• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Portowy jubileusz w Szczecinie i Świnoujściu

07.10.2015 12:00 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Portowy jubileusz w Szczecinie i Świnoujściu
Portowy jubileusz w Szczecinie i Świnoujściu - GospodarkaMorska.pl

Przedstawiciele środowiska morskiego, a także świata biznesu i polityki uczestniczyli w głównej uroczystości obchodów 65-lecia polskiego zarządu w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Gala odbyła się 6 października 2015 r. w Filharmonii Szczecińskiej. Wzięła w niej udział wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć.

Spotkanie było doskonałą okazją do przypomnienia historii portu, jak i zaprezentowania dorobku zespołu portowego oraz podkreślenia jego roli w rozwoju obu miast i całego regionu.

    "Dostosowanie infrastruktury portowej do zmieniającej się struktury obrotów przeładunkowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu spowodowało zmianę ich charakteru. Z portów masowych stały się portami uniwersalnymi" - podkreśliła w swoim przemówieniu podsekretarz stanu.

Wiceminister podsumowała projekty zrealizowane przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przy udziale środków UE. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 zrealizowano 3 projekty o wartości ok. 148 mln zł. W kolejnej perspektywie finansowej w latach 2007-2013 na rozwój portów i dostępu do nich zostało przeznaczone ok. 977 mln zł.

Wiceminister wspomniała również o nowej perspektywie finansowej, w której przewiduje się realizację 11 projektów obejmujących budowę infrastruktury portowej i dostępu do portów o wartości ponad 3 mld zł, co oznacza ponad 3-krotny wzrost wartości inwestycji, które będą realizowane z udziałem środków UE.

    "Tak znaczny wzrost wielkości środków przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne świadczy o roli, jaką pełnią oba porty w systemie transportowym Polski i Europy" - dodała D. Pyć.

Podsekretarz stanu wspomniała także o inwestycjach realizowanych z budżetu państwa. W ramach programu wieloletniego na lata 2008-2014 pn. Budowa falochronu osłonowego dla Portu Zewnętrznego w Świnoujściu o wartości ponad 1 mld zł, został wybudowany falochron osłonowy, nowy tor podejściowy do portu w Świnoujściu, obrotnica dla statków. Wykonano także prace modernizacyjne na istniejącym torze podejściowym do Świnoujścia.

Składając gratulacje i dziękując za dotychczasową współpracę, wiceminister życzyła Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz pracownikom spółki dalszych sukcesów i wspaniałych perspektyw rozwojowych oraz pozyskania nowych, ważnych kontrahentów biznesowych.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.