• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

ITF: Emisje będą rosnąć wraz z szybko rosnącym transportem

19.05.2021 12:21 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski ITF: Emisje będą rosnąć wraz z szybko rosnącym transportem

Partnerzy portalu

ITF: Emisje będą rosnąć wraz z szybko rosnącym transportem - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Globalna działalność transportowa wzrośnie ponad dwukrotnie do 2050 roku, a emisje z niej pochodzące o 16 proc. w porównaniu z 2015 rokiem, nawet jeśli istniejące zobowiązania do dekarbonizacji transportu zostaną w pełni wdrożone - przewiduje Międzynarodowe Forum Transportu (ITF).

Według ITF Transport Outlook 2021 wszelkie obecnie oczekiwane redukcje emisji zostaną z nadwyżką zrekompensowane zwiększonym popytem na transport. Niemniej jednak raport przewiduje, że emisje CO2 z transportu można obniżyć o prawie 70 proc. w okresie 2015-50 przy zastosowaniu odpowiednich strategii.

Aby osiągnąć cel porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5˚C, konieczne będzie:

  • wprowadzenie jak najszybciej ambitnej polityki niskoemisyjnej
  • wzmocnienie pozytywnych zmian behawioralnych spowodowanych pandemią
  • wprowadzenie pakietów bodźców finansowych ukierunkowanych na dekarbonizację.

Raport wskazuje, że chociaż transport morski odpowiada za około 20 proc. wszystkich emisji pochodzących z transportu towarowego ze względu na jego dużą pojemność, nadal jest drugim co do wielkości emitentem po transporcie drogowym.

Niektóre z głównych problemów, z jakimi boryka się transport towarowy, obejmują brak działań politycznych w celu powstrzymania dekarbonizacji towarów, w połączeniu z brakiem opłacalnych ekonomicznie technologii neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, zaostrzonym przez znaczne zwolnienia podatkowe dla paliw kopalnych, które wciąż wstrzymują ten proces.

Transport morski wciąż dominuje 

W raporcie szacuje się, że transport morski będzie nadal dominującym środkiem transportu towarowego, ponieważ rozwój gospodarczy i wzrost liczby ludności nadal napędzają popyt. Niemniej jednak koszt transportu morskiego ma wzrosnąć w związku z bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi dekarbonizacji żeglugi.

Ponieważ IMO nie określiło jeszcze jasnych środków dotyczących dekarbonizacji sektora, ITF uważa, że ścisła współpraca międzynarodowa byłaby nadrzędna dla przeprowadzenia tej transformacji w połączeniu z szybszą digitalizacją i automatyzacją oraz odnowieniem floty.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w raporcie wyraźnie skupiono się na bardziej ambitnych strategiach odwrócenia wzrostu emisji CO2 w ramach ożywienia gospodarczego po pandemii, a także na wspieraniu przyspieszenia przełomów technologicznych i współpracy międzysektorowej.


bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.