• <

Port Vordingborg – wartościowy partner Elbląga na morskim szlaku E60

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port Vordingborg – wartościowy partner Elbląga na morskim szlaku E60

Partnerzy portalu

Port Vordingborg – wartościowy partner Elbląga na morskim szlaku E60 - GospodarkaMorska.pl
Fot. Port Vordingborg

Niedawno przedstawiciele miast i portów Elbląg i duńskiego Vordingborg  podpisali list intencyjny o współpracy. Jego celem jest rozwój połączeń morskich pomiędzy Polską a Danią – informuje Ambasada RP w Kopenhadze, w której spotkali się przedstawiciele obu samorządów i portów.

Ze strony polskiej sygnatariuszami listu byli prezydent Elbląga Witold Wróblewski oraz dyrektor Portu Morskiego w Elblągu Arkadiusz Zgliński, ze strony duńskiej burmistrz Vordingbroga Mikael Smed i przewodniczący Rady Miasta Vordingborg Daniel Irvold.

List intencyjny na E60

Wydarzenie zostało wspólnie otwarte przez Ambasadora RP w Danii Antoniego Fałkowskiego oraz Ambasadora Danii w Polsce Olego Tofta. Vordingborg i Elbląg będą przede wszystkim pracować wspólnie na rzecz zwiększenia konkurencyjności portów, wzmocnienia ich pozycji w regionie Morza Bałtyckiego.

Będzie również szansa do pozyskania nowych ładunków, wymiany rozwiązań technologicznych, uruchomienia regularnych połączeń żeglugowych, co w rezultacie będzie miało pozytywny wpływ na rynek lokalny i regionalny – informowała Ambasada RP w Kopenhadze.

– Porozumienie stwarza szanse na zwiększenie aktywności na połączeniu żeglugowym E60 oraz rozwój naszych portów – mówił Jan Jaap Cramer, prezes zarządu Vordingborg Port w czasie prezentacji portu we Władysławowie w ramach spotkania uczestników projektu Incone60.

Umowa gospodarcza we wrześniu

– Podpisanie listu intencyjnego jest początkiem naszej współpracy, którą chcemy umocnić podpisując we wrześniu umowę – mówił dyrektor Arkadiusz Zgliński w czasie spotkania z dziennikarzami Bałtyckiego Klubu Dziennikarzy Morskich BSSC.

Teraz trwają prace nad przygotowaniem umowy gospodarczej. Dokument ten będzie zawierał precyzyjne informacje o założeniach współpracy i oczekiwanych rezultatach.

– Podpisanie umowy gospodarczej planowane jest na wrzesień 2022 roku. Co ważne, współpraca będzie dwufalowa – między portami, ale również między samorządami, dlatego podpisywaliśmy ten list również z burmistrzem Vordingborga – deklarował prezydent Elbląga Witold Wróblewski na łamach Elbląg.eu.

Port Vordingborg – reaktywacja

– Port w Vordingborg został zlikwidowany w 1990 r. i okazjonalnie cumował tu jedynie jacht królewski – mówił prezes zarządu Vordingborg Port do uczestników projektu Incone60.

Port wypadł z obiegu pod presją deweloperów i na skutek globalizacji, która skierowała transport na połączenia głębokowodne i kontynentalne. W rezultacie firmy działające w porcie upadły, a nabrzeża ulegały stopniowej degradacji. W 2014 roku samorząd postanowił port reaktywować. Wykorzystano koniunkturę związaną z budową w sąsiedztwie mostu oraz działaniami proekologicznymi w sąsiedztwie portu.   

Vordingborg to miasto liczące około 9 tys. mieszkańców, położone w regionie Zelandia w Danii. Wydawało się, że nie jest to zaplecze dające szansę na rozwój portu. Nie wszyscy byli za reaktywacją portu, ale przeważyły głosy prorozwojowe. W 2014 r. postawiono na reaktywację, a nawet więcej – na rozwój i rozbudowę portu.

Nowa strategia na 4 etapy

– Opracowaliśmy strategię rozwoju portu. Znaczna rozbudowa Portu Vordingborg w celu przyciągnięcia nowych firm żeglugowych i stworzenia możliwości rozwoju dla jeszcze istniejących firm – przypomina prezes Cramer. Postanowiono, że port będzie rozbudowywany w 4 etapach przy istotnym zaangażowaniu funduszy zewnętrznych.

– Przyjęto, że każdy etap musi być finansowany przez nowe umowy dzierżawy gruntów i deklarację zapewnienia obrotu towarowego – mówił Cramer. Etapy od 1 do 3 rozbudowy portu wykonano w latach 2015-2019. Etap 4 rozpoczęto w 2019 i powinien zostać sfinalizowany do 2027 r. Postanowiono port pogłębić do 10,4 m.

Postawiono na to, że rozbudowa portu będzie realizowana w sposób zrównoważony, czyli po prostu będzie przyjazna dla środowiska. W wykonywaniu planów pomogło aktywne uczestnictwo w projektach zasilanych środkami z Unii Europejskiej.

DUAL Ports

Takim ambitnym projektem jest na przykład DUAL Ports. W jego ramach rozbudowę portu wykonuje się z uwzględnieniem postulatu zmniejszenia śladu środowiskowego i aktywizacji regionalnej przedsiębiorczości w portach. Zwraca się również uwagę, by zapewnić długotrwałość funkcjonowania portu i rozwijać zasoby ludzkie.

Stawia się na promowanie odpowiedzialnego rozwoju i wspieranie oraz rozwój zorientowany na ekoinnowacje. Wśród nich chodzi o poprawę efektywności energetycznej portów i ich wydajności oraz dekarbonizację przy obniżonych kosztach zużycia energii. A wszystko to zmierza do uzyskania nowej wiedzy i ekologicznych oraz efektywnych ekonomicznie inwestycji.

Soil Project – nowy ląd dla nowych inwestorów

Czwarty etap rozbudowy portu koncentruje się na rekultywacji terenu, który powiększy teren portu o ok. 3,2 tys. m2. Dodatkowy teren w pobliżu nabrzeża osiągnie powierzchnię ok. 3 tys. Powstanie nowe nabrzeże o długości 150 m. Dziś port Vordingborg ma około. 180 tys. m2.

Nowa inwestycja sprawi, że nastąpi podwojenie terenu portu. Ciekawa jest również inżynieria finansowa wykonania tak rozległych prac inwestycyjnych. Otóż koszty wykonania etapu 4 rozbudowy portu pokrywane są z opłaty za odbiór ziemi i innych przemysłowych produktów resztkowych, które zostaną wykorzystane do wykonania nowego terenu na dotąd zalanych terenach. Port nie musi więc zaciągać kredytów na inwestycje infrastrukturalne.

Recykling i zalądowienie

Projekt obejmuje więc plan terenu, który zastanie zasypany ziemią i produktami z recyklingu z innych projektów budowlanych. Pomysł wziął się stąd, że  w wielu projektach budowlanych w Danii generowane są ogromne ilości ziemi i innych przemysłowych produktów resztkowych.
Dzięki ustanowieniu projektu odnowy w Południowej Zelandii firmy w gminie i okolicy będą miały łatwiejszy dostęp do usuwania gleby w pobliżu swoich projektów budowlanych.

– Port Vordingborg ma duże doświadczenie w projektach naprawczych, ponieważ port był partnerem unijnego projektu Interreg DUAL Port. Etap 4 jest częścią pierwotnego planu głównego i dlatego jest naturalnym przedłużeniem tych doświadczeń. W niedawno zakończonej rozbudowie portu wykorzystano również szereg produktów pochodzących z recyklingu – podkreślał w czasie prezentacji dyrektor Cramer.

Reaktywacja biznesu

Ostatnia rozbudowa portu zakończyła się w marcu 2019 r., co doprowadziło do inwestycji lokalnych firm w terminale portowe, urządzenia i siłę roboczą. W 2013 r. było niewielu pracowników.

– Obecnie w zarządzie Portu Vordingborg pracują 4 osoby, ale na terenie portu zatrudnienie znalazło 40 osób. Jeszcze kilka lat temu na terenie portu działały 3 firmy – obecnie działa 13 różnych firm zajmujących się m.in. eksportem i importem pasz, zbóż, nawozów i surowców – wymienia dyrektor Portu Vordingborg i przewiduje, że wraz z dalszą rozbudową portu będzie miejsce dla kolejnych firm.

– Można powiedzieć, że Vordingborg to taki port-bliźniak Elbląga – twierdzi dyrektor Zgliński. W ciągu 10 lat przeładunki wzrosły z około 260 tys. t do ponad 1 mln t. W Elblągu dotąd takiego wyniku nie udało się osiągnąć.

Budowa Kanału Żeglugowego i inwestycje Urzędu Morskiego w Gdyni stwarzają szansę na rozwój podobny jak w porcie duńskim. Miejmy nadzieję, że szanse zostaną wykorzystane. Elbląg wybrał do współpracy partnera z dobrym dorobkiem. Warto z niego skorzystać.


okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.