• <
port_rezerwa_mega_1100_200

IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk już w najbliższą środę

pc

19.06.2017 15:39 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk już w najbliższą środę
IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk już w najbliższą środę - GospodarkaMorska.pl

IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk odbędzie się 21 czerwca w Gdańsku. Temat przewodni to: „Rok Rzeki Wisły 2017 – drogi wodne w węzłach miejskich CNC w Polsce – wyzwania i szanse”.

Sala Obrad Rady Miasta Gdańska – Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 
Gdańsk, 21 czerwca 2017 roku, godz. 10.00

Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć gospodarczych tej części Europy. Rolę korytarza należy rozpatrywać zarówno z punktu widzenia regionu, Polski, jak i całej Europy. Dla regionów nadmorskich to szansa na dynamiczny rozwój przeładunków portowych i całej gospodarki morskiej. Dla Polski stanowi on szansę na rozwój licznych terminali, centrów logistycznych i parków magazynowych kreujących wartość dodaną i ulokowanych na obszarze całego kraju. W końcu dla Europy korytarz jest szansą na dywersyfikację struktury przepływów towarowych, wykreowanie sytuacji, w której miejsca koncentracji masy ładunkowej lokalizowane będą nie tylko na Zachodzie, ale także na wschód od Łaby.

IV Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk, które odbędzie się w Gdańsku 21 czerwca 2017r. skupione będzie przede wszystkim wokół tematyki rozwoju miast w kontekście węzłów miejskich oraz rozwoju dróg wodnych śródlądowych (Rok Wisły) o charakterze samorządowo-eksperckim.

Konferencja jest imprezą cykliczną, tegorocznym organizatorem Forum jest Związek Miast i Gmin Morskich wchodzący w skład Porozumienia samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk podpisanego w Gdyni 14 listopada 2003 roku i odnowionego 9 grudnia 2013 roku. Pozostałymi sygnatariuszami porozumienia są: Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1, Konsorcjum Samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty oraz Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

PROGRAM

9.30 – 10.00 rejestracja

Blok I prowadzenie: Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor biura Związku Miast i Gmin Morskich

10.00 – 10.10 Powitanie – A. Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich

10.10 – 10.25 Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk w polityce europejskiej – Ryszard Świlski, prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

Wpływ Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury:

10.25 – 10.40 Porty Morskie – Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich

10.40 – 10.55 Infrastruktura drogowa – Wojciech Szczurek, prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej

10.55 – 11.10 Infrastruktura kolejowa – Piotr Niedźwiecki, prezes Konsorcjum Samorządowego dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty

11.10 – 11.25 Drogi Wodne Śródlądowe – Tomasz Sowiński, prezes Związku Miast Nadwiślańskich

11.25 – 11.35 Dyskusja

11.35 – 11.50 przerwa kawowa

Blok II prowadzenie: Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

11.50 – 12.00 Konwencja AGN i programy unijne wspierające funkcjonowanie Korytarza Bałtyk-Adriatyk - wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - tbc

12.00 – 12.10 Wpływ EDW na Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju oraz działania służące osiąganiu wskaźników EDW - wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju - tbc

12.10 – 12.25 Współpraca międzyregionalna na rzecz rewitalizacji polskich odcinków planowanych Międzynarodowych Dróg Wodnych  E40 i E70 - Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

12.25 – 12.35 Porozumienie o współpracy Wojewodów na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły – Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski - tbc

12.35 – 12.50 "Innowacyjne jednostki na żegludze śródlądowej" - prof. dr hab. Zbigniew Burciu, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny

12.50- 14.05 Potencjał rozwoju dróg wodnych śródlądowych na przykładzie miast Polski:

- Węzeł miejski Gdańsk – Gdynia – Sopot – potencjał rozwojowy - Alan Aleksandrowicz, prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego

- „Projekt flagowy TENTacle – autostrada Bałtyk-Wisła” dr Michał Tuszyński, Urząd Miasta Gdyni

- Szczecin – przedstawiciel miasta, tbc

- Elbląg – przedstawiciel miasta, tbc

- Bydgoszcz – przedstawiciel miasta, tbc

- Wrocław – przedstawiciel miasta, tbc       

14.05 – 14.20 Podsumowanie i dyskusja – Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

14.20 – 15.00 lunch

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40950,00 $ tona 1,77% 25 lis
 Cynk 3431,00 $ tona 0,06% 25 lis
 Aluminium 2740,00 $ tona 1,56% 25 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.