• <
gryfia_70lat

Nowe tereny inwestycyjne w porcie Szczecin

gm

15.06.2022 13:56 Źródło: ZMPSiŚ

Partnerzy portalu

Nowe tereny inwestycyjne w porcie Szczecin  - GospodarkaMorska.pl
Fot. ZMPSiŚ

W porcie Szczecin w Kanale Dębickim powstają dwa nowe nabrzeża – Norweskie i Duńskie, a istniejące Czeskie i Słowackie przechodzą gruntowną modernizację. Poszerzany jest także sam Kanał Dębicki. Wszystko to w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”.  Celem tych działań jest podwojenie ilości obsługiwanych ładunków oraz poprawa jakości ich obsługi.

Ku końcowi zmierza modernizacja I etapu nabrzeża Czeskiego, gdzie wbito już w grunt wszystkie zaplanowane metalowe pale wzmacniające to nabrzeże. Toczą się też prace z drugiej strony kanału, gdzie rozpoczęły się roboty związane z budową nowego nabrzeża Norweskiego. Wbito już całą ściankę szczelną na nabrzeżu o długości 300 metrów. Powstaje też wielkie pole refulacyjne na wyspie Ostrów Mieleński w Szczecinie. To tam trafi większość urobku z pogłębienia kanału Dębickiego do 12,5 metra. Na tym polu zostanie odłożone ok. 1 mln metrów sześciennych urobku. Prace pogłębiarskie już się rozpoczęły. Aby transportować urobek na Ostrów Mieleński specjalnie wybudowano most pontonowy. Nabrzeża w kanale Dębickim mają być gotowe jeszcze w tym roku. W Kanale Dębickim powstaną dwa nowe nabrzeża: Norweskie i Duńskie o łącznej długości 1000 metrów.

Port podwoi ilość obsługiwanych ładunków

Dzięki inwestycji port Szczecin przyjmie statki z ładunkiem nawet 50 tys. ton w ładowniach, czym podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków. To podniesie konkurencyjność portu na rynku. Nade wszystko jednak w wyniku poszerzenia i pogłębienia Kanału Dębickiego w sposób znaczący poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem statków w tym rejonie portu.

W ramach inwestycji przebudowanych będzie blisko 1000 metrów nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m.

Na wyspie Ostrów Grabowski wykonawca wybuduje także ponad 1080 metrów zupełnie nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego. W ramach projektu Kanał Dębicki zostanie poszerzony do 200 m (obecnie 120 m) oraz pogłębiony do 12,5 m. Z kolei tzw. materac betonowy umocnieni dno kanału w rejonie nabrzeża Spółdzielczego, Fińskiego i Czeskiego i zabezpieczy je przed ruchem śrub okrętowych statków. Na wyspie Ostrów Mieleński wykonane zostanie pole odkładu urobku. To tam oraz na przebudowywanych w ramach innego kontraktu polach odkładu na Ostrowie Grabowskim składowany będzie urobek wydobyty podczas robót czerpalnych. Do zagospodarowania będzie ok. 1,5 mln m3.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to prawie 453 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi blisko 226 mln zł. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, wykonawcą sopocka firma NDI, a nadzór nad projektem pełni SWECO.

Port szuka inwestorów

Powstały w wyniku inwestycji nowy teren inwestycyjny to blisko 44,6 ha powierzchni składowej podzielonej na cztery place położone na zapleczu nowobudowanych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego oraz istniejącego nabrzeża Fińskiego. Planuje się, że będą one dostępne dla inwestorów od 2023. Zainteresowani nowymi terenami inwestycyjnymi w porcie Szczecin, poprzez specjalny formularz dostępny na stronie www.port.szczecin.pl mogą zgłosić się do ZMPSiŚ.


- Łączna długość ścianek szczelnych – 40 km.

- Łączna długość rur stalowych – 20 km.

- Ilość urobku wydobywana z dna Kanału Dębickiego wypełniłaby cztery razy nowobudowany Stadion Pogoni w Szczecinie lub półtora razy Stadion Narodowy.

- Zbrojenie (pręty żebrowane i proste), ilość ton zbrojenia (1600 ton) równa jest wadze 73 transporterów opancerzonych Rosomak.

- Beton konstrukcyjny, projektowana ilość m3 betonu pozwoliła by na zabudowanie Jasnych Błoni w Szczecinie warstwą o grubości 0,30 m betonu.

Aktualny stan zaawansowania projektu

- Postęp rzeczowy: 41 proc.

Trwają prace obejmujące:

• Nabrzeże Czeskie I etap ok 316 m,

• Nabrzeże Norweskie,

• Nabrzeże Duńskie,

• Roboty czerpalne,

• Budowę pola odkładu na Ostrowie Mieleńskim.

Postęp finansowy Projektu: 28 proc.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.