• <
PZT_1100x200_gif_2020

ME konsultuje Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski ME konsultuje Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
ME konsultuje Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych - GospodarkaMorska.pl
22.09.2016 Źródło: własne

Ministerstwo Energii 20 września 2016 r. skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt dokumentu pt. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Krajowe ramy polityki formułują cele i instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego w postaci CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zawierają:

- ocenę aktualnego stanu i określenie możliwości przyszłego rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych w sektorze transportu,

- określenie ogólnych i szczegółowych celów dotyczące infrastruktury:
- do ładowania pojazdów elektrycznych;
- do tankowania gazu ziemnego w postaci CNGi LNG oraz
- rynku pojazdów napędzanych tymi paliwami;
- propozycje instrumentów wspierających osiągnięcie ww. celów oraz niezbędne do wdrożenia założeń Planu Rozwoju Elektromobilności,
- wskazanie aglomeracji miejskich i obszarów gęsto zaludnionych, w których mają powstać publicznie dostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych i punkty tankowania CNG.

Ministestwo Energii zaprasza do zgłaszania uwag do ww. dokumentów w terminie do 14 października 2016 r. na adres Ministerstwa Energii pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa, w tym również na adres elektroniczny szymon.bylinski@me.gov.pl.

Dokument został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych są jednym z trzech elementów opracowanego w Ministerstwie Energii Pakietu na Rzecz Czystego Powietrza, na który składają się również Plan rozwoju elektromobilności w Polsce oraz Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Trwają również konsultacje tych dokumentów.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.