znajomość języka polskiego i angielskiego.

Dodatkowymi atutami kandydatów są ukończone studia wyższe lub podyplomowe/MBA w zakresie zarządzania; dobra znajomość dodatkowego języka obcego; certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych. Pod uwagę będą brane także doświadczenie w prowadzeniu projektów infrastrukturalnych w obszarze projektów morskich, kolejowych, drogowych o znaczącej skali, potwierdzone konkretnymi przykładami; doświadczenie w prowadzeniu projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem środków z funduszy Unii Europejskiej; znajomość zagadnień z zakresu sposobów optymalizacji i zwiększenia wartości nieruchomości, komunikacji rynkowej oraz związanych z zarządzaniem grupą kapitałową.

Kandydaci na prezesa nie mogą pracować w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich, posłów do Parlamentu Europejskiego lub w partiach politycznych. Niedozwolone jest także pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.

Jak czytamy w ogłoszeniu, tematy poruszane podczas rozmowy kwalifikacyjnej dotyczyć będą wiedzy o zakresie działalności spółki oraz o sektorze gospodarki morskiej, znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasad nadzoru właścicielskiego. Sprawdzone zostaną także doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce oraz znajomość zagadnień z zakresu audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa i rachunkowości zarządczej, sprzedaży i marketingu, oceny procesów inwestycyjnych, spraw pracowniczych, w tym prawa pracy oraz kwestii zarządzania zasobami ludzkimi.

6 maja tego roku Rada Nadzorcza Zespołu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście powołała Zarząd VI kadencji. Nie było w nim dotychczasowego prezesa Dariusza Słaboszewskiego, który po trzech latach zakończył kadencję. Do czasu wyłonienia nowego kandydata obowiązki prezesa pełni wiceprezes ZMPSiŚ Jacek Cichocki.

2018 rok zespół portów Szczecin-Świnoujście zakończył rekordowym wynikiem przekraczającym 28,6 mln t obsłużonych towarów. Oznacza to wzrost o 12,5% wobec 2017 roku. Zarząd portów prognozuje, że tendencja wzrostowa powinna utrzymać się i teraz, osiągając na koniec tego roku wartość w okolicach 30 mln t obsłużonych towarów.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu tutaj.

Bollore Logistics
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38725,00 $ tona -0,80% 27 paź
 Cynk 3385,00 $ tona -2,03% 27 paź
 Aluminium 2703,00 $ tona -4,49% 27 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.