• <

Gdynia w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk

ew

06.06.2018 07:51 Źródło: gdynia.pl
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Gdynia w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk

Partnerzy portalu

Gdynia w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk - GospodarkaMorska.pl

W poniedziałek, 11 czerwca, Gdynię odwiedzą przedstawiciele Komisji Europejskiej- prof. Kurt Bodewig (koordynator korytarza Bałtyk – Adriatyk) oraz Brian Simpson (koordynator Autostrad Morskich). Powodem wizyty studyjnej będzie prezentacja prac oraz planów dla rozwoju systemu transportowego Gdyni, obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także żeglugi bliskiego zasięgu Gdynia – Karlskrona (Szwecja) – w ciągu korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk.

Wizyta ma ogromne znaczenie. Koordynatorzy niedawno opublikowali swoje dokumenty programowe. Są one podstawą wydatkowania środków unijnych na projekty transportowe w obszarze korytarza Bałtyk - Adriatyk.  Na ok. 550 projektów, przewidzianych do realizacji do 2030 r. w całym pasie korytarza Bałtyk - Adriatyk, 21 z nich (o wartości ok. 3 mld euro) będzie realizowanych w Gdyni. Projekty gdyńskie dotyczą m.in.: połączenia centrum miasta z północnymi dzielnicami, modernizacji Estakady Kwiatkowskiego, poprawy kolejowej dostępności portu Gdynia, budowy Via Maris (Droga Czerwona oraz północny odcinek Obwodnicy Trójmiasta), czy budowy publicznego terminalu promowego.
Ważnym ogniwem obsługującym ładunki i pasażerów w relacji Gdynia-Karlskrona (Europa Środkowa-Skandynawia) jest autostrada morska. Połączenie to posiada jeden z największych potencjałów wzrostu w regionie Morza Bałtyckiego.

Lokalizacja Gdyni jako łącznika korytarza Bałtyk - Adriatyk ze Skandynawią oraz ważnej części metropolii trójmiejskiej nabiera zatem szczególnego znaczenia politycznego i gospodarczego.

Miasto i port Gdynia wykorzystują współpracę: metropolitalną (w ramach stowarzyszenia Gdańsk-Gdynia-Sopot), transgraniczą z partnerami ze Szwecji (partnerstwo województwa pomorskiego i regionu Blekinge, partnerstwo Gdyni i Karlskrony, współpraca Stowarzyszenia Baltic Link i Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej), a także krajową (Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk) – do przedstawienia koordynatorom spójnego i dojrzałego stanowiska na rzecz realizacji inwestycji korytarzowych na terenie Polski, Trójmiasta i Gdyni.


Korytarz Bałtyk-Adriatyk powinien być bowiem przekształcony w korytarz trwałego wzrostu społeczno-gospodarczego.

Wizyta koordynatorów w Gdyni będzie również stanowić forum dyskusyjne ok. 100 interesariuszy korytarza w Polsce, m.in. ministerstw, urzędów marszałkowskich, gmin, operatorów kolejowych i drogowych i in., nad  połączeniami infrastruktury TEN-T w węzłach miejskich, zaangażowania władz różnego szczebla i korzyści płynących z integracji regionów i miast w ramach korytarzy. Podczas spotkania z unijnymi koordynatorami będą również obecni przedstawiciele miasta Karlskrona oraz regionu Blekinge. Wspólnie z polskimi partnerami zostanie podpisane polsko-szwedzkie porozumienie samorządowe, informujące Komisję Europejską o potencjale przedłużenia korytarza Bałtyk-Adriatyk do Szwecji.

Przewidziane jest także podpisanie przez sześć polskich organizacji samorządowych Memorandum do premiera Rządu RP o uznanie budowy Korytarza Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne (Trójmorze) – za Wielki Projekt dla Polski.

Następnego dnia obaj koordynatorzy odbędą podróż studyjną na trasie Karlskrona-Alvesta.

Źródło:
gdynia.pl

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34250,00 $ tona 0,29% 25 maj
 Cynk 3749,00 $ tona -0,50% 25 maj
 Aluminium 2829,00 $ tona -1,77% 25 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.