• <

PKN Orlen pracuje nad technologią produkcji benzyny do składowania w kawernach solnych

pc

21.09.2017 15:59 Źródło: PAP
Strona główna PKN Orlen pracuje nad technologią produkcji benzyny do składowania w kawernach solnych
PKN Orlen pracuje nad technologią produkcji benzyny do składowania w kawernach solnych - GospodarkaMorska.pl

Przy wykorzystaniu środków unijnych PKN Orlen wraz ze spółką zależną Orlen Laboratorium realizuje projekt, dotyczący rozwoju technologii produkcji benzyny silnikowej, która może być magazynowana przez dłuższy czas w wyeksploatowanych, podziemnych kawernach solnych.

Jak poinformował PKN Orlen, odpowiadając w czwartek na pytania PAP, projekt w szczególności dotyczy opracowania metodyki prognozowania i monitorowania jakości, jak również technologii produkcji benzyny bazowej, kierowanej do długoterminowego składowania w kawernach solnych.

„Projekt obejmuje także opracowanie technologii wytwarzania benzyny motorowej wykorzystującej benzynę bazową po długoterminowym magazynowaniu w kawernach solnych” – wyjaśnił płocki koncern.

PKN Orlen przyznał, że prace prowadzone obecnie wspólnie z Orlen Laboratorium są powiązane z innym projektem, zainicjowanym w Inowrocławskich Kopalniach Soli (IKS) Solino, spółce z grupy płockiego koncernu, gdzie w 2015 r. rozpoczęto testowe magazynowanie benzyny w kawernach solnych.

„Oba projekty uzupełniają się i docelowo pozwolą spółce na optymalne wykorzystanie kawern IKS Solino dla długoterminowego magazynowania benzyn w kawernach solnych” – zaznaczył płocki koncern.

Prace nad rozwojem technologii produkcji benzyny silnikowej, która w długich terminach może być magazynowana w wyeksploatowanych kawernach solnych, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INNOCHEM. Według PKN Orlen, łączna wartość projektu to ok. 3,67 mln zł.

INNOCHEM to program sektorowy, zainicjowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, a koordynowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest poprawa konkurencyjności na rynkach światowych rodzimego sektora chemicznego poprzez przedsięwzięcia innowacyjne realizowane z podmiotami naukowymi w perspektywie do 2023 r.

Od 2002 r. IKS Solino przechowuje w zaadaptowanych na ten cel wyeksploatowanych już kawernach solnych strategiczne dla Polski zapasy ropy naftowej, a także oleju napędowego i oleju grzewczego. Spółka posiada 57 proc. krajowych pojemności magazynowych ropy naftowej oraz 46 proc. paliw płynnych. Na terenie należącej do niej kopalni w Górze, na głębokości ok. 300-350 metrów pod ziemią, znajduje się 7 kawern na surowiec i 5 kawern na paliwa o łącznej pojemności ponad 6 mln metrów sześc.

IKS Solino rozpoczęły pilotażowy projekt testowego magazynowania benzyny bazowej 95 w podziemnych kawernach solnych pod koniec 2015 r. Spółka podkreślała wtedy, że wcześniejsze prace badawcze oraz praktyczne doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów zagranicznych wskazują, iż składowanie benzyny w kawernach solnych, podobnie jak ropy naftowej, jest bezpieczne zarówno pod względem geologicznym i środowiskowym, a także technologicznym. Podziemne magazyny ropy naftowej i paliw znajdują się m.in. w USA, Niemczech i Francji.

Strategia IKS Solino na lata 2017-21 zakłada m.in. wzrost wydajności podziemnego magazynowania surowca i paliw, zwiększenie produkcji solanki w zależności od potrzeb odbiorców i zwiększenie udziału w segmencie sprzedaży soli. Nakłady na inwestycje z tym związane mają wynieść tam ponad 200 mln zł.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 0,13% 21 paź
 Cynk 3584,00 $ tona 0,03% 21 paź
 Aluminium 3013,00 $ tona -1,66% 21 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.