• <

Adamczyk: pandemia nie spowolniła rozwoju transportu intermodalnego

ac

25.05.2021 13:57 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Adamczyk: pandemia nie spowolniła rozwoju transportu intermodalnego

Partnerzy portalu

Adamczyk: pandemia nie spowolniła rozwoju transportu intermodalnego - GospodarkaMorska.pl
Fot. Gospodarka Morska

Pandemia nie spowolniła rozwoju transportu intermodalnego, którego udział w kolejowych przewozach towarowych przekroczył w ub. roku 10 proc. masy przewożonych ładunków – podał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Resort pracuje nad dokumentem określającym kierunki rozwoju takiego transportu.

Transport intermodalny łączy różne formy przewozu ładunków – najczęściej przewozy kolejowe z drogowymi, ale też np. morskimi. Towary dostarczane są w kontenerach wieloma środkami transportu.

W wystąpieniu podczas wtorkowej sesji EEC Online – internetowej odsłony Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – minister infrastruktury poinformował, że w ub. roku udział transportu intermodalnego w kolejowych przewozach towarowych wzrósł rok do roku niemal o 29 proc.

Obecnie – jak mówił Adamczyk – Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Ministerstwo Infrastruktury pracują nad dokumentem określającym kierunku rozwoju transportu intermodalnego do 2030 roku, z perspektywą do roku 2040. Po konsultacjach międzyresortowych dokument ma być przyjęty przez rząd.

– Ten dokument określa m.in. potrzeby w zakresie taboru kolejowego służącego przewozom kontenerów, wyposażenia technicznego terminali, rozwoju systemów informatycznych związanych z transportem ładunków, które wykorzystują intermodal, a także działania eliminujące bariery rozwoju przewozów intermodalnych – wyjaśnił minister, zapowiadając m.in. opracowanie planu likwidacji barier prawnych i infrastrukturalnych dla rozwoju kolejowych przewozów towarowych.

– Dokument identyfikuje również kluczowe trasy kolejowe oraz określa potencjał potrzeb dla przyszłych lokalizacji terminali kontenerowych, istotnych dla przewozów intermodalnych, a także określa możliwości wsparcia działań w zakresie ich budowy czy modernizacji istniejących terminali – dodał Adamczyk.

Przypomniał, że w maju spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na studium wykonalności projektu służącego poprawie dostępności przejścia granicznego Terespol-Brześć, będącego ważnym punktem na trasie tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku, łączącego Europę i Azję.

– Konieczne jest zwiększenie przepustowości tego przejścia; mam nadzieję, że docelowo będzie ono obsługiwać nawet 55 składów na dobę – mówił minister, podkreślając strategiczny charakter działań na rzecz rozwoju transportu intermodalnego. – Dla dalszego rozwoju wymiany międzynarodowej, w związku z położeniem geograficznym naszego kraju, ważna jest rozbudowa infrastruktury transportowej oraz terminali kontenerowych, zwłaszcza na wschodzie Polski – podkreślił.

Szef resortu infrastruktury przypomniał, że wsparciem dla przewozów intermodalnych jest m.in. tzw. ulga intermodalna, dająca przewoźnikom 25-procentowy rabat w opłatach za dostęp do infrastruktury kolejowej. „Celem takich działań jest kreowanie efektywnego rynku przewozów kolejowych, poprzez tworzenie atrakcyjnej oferty rynku przewozów kolejowych” – podkreślał Adamczyk w wystąpieniu podczas EEC Online.

Projekty dotyczące transportu intermodalnego – m.in. rozbudowa terminali czy zakup taboru – są również wspierane ze środków unijnych – w ostatniej edycji programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko unijne dofinansowanie dostało 36 tego typu przedsięwzięć – m.in. wagony do przewozów intermodalnych zyskała spółka PKP Cargo.

Adamczyk zaznaczył, że jednym z celów Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. jest wzrost udziału kolejowych przewozów intermodalnych w towarowych przewozach kolejowych. Przypomniał, że cały Program, o wartości sięgającej blisko 80 mld zł, obejmuje 230 projektów realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych i budżetowych.

Minister ocenił, iż prowadzona od wielu lat modernizacja infrastruktury kolejowej sprawiła, że obecnie stan ponad 60 proc. długości linii kolejowych w Polsce oceniany jest jako dobry, zwiększa się też średnia prędkość na liniach kolejowych.

– Dążymy do dalszego zwiększenia roli kolei w obsłudze transportu intermodalnego w portach morskich – to się po prostu dzieje. Dążymy do zwiększenia liczby funkcjonujących bocznic kolejowych, a także systematycznego podnoszenia prędkości pociągów intermodalnych na sieci” – zapewnił Andrzej Adamczyk podczas wtorkowej sesji EEC Online.


okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.