• <

Morska Jednostka Rakietowa bierze udział w estońskim ćwiczeniu "Spring Storm 24"

Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Morska Jednostka Rakietowa bierze udział w estońskim ćwiczeniu "Spring Storm 24"

Partnerzy portalu

Fot. Służby Prasowe 3. FO

Do Estonii na pokładzie ukraińskiego samolotu Antonow przyleciał komponent sił lądowych 3. Flotylli Okrętów. Morska Jednostka Rakietowa weźmie udział w cyklicznym, największym ćwiczeniu estońskich sił zbrojnych, trwających od 6 do 17 maja.

W tym ćwiczeniu bierze udział łącznie 14 tys. żołnierzy estońskich oraz z kilkunastu państw sojuszniczych NATO, w tym z Polski. Tegoroczna edycja ma na celu przećwiczenie prowadzenia operacji obronnych w warunkach wojny konwencjonalnej poprzez współpracę estońskiej dywizji i sojuszniczych kontyngentów, z uwzględnieniem innych rodzajów sił zbrojnych i struktur dowodzenia. Dotyczy to działań na lądzie, w morzu i w powietrzu. Głównymi jednostkami uczestniczącymi w ćwiczeniu są estońska 2. Brygada Piechoty i zgrupowanie tamtejszej Obrony Terytorialnej. Miejsca działań w tegorocznej edycji "Spring Storm" znajdują się w okręgach Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu i Mulgi i Viljandi. Zwiększony ruch i aktywność sił obronnych i jednostek sojuszniczych będą zauważalne w różnych częściach Estonii przed, w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń.

W trakcie działań wojskowych będą wykorzystywane różne narzędzia symulacyjne, mające zbliżyć warunki ćwiczeń do bliskich realnych polu walki, stąd w użyciu będą wywołujące hałas ślepa amunicja, granaty ćwiczebne oraz flary. Użycie ciężkiego sprzętu, samolotów i narzędzi symulacyjnych może powodować znaczne natężenie hałasu, stąd władze ostrzegły lokalnych mieszkańców, by w trakcie trwania ćwiczeń trzymali dzieci oraz zwierzęta w domach.  Uczestnicy tegorocznej edycji "Spring Storm" dołożą także wszelkich starań, aby uniknąć uszkodzeń infrastruktury lokalnej. 

W tym roku po raz pierwszy podczas "Spring Storm" będzie ćwiczone dostarczanie ludności powiadomień o zagrożeniach, co zostanie zrealizowane we współpracy z Zarządem Ratownictwa i Centrum Reagowania Kryzysowego. Instytucje te wraz z wojskiem intensywnie współpracowały, aby zapewnić, że powiadomienia o niebezpieczeństwie są dostarczane automatyczne, szybko i że wszystkie strony mogą prawidłowo korzystać z niezbędnych systemów powiadamiania. Komunikaty przekazywane podczas ćwiczeń będą dotyczyły zmian w zarządzaniu ruchem lub użycia syren i innych systemów powodujących hałas. Zajdzie również konieczność zmiany w organizacji ruchu samochodowego i kolejowego.

"Spring Storm 24" to największe coroczne ćwiczenia sił obronnych Estonii, w ramach których są wdrażane procedury związane z planowaniem i prowadzeniem operacji wojskowych. Pozwala to wzmacniać relacje i współpracę między estońskimi i sojuszniczymi żołnierzami. W ćwiczeniach biorą udział żołnierze służby czynnej, poborowi, rezerwiści, ochotnicy z Ligi Obrony oraz kontyngenty z państw NATO.ę. Podczas "Spring Storm" są ćwiczone działania obronne z siłami obronnymi i uczestniczącymi jednostkami sojuszniczymi, co służy także jako egzamin końcowy dla poborowych, którzy rozpoczęli służbę w 2023 roku. Tegoroczna edycja jest też częścią serii ćwiczeń NATO pk. "Steadfast Defender 2024", stanowiąc istotny element tego największego przedsięwzięcia sojuszu od czasu Zimnej Wojny. Przez sześć miesięcy od stycznia do lipca 2024 roku bierze w nim udział prawie 90 000 uczestników ze wszystkich 32 państw członkowskich. Szersze ramy ćwiczenia zostały wyznaczone przez potwierdzone regionalne plany obronne NATO. W jego ramach były prowadzone także cykliczne ćwiczenia polskiej Marynarki Wojennej "Wargacz" i "Ostrobok" a także lądowe "Dragon".

Dla Morskiej Jednostki Rakietowej z Siemirowic, wchodzącej w skład 3. Flotylli Okrętów, to kolejna okazja, by pokazać swoje zdolności do działania na terenie Estonii. Dochodziła do tego kwestia użycia transportu lotniczego, potwierdzając możliwość szybkiego przemieszczenia znacznej techniki wojskowej do miejsca przeznaczenia i szybkiego osiągnięcia gotowości operacyjnej. Wiąże się to z prowadzeniem takich działań jak zgrywanie bojowe (faza CET/FIT, Combat Enhancement Training and Force Integration Training), przemieszczenia do punktu docelowego stacjonowania, a następnie odtwarzania gotowości jednostki oraz przeprowadzenia rekonesansu rejonów stanowisk startowych (RSS), skąd moduł dywizjonu MJR będzie mógł prowadzić swoje działania. Po zakończeniu zgrywania bojowego moduł będzie mógł wejść w główną fazę ćwiczenia (tactical exercise - TACEX), w ramach której najpewniej zrealizuje epizody taktyczne, w tym realizację symulowanych uderzeń rakietowych zarówno wskazanych, jak i wykrytych celów nawodnych. Dojdą do tego zapewne procedury zapewnienia ochrony wojsk własnych przy współpracy z siłami sojuszniczymi, realizując zadania w zakresie projekcji sił i odstraszania. 

Podczas tego ćwiczenia będą sprawdzać się też w zwalczaniu zagrożeń na lądzie i na morzu, co ma szczególne znaczenie. Estonia, z racji na sąsiedztwo z Rosją i dużą mniejszość rosyjską na swoim terenie, jest państwem frontowym, który z racji na swoje małe rozmiary oraz nieduży potencjał ludnościowy musi liczyć się ze swoimi słabościami, jednocześnie wzmacniając sojusznicze relacje, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Kryzysowe sytuacje, jak uszkodzenie kabli przesyłowych pod Bałtykiem czy gazociągu Balticconnector w Zatoce Fińskiej, o co oskarżana jest Rosja, to tylko jedne z wielu aspektów wskazujących  na zagrożenia dla tego nadbałtyckiego państwa. Stąd mocno ono też inwestuje w swój potencjał wojskowy, regularnie też ćwicząc działania w każdej domenie. Wspólne ćwiczenia z Polakami służą również zdobywaniu doświadczenia w działaniu nabrzeżnych dywizjonów rakietowych, gdyż Estonia również planowała stworzenie jednostki o podobnych zdolnościach. Rozmieszczenie jej na terenie kraju ma stanowić wzmocnienie obrony kraju przed atakami z morza, zarówno rakietowych jak i desantu.

Galeria: Służby Prasowe Sił Zbrojnych Estonii

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.