• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Nowe władze Związku Armatorów Polskich

22.04.2016 08:16 Źródło: własne
Nowe władze Związku Armatorów Polskich - GospodarkaMorska.pl

Podczas walnego zebrania Związku Armatorów Polskich (ZAP) wybrano nowe władze.  Na kolejną, dwuletnią kadencję zostali ponownie wybrani piastujący swoje funkcje prezesi.

Prezesem ZAP pozostał Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny PŻM, a wiceprezesami: Jacek Wiśniewski, prezes Euroafrica Linie Żeglugowe oraz Roman Woźniak, prezes Polskich Linii Oceanicznych. Natomiast funkcję sekretarza generalnego objął Piotr Żelazko, który również pozostał na swoim stanowisku.

Związek Armatorów Polskich powołano 25 maja 1929 r. w Gdyni. Jego inicjatorem i pierwszym prezesem zarządu był Julian Rummel, dyrektor państwowego przedsiębiorstwa armatorskiego "Żegluga Polska".

Celem związku, który od początków swego istnienia skupiał wszystkich najważniejszych polskich przewoźników morskich, była ochrona interesów członków związku przed nieuczciwą konkurencją, prowadzenie wspólnej polityki frachtowej, taryfowej, ubezpieczeniowej itp. ZAP -jako związek pracodawców - reprezentował również polskich armatorów wobec pracobiorców, a także administracji morskiej, Rady Interesantów Portu Gdyni i Gdańska, innych organizacji zawodowych, takich jak np. Polski Związek Maklerów Okrętowych oraz międzynarodowych organizacji żeglugowych. ZAP nie przerwał swojej działalności również podczas II wojny światowej, gdy tymczasowo jego siedzibę przeniesiono do Londynu.
Po wojnie, ze względu na niesprzyjające związkom pracodawców warunki polityczno-społeczne w Polsce, działalność ZAP-u była zawieszona. Wznowiono ją praktycznie dopiero 17 lutego 1983 r., gdy dyrektorzy naczelni 3 największych pol-skich armatorów: Polskich Linii Oceanicznych, Polskiej Żeglugi Morskiej i Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, powołali Związek Armatorów Polskiej Marynarki Handlowej (ZA PMH). Cele tej organizacji były bardzo podobne do zadań ZAP-u. Związek w takiej postaci istniał 10 lat, w czasie których odbył 18 posiedzeń. W 1992 r., podczas jednego z posiedzeń związku, powstała koncepcja przekształcenia ZA PMH w związek pracodawców, nawiązujący bezpośrednio do zało-żeń i tradycji utworzonego w 1929 r. ZAP-u. Formalne przekształcenie nastąpiło 3 września 1993 r. decyzją przedstawicieli 13 polskich przedsiębiorstw armatorskich. Pierwszym prezesem nowo reaktywowanego ZAP-u został Henryk Dąbrowski, pełniący wtedy funkcję dyrektora naczelnego PLO.

W przyjętym programie określono następujące kierunki działania związku:
•    aktywne uczestnictwo w kreowaniu polityki morskiej państwa,
•    dążenie do stworzenia warunków konkurencyjności polskiej flocie transportowej na międzynarodowych rynkach przewozów morskich,
•    stworzenie racjonalnego systemu finansowania inwestycji tonażowych armatorów polskich,
•    ochrona krajowego rynku pracy załóg pływających,
•    uczestnictwo w procesach legislacyjnych dotyczących administracji morskiej, przepisów celnych i podatkowych, a także przepisów finansowych dotyczących polskiego transportu morskiego,
•    współpraca zagraniczna poprzez uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach żeglugowych, popularyzacja gospodarki morskiej w środkach masowego przekazu i uczestnictwo w krajowych programach prezentujących gospodarkę morską.

Obecnie ZAP liczy 16 Członków.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.