• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Kanał Panamski coraz droższy

15.04.2021 08:27 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Kanał Panamski coraz droższy - GospodarkaMorska.pl
fot. Administracja Kanału Panamskiego

Administracja Kanału Panamskiego (ACP) ogłosiła niedawno, że odkładają na czerwiec decyzję o wzroście opłat za rezerwację tranzytu. To reakcja na prośby operatorów statków, o ponowne rozważenie podwyżek stawek za tą usługę w związku z falą zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw.

System rezerwacji tranzytu przez kanał jest usługą opcjonalną, dzięki której statki mogą uiścić dodatkową opłatę w celu zagwarantowania tranzytu w określonym terminie. ACP pokreślił, że rosnący popyt na terminy przejść skłonił Administrację do odzwierciedlenia wartości tej usługi w taryfach, aby reagować na bieżący popyt i rosnącą podaż.

Będzie drożej

Wyższe opłaty za rezerwację tranzytu przez Kanał Panamski miały wejść w życie 15 kwietnia, ale teraz zaczną obowiązywać od 1 czerwca br. Chodzi o to by armatorzy mieli więcej czasu na przygotowanie się do skorygowanych opłat, poinformowała 13 kwietnia Administracja Kanału Panamskiego. Proponowane zmiany zakładają wzrost opłat za rezerwację przejścia  o 20 tys. USD (wzrost o 57%) i maksymalny wzrost kosztów o 58,5 tys. USD (wzrost o 167%). 

„Kanał Panamski docenia współpracę z klientami i poszukuje sposobów ciągłego zwiększania jakości i ulepszania naszych usług” – informuje Ricaurte Vásquez Morales, Administrator ACP w komunikacie prasowym i zaznaczył: „Zawsze bierzemy pod uwagę, w jaki sposób wprowadzane przez nas zmiany mogą wpłynąć na naszych klientów i będziemy współpracować z nimi, aby zapewnić, że ich opinie zostaną wysłuchane, a nasze cele będą zgodne”.

Jest to odpowiedź na pismo skierowane przed miesiącem przez związki armatorów do ACP. We wspólnym piśmie wysłanym 17 marca przez Międzynarodową Izbę Żeglugi (ICS), Stowarzyszenie Armatorów Azjatyckich (ASA) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) wyrażono obawy dotyczące „znacznego wzrostu” opłat i stwierdzono, że zapowiedź wprowadzenia podwyżek opłat 15 kwietnia była zbyt szybka. Wprowadzenia nowych stawek z tak małym wyprzedzeniem, to dla branży zbyt mało czasu  na dostosowanie się do nowych stawek. W uzasadnieniu pisano również, że operatorzy borykają się obecnie z  kryzysem związanym ze wymianami załóg oraz  innymi zakłóceniami spowodowanymi pandemią COVID-19.

Kanał w Covidzie 

W 2020 r. (roku podatkowym) przez Kanał Panamski przepływa około 13,5 tys. statków. W roku podatkowym 2020 Kanał Panamski obsłużył w tranzycie  475,2 mln t PC/UMS, co stanowi 1,2-procentowy wzrost w porównaniu z tonażem z poprzedniego roku podatkowego. Przychody z opłat wyniosły łącznie 2 663,2 mln B (waluta Panamy Balboa 1 PAB = 1 USD). W 2020 r. uzyskano  wzrost przychodów o 2,7% w stosunku do 2019 r. (przychody z usług 2 592,5 mln B). W ubr. z przejścia między Pacyfikiem a Atlantykiem skorzystało 13 369 jednostek, o 3% mniej w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym. Na ten wynik złożyło się zmniejszenie ruchu  samochodowców, chłodniowców, drobnicowców, kontenerowców oraz drastycznego spadku ruchu statków pasażerskich. pandemia COVID-19 uderzyła po kieszeni nie tylko armatorów. A trzeba zauważyć, że Administracja Kanału Panamskiego zapewnia pracę 9,5 tys. osobom na różnych stanowiskach kierowniczych i w obsłudze poszczególnych części liczącego 82 km Kanału. 

Z przejścia Kanałem Panamskim korzystają głownie operatorzy zbiornikowców i chemikaliowców (2 779 w 2020 r., 2 750 w 2019 r.) oraz masowców (odpowiednio 2 759 oraz 2 657), a następnie kontenerowców (2 551 oraz 2 575). 

Współpraca w ustalaniu cen tranzytu

„Jesteśmy spokojniejsi widząc, że ACP odpowiedziała na apele branży o przesunięcie proponowanych podwyżek cen rezerwacji tranzytu do 1 czerwca i dając branży czas na pełne przygotowanie się do tych zmian” – wyraził zadowolenie z decyzji Administracji Kanału Sueskiego  Guy Platten, sekretarz generalny ICS. dodając: „zdajemy sobie sprawę, że zmiana opłat ma na celu dostosowanie się do zmieniającej się podaży i popytu na usługi Kanału Panamskiego i nie możemy się doczekać nawiązania produktywnego dialogu z ACP w celu opracowania długoterminowej strategii cenowej, aby zapewnić w transporcie morskim przewidywalność kosztów tranzytu. Mamy nadzieję, że uda nam się odbyć wirtualne spotkanie z AcP w celu omówienia tych kwestii i uzyskania większej jasności”. 

Swoje stanowisko wyraził również Yuchi Sonoda, sekretarz generalny ASA, który stwierdził: „ASA pragnie wyrazić naszą wdzięczność ACP za uwzględnienie oczekiwań armatorów i przesunął daty wdrożenia nowych stawek z 15 kwietnia 2021 r. na 1 czerwca 2021 r. ASA docenia fakt, że ACP będzie nadal brać pod uwagę głosy użytkowników kanału”. Yuchi Sonoda podkreślił w swojej wypowiedzi, że chodzi  „o większą stabilność ekonomiczną i przejrzystość”. Do decyzji ACP odniósł się również Martin Dorsman, Sekretarz Generalny ECSA, który wypowiedział się w imieniu europejskich armatorów: „z zadowoleniem przyjmuję decyzję ACP o odroczeniu stosowania nowych opłat rezerwacyjnych. Szczególnie w czasach dużej niepewności branża żeglugowa powinna być w stanie lepiej przygotować się na te zmiany. Doceniliśmy dobrą współpracę z ACP i czekamy na dalszy dialog”.

Czas na neopanamaxy 

Przypomnijmy, ze kilka lat temu Kanał Panamski przeszedł istotną modernizację. Po otwarciu nowej śluzy możliwe stało się przejście między Pacyfikiem i Atlantykiem 3-krotnie większych jednostek. Inwestycja okazała się rynkowym strzałem w dziesiątkę. Z nowego rozwiązania skorzystali operatorzy liniowi oraz terminali kontenerowych na Florydzie i wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.  Zarząd Kanału Panamskiego podaje, że z nowej śluzy korzystają głównie armatorzy liniowi. Kontenerowce stanowią ponad  50%  ruchu obsługiwanego w nowej śluzie. Ponad 30% statków to zbiornikowce LPG, a ponad 9% statki przewożące LNG. Pozostałą część ruchu stanowią duże masowce, ro-ro samochodowce oraz zbiornikowce. 

Już w pierwszych miesiącach dała się zauważyć jakościowa zmiana w serwisach między Dalekim Wschodem a wschodnimi portami USA. Malała liczba „starych” kontenerowców (Old Panamax – ponad 3 tys. TEU pojemności), a szybko rosły przewozy jednostkami   Neo-Panamax (ponad 8 tys. TEU). Podczas gdy przed otwarciem nowego połączenia tranzytowego 26 czerwca 2016 r. w szczytowych okresach dziennie przepływało 156 statków Old Panamax, w czerwcu br. Kanał Panamski pokonywało jedynie 30 tego typu jednostek.  W wyniku wprowadzenia na połączenia oceaniczne nowych jednostek do stoczni złomowych trafiło ponad 100 starych Panamaxów. 

W 2020 r. pobito rekord przejścia neopanamaxów. W jednym dniu nowe przejście pokonało  13 statków. Początkowo dopuszczano przejście jednostek 12,5 tys. TEU. Ale z czasem dopuszczono wejście do Kanału większych statków. Już 2019 r. kontenerowiec neopanamax Triton (15 tys. TEU, długość 369 m, szerokość 51,2 m) pobił rekord wielkości statku i ładowności kontenerów w nowym przejściu. W sierpniu ubr. nową śluzę pokonał 10-tysięczny postpanamax. W 2020 r. operatorzy linowców rezerwowali z wyprzedzeniem przejście aż 90 neopanamaxów. Nic więc dziwnego, że Administracja Kanału postanowiła na tym skorzystać podnosząc stawki. 

Już w lutym ICS przewidział, że statki przepływające przez Kanał Panamski mogą spodziewać się ponad 30% podwyżek cen. Od 15 lutego, ACP wprowadził szereg nowych działań w celu utrzymania poziomu wody zapewniającego sprawne przejście statków.  ICS obliczył, że to i inne podwyżki zwiększą koszty przejścia statków przez Kanał Panamski. Tak więc lepsza jakość usług wiąże się z rosnącymi kosztami transportu morskiego, które w efekcie przerzucane są na finalnego klienta. 


Gospodarka Morska

Dziękujemy za wysłane grafiki.