• <

Polscy marynarze sprawdzali swoje umiejętności podczas międzynarodowego ćwiczenia REPMUS 23 w Portugalii

25.09.2023 12:09 Źródło: Służby Prasowe MW
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Polscy marynarze sprawdzali swoje umiejętności podczas międzynarodowego ćwiczenia REPMUS 23 w Portugalii

Partnerzy portalu

Fot. 13. Dywizjon Trałowców

Od 11 do 12 września na portugalskim wybrzeżu odbywało się ćwiczenie REPMUS 23, skupiające się na integracji morskich systemów bezzałogowych, wykorzystaniem ich podczas operacji, a także kwestii szkolenia i gotowości wykorzystującego je personelu. Do udziału w tym przedsięwzięciu zostali zaangażowani także polscy marynarze z 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Polska Marynarka Wojenna stale intensyfikuje proces wdrażania oraz wykorzystania systemów autonomicznych. Z powodzeniem biorą one udział w ćwiczeniach i operacjach przeciwminowych, znajdując się w wyposażeniu okrętów 12. i 13. Dywizjonu Trałowców 8. FOW. W tym względzie ćwiczenie REPMUS było świetną okazją do współpracy oraz wymiany doświadczeń, jak również do rozwoju koncepcji oraz systemów w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych w domenie nawodnej, powietrznej oraz podwodnej.

Marynarze z Polski zaprezentowali podczas ćwiczeń pojazd autonomiczny typu Gavia, wykorzystywany przez nich do działań przeciwminowych od 2013 roku. Obecnie znajduje się w wyposażeniu m.in. niszczycieli min typu Kormoran 2. Jest wykorzystywany do działań związanych z m.in. poszukiwaniem i identyfikacją potencjalnych obiektów niebezpiecznych znajdujących się pod wodą.

Ćwiczenie REPMUS 23 (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems) odbywa się cyklicznie w tym samym regionie i skupia na rozwoju zdolności i interoperacyjności. Od 2019 roku jego głównym organizatorem jest Portugalia, a współorganizatorami Centrum NATO ds. Badań i Eksperymentów Morskich (NATO Centre for Maritime Research and Experimentation, CMRE), Laboratorium Systemów i Technologii Podwodnych Uniwersytetu w Porto (Laboratory for Underwater Systems and Technology, LSTS), oraz Natowska Inicjatywa Morskich Systemów Bezzałogowych (NATO’s Maritime Unmanned Systems Initiative, MUSI). W ćwiczeniach uczestniczy łącznie piętnaście państw NATO, w tym Polska. Dwa wśród zaangażowanych krajów, Irlandia oraz Szwecja, są partnerami przedsięwzięcia, co ma szczególnie znaczenie dla drugiego z nich, w związku z trwającym akcesem do struktur sojuszu. Udział w takich przedsięwzięciach to cenne doświadczenie, pozwalające szwedzkim marynarzom wdrożyć się w procedury i sposób działania NATO.

W tym samym czasie, 18 września, rozpoczęło się kierowane przez NATO ćwiczenia Dynamic Messenger 23, w które zaangażowano 1100 pracowników cywilnych oraz 1000 żołnierzy. W ćwiczeniach uczestniczy czternastu członków NATO, w tym Portugalia, państwo-gospodarz, wraz z partnerską Szwecją. Jest to druga edycja serii Dynamic Messenger, która rozpoczęła się w 2022 roku. Ćwiczenia są prowadzone pod wspólnym kierownictwem Sojuszniczego Dowództwa NATO ds. Transformacji w Stanach Zjednoczonych i Sojuszniczego Dowództwa Morskiego NATO MARCOM w Northwood w Wielkiej Brytanii. Wpisuje się w partnerstwo między sektorem prywatnym a środowiskiem akademickim, zapewniając wytyczne dotyczące postępu technologicznego, koncepcji operacyjnych, doktryny i przyszłych programów prac. Obydwa ćwiczenia odbywają się na półwyspie Troia w Portugalii. Ćwiczenie Dynamic Messenger 23  potrwa do 29 września 2023 roku.

Dziękujemy za wysłane grafiki.