• <
BOTA_2023

Grupa OT Logistics sfinalizowała sprzedaż akcji chorwackiego portu Luka Rijeka

rk

19.03.2023 13:37 Źródło: OT Logistics
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Grupa OT Logistics sfinalizowała sprzedaż akcji chorwackiego portu Luka Rijeka

Partnerzy portalu

Luka Rijeka

OT Logistics S.A. sprzedała spółce Port Acquisitions wszystkie posiadane akcje Luka Rijeka za 26,3 mln euro. Część środków z transakcji spółka przeznaczy na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji.

W ramach przeprowadzonej transakcji Grupa OT Logistics sprzedała wszystkie posiadane akcje Luka Rijeka, których nowym właścicielem został Port Acquisitions z siedzibą w Pradze. Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej z 4 lutego 2023 roku cena sprzedaży wyniosła łącznie 26,3 mln euro.

- Transakcja sprzedaży akcji Luka Rijeka to efekt rozpoczętego we wrześniu 2022 r. przeglądu opcji strategicznych i jednocześnie zakończenia trwającego w spółce procesu wewnętrznej restrukturyzacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze spełnienia wszystkich warunków umowy przedwstępnej oraz zakończenia intensywnych prac wielu osób zaangażowanych w ten proces, dzięki którym mogliśmy sfinalizować transakcję w zakładanym terminie. Część pozyskanych środków ze sprzedaży została przeznaczona na spłatę wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu obligacji. Ponadto w wyniku realizacji transakcji został też wycofany pozew przed Trybunałem Arbitrażowym w Zagrzebiu przez Allianz ZB d o.o. oraz wniosek o upadłość OTL, rozpatrywany przez Sąd Rejonowy w Szczecinie. Pracujemy nad aktualizacją strategii rozwoju grupy – zaznaczył prezes OT Logistics Kamil Jedynak.

Transakcja została zrealizowana w efekcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących pakietu akcji Luka Rijeka d.d., który Grupa OT Logistics ogłosiła we wrześniu 2022 roku, a jej finalizacja była możliwa po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających zawartych w umowie przedwstępnej. Realizacja transakcji pozwoli na całkowite zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii H i serii G wyemitowanych przez OT Logistics S.A. i tym samym spłatę wszelkich zobowiązań spółki z tytułu obligacji oraz doprowadzi do pozyskania przez Spółkę wolnych środków w kwocie ok. 50 mln zł.

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.