• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Radni chcą rozocząć prace nad poprawkami do Studium dotyczącymi terenów leśnych oraz plaży na Stogach

pc

20.04.2018 03:44 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Radni chcą rozocząć prace nad poprawkami do Studium dotyczącymi terenów leśnych oraz plaży na Stogach

Partnerzy portalu

Radni chcą rozocząć prace nad poprawkami do Studium dotyczącymi terenów leśnych oraz plaży na Stogach - GospodarkaMorska.pl

Prezydent Paweł Adamowicz oraz Radni Klubu Platformy Obywatelskiej złożą w piątek wspólny wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, na której rozpoczną się prace nad wprowadzeniem poprawek do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Zmiany zapisów dotyczyć będą terenów leśnych oraz plaży zlokalizowanych na Stogach.

Po zakończeniu obrad LI sesji Rady Miasta Gdańska, podczas której Radni Klubu PO zagłosują za uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska odbędzie się sesja specjalna, w trakcie której radni podejmą uchwałę rozpoczynającą prace nad wprowadzeniem zmian nowo uchwalonego Studium w dwóch aspektach - dotyczących 10 ha plaży oraz ok. 40 ha terenu leśnego położonego w sąsiedztwie gdańskiego portu. Zmiana dotyczyć ma przeznaczenia tych terenów z funkcji przemysłowo-portowo-składowej na utrzymanie funkcji plaży, wydm i lasu.

Radni Miasta Gdańska podkreślają, że uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska jest niezbędne. Na opracowanie, które wyznacza kierunki rozwoju Gdańska w perspektywie najbliższych 30 lat czeka całe miasto, w szczególności mieszkańcy Gdańska, których dzielnice będą się mogły rozwijać.

Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i potrzebom mieszkańców dzielnicy Stogi, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Radni Klubu Platformy Obywatelskiej zdecydowali się podjąć środki nadzwyczajne i jeszcze tego samego dnia, po uchwaleniu Studium, będą wnioskować o zmianę jego zapisów.

Dziękujemy za wysłane grafiki.