• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Rekordowe wyniki Grupy Mainfreight

jk

27.06.2017 11:10 Źródło: własne
Rekordowe wyniki Grupy Mainfreight - GospodarkaMorska.pl

Grupa Mainfreight, jedna z największych grup logistycznych na świecie, podsumowała działalność ostatniego roku obrachunkowego - od kwietnia 2016 do kwietnia 2017 roku. Spółka zanotowała rekordowy 17% wzrost zysku w stosunku do roku ubiegłego, który wyniósł ponad 72,6 mln USD (ok. 100 mln NZD*).

Grupa Mainfreight rozpoczeła działalność na rynku nowozelandzkim w roku 1978 zdobywając w szybkim czasie kolejne światowe rynki. Obecnie, będąc światową grupą logistyczną, Mainfreight posiada 240 oddziałów na 5 kontynentach. Podsumowane wyniki za działalność z ostantnich 12 miesiecy do 31 marca 2017 roku ujawniły rekordowe liczby w ciągu 39 letniej histori działalności firmy. Zysk netto spółki przekroczył sumę 72,6 mln USD (100 milionów NZD), uzyskując wzrost w stosunku do roku poprzedniego aż 17%. Kolejną rekordową liczbą jest wskaźnik z zysku operacyjnego EBIDTA, który poprawił się o 13% dając rezulatat 143,5 mln USD.

Uzyskanie rekordowych wyników finansowych przez Grupę Mainfreight jest związane m.in. z rozwojem usługi Air&Ocean. W tym obszarze działalności, operator pozyskał wielu nowych klientów różnych branż, takich jak: automotive, Hi-Tech, medical and health care, Gas and Oli, Chemistry czy FMCG. Firma położyła nacisk na poszerzenie globalnej oferty w zakresie nowych kierunków w obsłudze zarówno importu i eksportu.

Mainfreight w Europie

Kolejnym czynnikiem, który miał zdecydowany wpływ na wzrost zysku jest umocnienie pozycji Mainfreight na europejskim rynku usług logistycznych. Stało się tak zarówno dzięki licznym inwestycjom w tym regionie, jak i rozpoczęciu współpracy z nowymi, dużymi klientami. W konsekwencji, Mainfrieght Europe uzyskał przychody ze sprzedaży  na poziomie 10,3% wyższym w stosunku do roku ubiegłego, a wzkaźnik EBIDTA wzrósł o 20,8%. Grupa spodziwa się dalszego utrzymania trendu wzrostowego w Europie. Obecnie trwa budowa nowych obiektów magazynowych na terenie Holandii oraz Belgii. W tych krajach powstają również nowe biura spedycyjne. Mainfreight zwiększył także zasięg swojej usługi Air&Ocean otwierając oddziały w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Ta inwestycja znacznie poprawiła płynność wymiany handlowej klientów Grupy Mainfreight z całego świata.

Mainfrieght Poland

Również w Polsce rok 2016 był bardzo dobrym okresem. Mainfreight Poland uzyskał 6,6% wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego. Osiągnięty wynik był efektem konstkwentnego rozwoju siatki bezpośrednich linii drobnicowych łączących Polskę z Europą Zachodnią i Południową. Równie istotnym czynnikiem było także pozyskanie nowych klientów dla usługi Air&Ocean. Realizując dalszą strategię rozwoju, Mainfreight Poland uruchomił hub przeładunkowy w Pruszkowie, gdzie konsolidowane są ładunki drobnicowe transportowane z krajów Unii Europejskiej do Ukrainy. To z kolei zaowocowało uruchomieniem regularnej linii drobnicowej z Polski do tego kraju. Oprócz tego, rozwnięto bezpośrednie połączenia dorbnicowe do Hiszpaniii i Portugalii oraz Rumunii.

„Rok 2016 był dla Mainfreight Poland czasem intensywnego rozwoju. Dzięki inwestycjom jakich dokonaliśmy w tym i późniejszym czasie oraz dzięki trafnym decyzjom naszej kadry zarządzającej, pozycja Mainfreight Poland w Europie znacznie wzrosła. Stało się tak m.in. poprzez rozbudowanie siatki linii drobnicowych łączących Polskę z krajami Europy Zachodniej oraz Południowej. To pozwoliło nam pozyskać wielu nowych klientów w tym obszarze działalności. Dzięki popytowi na eksport i import towarów z odleglejszych niż Europa stron, doskonale rozwijała się również nasza usługa Air&Ocean.” - podsumowuje Beata Krawczyk, dyrektor zarządzający Mainfreight Poland. - „W roku 2017 zamierzamy utrzymać trend wzrostowy, rozwijając dalej linie drobnicowe i usługi magazynowe przy jednoczesnej optymalizacji czasu i kosztów. Cieszymy się, że Mainfreight Poland odniósł tak dobre rezultaty finansowe i podąża ścieżką globalnego rozwoju grupy” – dodaje Beata Krawczyk.

*(NZD – dolar nowozelandzki)

O Grupie Mainfreight

Grupa Mainfreight jest jedną z największych grup logistycznych na świecie. Oferuje rozwiązania w ramach łańcuchów dostaw, specjalizując się w transporcie i spedycji drogowej, morskiej lotniczej, logistyce kontraktowej oraz zaawansowanych łańcuchach logistycznych. Działalność operacyjną Grupa Mainfreight rozpoczęła w 1978 roku w Nowej Zelandii w Auckland. Notowana na Nowozelandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w 2015 roku osiągnęła przychód w wysokości 2,28 mld USD. Grupa Mainfreight posiada 240 oddziałów na 5 kontynentach i zatrudnia niemal 6,5 tys. pracowników. W Europie jest obecna od 2011 roku, po przejęciu holenderskiej firmy Wim Bosman, jednego z największych przewoźników drogowych. Mainfreight w Europe działa w 9 krajach (Polska, Holandia, Belgia, Francja, Rumunia, Niemcy, Ukraina, Rosja, Wielka Brytania), dysponuje własną powierzchnią magazynową 340 tys. m² oraz posiada doskonale rozwiniętą sieć linii drobnicowych i magazynów cross-dockowych. Na całym świecie Grupa Mainfreight działa w oparciu o standardy jakości – ISO 9001 i 14001, HACCP i LEAN & GREEN (proekologiczny system zarządzania). Swoją biznesową strategię Grupa Mainfreight opiera na tradycyjnych wartościach silnie związanych z kulturą i stylem życia mieszkańców Nowej Zelandii. Przy podejmowaniu decyzji biznesowych Mainfreight zawsze kieruje się 100-letnią wizją rozwoju i hasłem „Special people, special company”.
Więcej informacji na  www.mainfreight.com

Mainfreight Poland jest częścią Grupy Mainfreight oraz kompleksowym dostawcą rozwiązań logistycznych w ramach łańcuchów dostaw. W Polsce Mainfreight jest obecny od 2012 roku, dzięki przejęciu firmy Wim Bosman, działającej na polskim rynku od 2005 roku. Specjalizuje się w transporcie drogowym, spedycji morskiej oraz lotniczej. Dzięki rozwiniętej siatce drogowych połączeń drobnicowych i niestandardowej realizacji usług, operator zapewnia krótszy czas transportu ładunków m.in. do Holandii, Belgii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii oraz na Ukrainę. Mainfreight Poland posiada flotę własną liczącą 100 zestawów ciężarowych i współpracuje z podwykonawcami, dysponującymi ponad 200 autami. Dzięki miedzynadowowej siatce połączeń Grupy, Mainfreight Poland konsekwentnie rozszerza zakres obsługi kierunków międzynarodowych zapewniając najwyższą jakość usług. Siedziba główna mieści się w Pruszkowie k/Warszawy, firma posiada 3 oddziały, w Warszawie, Katowicach i Poznaniu. Obecnie zatrudnia ok. 150 osób, a budując zespół kieruje się trzema wartościami: kulturą, wspólnotą oraz filozofią firmy opartej na 100-letniej wizji rozwoju - stanowią one zarazem trzy filary grupy Mainfreight.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40950,00 $ tona 1,77% 25 lis
 Cynk 3431,00 $ tona 0,06% 25 lis
 Aluminium 2740,00 $ tona 1,56% 25 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.