• <
gryfia_70lat

Modernizacja zaplecza w Porcie Rybackim w Kołobrzegu

gm

01.08.2022 13:56
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Modernizacja zaplecza w Porcie Rybackim w Kołobrzegu

Partnerzy portalu

Modernizacja zaplecza w Porcie Rybackim w Kołobrzegu  - GospodarkaMorska.pl
Fot. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg

Zaplecze sanitarne Portu Rybackiego Kołobrzeg przejdzie modernizację. Pomogą fundusze unijne.

29 lipca podpisane zostały w Kołobrzegu aż dwie umowy o dofinansowanie dwóch projektów. Pierwszy z nich dotyczy modernizacji zaplecza sanitarnego w Porcie Rybackim Kołobrzeg.

W ramach drugiego z tych projektów przeprowadzone zostaną prace budowlane przy ulicy Szyprów. Obejmą wymianę płytek ceramicznych, malowanie, montaż nowych drzwi, wymianę całej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wyposażenie sanitariatów, instalację nowej armatury, prace wykończeniowe i wywóz i utylizacja powstałych w trakcie prac odpadów. Punkt sanitarny zostanie wyposażony poręcze, uchwyty i drzwi przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Prace będą prowadzone w ramach projektu zatytułowanego „Czysty i uporządkowany brzeg kanału portowego poprzez modernizację zaplecza sanitarnego w Porcie Rybackim Kołobrzeg”. Jego koszt został obliczony na 120 300 zł netto, a dofinansowanie pochodzące ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wynosi 100 000 zł.

Drugi projekt, jaki otrzyma dofinansowanie, to „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej brzegów kanału portowego”, którego koszt ma wynieść 290 550 zł netto. Dofinansowanie z UE w ramach EFMR wyniesie 120 000 zł.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.