• <

Jak branża morska otwiera się na przedsiębiorczość

gm

10.08.2022 10:07
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Jak branża morska otwiera się na przedsiębiorczość

Partnerzy portalu

Jak branża morska otwiera się na przedsiębiorczość - GospodarkaMorska.pl
Fot. Inkubator Starter

Przedstawiciele i przedstawicielki czterech europejskich miast portowych spotkali się w czerwcu w Koprze w Słowenii, aby w ramach projektu BluAct po raz kolejny dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwoju niebieskiej gospodarki. Praktyczne rozwiązania pomagające szukać innowacji i wzmacniać zrównoważony rozwój miast i regionów nadmorskich były motywem przewodnim dla dwóch dni warsztatów, rozmów i wizyt studyjnych. Co jest szczególnie wartościowe, w wymianę dobrych praktyk zaangażowane były zarówno osoby reprezentujące miasta, jak również firmy, uczelnie i organizacje związane z branżą morską.

Cztery miasta portowe spotkały się, by pracować nad wspólnym celem


Ponad rok temu rozpoczęła się druga edycja międzynarodowego projektu BluAct, którego głównym celem jest wymiana dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości związanej z niebieską gospodarką. Do projektu zgłosiły się cztery europejskie miasta portowe, które stawiają na innowacyjny rozwój branży morskiej w swoich regionach: Pireus (Grecja), Gdańsk (Polska), Koper (Słowenia) i Boulogne-sur-Mer (Francja). Ze strony Gdańska partnerem projektu jest Inkubator Przedsiębiorczości Starter.

To, na czym szczególnie zależy miastom uczestniczącym w projekcie, związane jest ze wzmocnieniem ekosystemu przedsiębiorczego i startupowego w branży morskiej. Wprowadzenie innowacyjnych pomysłów biznesowych do sektora morskiego, zainspirowanie młodych przedsiębiorców i wsparcie ich w budowaniu własnych firm związanych z tą dziedziną gospodarki to działania, które mają szansę realnie wzmocnić i unowocześnić lokalny sektor morski.  

– Wymieniliśmy się doświadczeniami związanymi z organizacją programów rozwijania pomysłów biznesowych, problemami, jakie można spotkać po drodze, oraz dobrymi praktykami, które warto wdrażać. Mnie osobiście to upewniło o realnej potrzebie realizacji projektu BluAct w naszym regionie – mówi Paweł Grobelny, Senior Surveyor w DNV Poland, członek grupy ULG projektu BluAct.

Eksperci szukają rozwiązań dla wyzwań branży morskiej


W pracy nad rozwojem przedsiębiorczości i wzmacniania innowacyjności bardzo ważne okazały się trzy elementy projektu BluAct: doświadczenia lidera– miasta Pireus – z pierwszej edycji, wymiana dobrych praktyk między partnerami projektu oraz zaangażowanie lokalnych ekspertów i ekspertek z branży morskiej przez każdego z partnerów obecnej edycji.

W Trójmieście do współpracy dołączyło kilkanaście ekspertek i ekspertów z sektora morskiego, pochodzących z biznesu, świata akademickiego i samorządu lokalnego. W ramach projektu stworzono Grupę Lokalną URBACT (ULG), w której znajdują się przedstawiciele i przedstawicielki m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej, Polskiego Rejestru Statków oraz firmy DNV, MacGregor, Polenergia, GoodJob i DAMEN Engineering.

Gdańska grupa ULG podczas regularnych spotkań definiuje i omawia obszary związane z branżą morską, stanowiące szczególne wyzwania na Pomorzu. Praktyczne spojrzenie członków i członkiń grupy, zróżnicowane doświadczenie i wiedza oraz otwartość na rozwój sektora niebieskiej gospodarki pozwoliły na określenie realnych potrzeb i problemów trójmiejskiej gospodarki morskiej oraz określenie sposobów na ich rozwiązania.

– Bycie częścią dużego projektu, mogącego mieć realny wpływ na niebieską gospodarkę w naszym regionie, jest bardzo cennym doświadczeniem. Nawiązane nowe znajomości i kontakty są korzyścią nie tylko dla mnie, ale też dla mojej firmy – tak o uczestnictwie w grupie ULG projektu BluAct mówi Paweł Grobelny z DNV.

Znad Morza Północnego i Adriatyku nad Bałtyk


Eksperci i ekspertki z grupy ULG uczestniczyli również w dotychczasowych międzynarodowych spotkaniach partnerów projektu. To była doskonała okazja do przyjrzenia się działaniom innych miast portowych, czerpania z ich doświadczeń oraz zdobywania wiedzy pomagającej w rozwoju niebieskiej gospodarki w naszym regionie. W spotkaniach brali udział nie tylko obecni partnerzy, ale również przedstawiciele miast z pierwszej edycji projektu, którzy mogli więcej opowiedzieć o wdrażaniu rozwiązań wypracowanych w trakcie poprzedniej edycji.

Każde takie spotkanie było ogromną dawką wiedzy dla jej uczestników. Ekspertom i ekspertkom z grupy ULG zależy na dzieleniu się tą wiedzą, szczególnie na realnym wykorzystaniu wypracowanych przez inne miasta i tam działających rozwiązań. Przeniesienie ich do naszego regionu może pomóc w rozwoju branży morskiej, właściwym jej ukierunkowaniu i uświadamianiu możliwości z nią związanych.

– Dobrą praktyką, którą warto przenieść do Gdańska, jest tworzenie programów i eventów dotyczących branży morskiej. Mamy ogromny potencjał i dobrze byłoby zaangażować doświadczonych ludzi z biznesu do projektów i programów mentoringowych i eksperckich – to jeden z pomysłów, o którym mówi Alicja Jankowska, Account Manager w MacGregor, członkini grupy ULG

Witamy w Gdańsku!


– Na początku października będziemy mieli przyjemność gościć w Gdańsku przedstawicieli miast partnerskich, członków lokalnej grupy ULG, a także startupy, trójmiejskie instytucje oraz organizacje publiczne i prywatne związane z branżą morską. Podczas dwudniowego wydarzenia planujemy m.in. zaprezentować lokalne środowisko startupowe związane z branżą morską i oraz innowacje wypracowane w obszarze niebieskiej gospodarki – tak o kolejnym, tym razem organizowanym w Gdańsku spotkaniu partnerskim mówi koordynatorka projektu Izabela Richter z Inkubatora Starter.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do prezentacji dotychczasowych działań w projekcie, ale również miejscem wypracowania kolejnych dobrych praktyk i kierunków rozwoju dla całego środowiska morskiego. Promowanie branży morskiej, zwiększanie świadomości zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz budowanie sieci ludzi, firm i instytucji działających w tym obszarze jest niezbędne dla jego dalszego rozwoju.

– Udział w projekcie stanowi wspaniałą okazję do budowania międzynarodowego networkingu, promocji, a także wymieniania się doświadczeniami i tworzenia dobrych praktyk służących zrównoważonemu rozwojowi branży morskiej. Osobiście mogłam spojrzeć na branżę z innej perspektywy. Zdałam sobie także sprawę, jakie trudności są na drodze do promowania niebieskiej gospodarki w środowisku nauki i biznesu czy potencjalnych pracowników oraz jakie działania można podjąć w tym kierunku – tak o swoim dotychczasowym udziale w projekcie oraz koniecznych działaniach mówi uczestniczka grupy ULG, Alicja Jankowska z firmy MacGregor. To jedna z wielu opinii, którą warto usłyszeć i wykorzystać na rzecz rozwoju naszego regionu i sektora morskiego.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.